A A A

Aktualności

poniedziałek 24.04 sw Wojciecha
2017-04-23 21:45:33

ZISIEJSZE CZYTANIA

(Dz 1,3-8)
Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzeczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

(Ps 126,1-6)
REFREN: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
a ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

(Flp 1,20c-30)
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.

(J 12,26)
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

(J 12,24-26)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec

BREWIARZ UROCZYSTOŚĆ SW WOJCIECHA
2017-04-23 21:42:44

 


20, 17-36

Pożegnanie Pawła ze starszymi Kościoła w Efezie

Z Miletu Paweł posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: 
'Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. 
A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. 
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. 
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. 
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: «Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu»'. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

W. Jak wspaniale  jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża; / zarówno w młodości, jak w pełnieniu posługi kapłańskiej, / przypieczętowanej chwalebnym męczeństwem, *Stał się darem miłym Bogu. / Alleluja.
K. Jako chłopiec został ofiarowany Panu, jako pasterz połączył swe trudy ze zbawczym dziełem Chrystusa, jako męczennik przelał krew za wiarę. W. Stał się darem miłym Bogu./ Alleluja.

 LG tom II: Własne, str. 1348-1349

Żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana Kanapariusza
 

Cóż piękniejszego nad poświęcenie życia Jezusowi

Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę, śpiewaniem psalmów skracając ją sobie i ciągle wzywając Chrystusa, słodką radość życia. Minąwszy knieje i ostępy dzikich zwierząt, około południa wyszli na polanę. Tam podczas Mszy odprawianej przez Gaudentego święty mnich przyjął Komunię świętą, a po niej, aby ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrówką, posilił się nieco. I wypowiedziawszy jeden werset oraz następny psalm, wstał z murawy i zaledwie odszedł na odległość rzutu kamieniem lub wypuszczonej strzały, siadł na ziemi. Tu zmorzył go sen; a ponieważ znużony był długą podróżą, więc całą mocą ogarnął go senny spoczynek. 
W końcu, gdy wszyscy spali, nadbiegli wściekli poganie, rzucili się na nich z wielką gwałtownością i skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: 'Bracia, nie smućcie się! Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi?' Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył zapalczywy Sicco i z całych sił wywijając ogromnym oszczepem, przebił na wskroś jego serce. Będąc bowiem ofiarnikiem bożków i przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę. Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie go raniąc nasycali swój gniew. 
Płynie czerwona krew z ran po obu bokach; on stoi modląc się z oczyma i rękami wzniesionymi ku niebu. Tryska obficie szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. Wojciech wyciąga uwolnione z więzów ręce na krzyż i pokorne modły śle do Pana o swoje i prześladowców zbawienie. W ten sposób ta święta dusza ulatuje ze swego więzienia; tak to szlachetne ciało, wyciągnięte na kształt krzyża, bierze ziemię w posiadanie, tak też skutkiem wielkiego upływu krwi wyzionąwszy ducha, w krainie szczęścia rozkoszuje się wreszcie najdroższym zawsze Chrystusem! O, jak święty i błogosławiony to mąż, na którego obliczu zawsze jaśniał blask anielski, w którego sercu zawsze Chrystus przemieszkiwał. Jak pobożny i wszelkiej czci najgodniejszy: wtedy rękoma i całym ciałem objął krzyż, którego zawsze pragnął i w duszy swej nosił.
Umęczon był zaś Wojciech, święty i pełen chwały męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, i to w piątek; stało się tak oczywiście dlatego, aby w tym samym dniu, w którym nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał za człowieka, także ten człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.


W. Siedmioma darami  ubogacił cię Chrystus, * Z wielką mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego. / Alleluja.
K. Teraz obejmij upragnionego Chrystusa, przeszyty na Jego cześć siedmioma grotami. W. Z wielką mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego. / Alleluja.

Niech wszyscy usłyszą o Miłosiernym!
2017-04-23 05:40:22

Monika Łącka Monika Łącka

 

- Choć od rana lało i wiało, ani przez moment nie wątpiliśmy, że i w tym roku wykonamy 'Taniec Wielkanocny' i zaprosimy ludzi do Łagiewnik - mówi ks. Bogusław Seweryn, pomysłodawca 'Róży dla Jezusa'. I rzeczywiście - o godz. 13 nad Rynkiem Głównym świeciło słońce.

Kapłan przekonywał, że warto wierzyć, iż Jezus działa nie tylko poprzez sakramenty, ale również poprzez widzialne i namacalne wręcz znaki, które daje.

JEZU UFAM TOBIE
2017-04-22 15:34:09

Jezu Ufam Tobie

Nie ma jak rodzina
2017-04-22 15:28:56

W dobie kryzysu rodziny wydanie antologii tekstów księdza Twardowskiego o rodzinie jest strzałem w dziesiątkę. Dla rodziców książka będzie pomocą w inicjowaniu rozmów o tej tematyce, dla dzieci – kolorowym przewodnikiem po rodzinnych zagadnieniach.

 


Rodzina była jednym z częściej podejmowanych przez księdza Jana Twardowskiego tematów. Na pytanie, dlaczego właśnie o niej tak chętnie mówi, ksiądz odpowiadał: „A o kim ja mam mówić? Rodzina jest najważniejsza”.

„Siedem łyżeczek. Rozmowy o rodzinie” stanowi pozycję godną polecenia każdemu. Bogato ilustrowana, w dużym formacie i twardej oprawie zachwyci z pewnością i dorosłych, i dzieci.

WZÓR ZGLOSZENIA DLA BIERZMOWANYCH
2017-04-22 15:25:50

UZUPEŁNIJ ' WYDRUKUJ I PRZYNIEŚ W NIEDZIELE 23.04 na spotkanie

o godz 15.00

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA  L. p..   / 2017 R

Parafia Rzymskokatolicka   Św Rocha w  Jazgarzewie.


                               SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Imię i nazwisko............................................................
Imię z bierzmowania.......................................................
Data i miejsce urodzenia...................................................
Data i parafia chrztu.......................................................
...................................................................nr aktu
Świadek bierzmowania.....................................................
Miejsce i data bierzmowania....par sw Rocha w Jazgarzewie  17 maja 2017 r.
Szafarz bierzmowania Ks Bp Rafał Markowski

PAN MÓJ I BÓG MÓJ sw Tomasz
2017-04-22 15:01:33


Caravaggio: Niedowiarek Tomasz

13 maja kanonizacja rodzeństwa z Fatimy
2017-04-22 14:56:18

W sobotę 13 maja papież Franciszek ogłosi świętymi rodzeństwo portugalskich dzieci, Franciszka Marto (1908-1919) i Hiacyntę Marto (1910-1920), uważanych za świadków objawień maryjnych w Fatimie. Datę kanonizacji papież ogłosił w czwartek na konsystorzu.

Franciszek i Hiacynta Marto. Fot. Joshua Benoliel / domena publiczna

Konsystorz, któremu przewodniczył papież w Watykanie, dotyczył kanonizacji około 30 błogosławionych.

Franciszek dokona kanonizacji rodzeństwa pastuszków w czasie swej wizyty w Fatimie z okazji stulecia objawień maryjnych. Będzie tam 12 i 13 maja.

DZIECI CZYTAJA I WIERZĄ ....
2017-04-22 14:52:35

Licznik odwiedzin: 937475 (22.04.2017 godz 15.48)
2017-04-22 14:47:22

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

1  Już wschodzi zorza poranna,

Zabrzmiało niebo weselem

I ziemia śpiewa radośnie,

A piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny

Zniweczył moce śmiertelne,

Podeptał władzę Otchłani

I więzy jeńców rozerwał.

Gdy kamień w grobie Go zamknął,

A żołnierz czuwał u wejścia,

Jaśniejąc blaskiem i chwałą

Opuścił mroki żałobne.

Świetlisty anioł ogłasza,

Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,

Zwyciężył płacz i cierpienie,

Pokruszył piekła kajdany.

O stań się, Jezu, dla duszy

Radością Paschy wieczystej

I nas, wskrzeszonych Twą mocą,

Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,

Powstały z martwych po męce,

I Twego Ojca, i Ducha

Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

 www.polskie-cmentarze.com   

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

LINK DO CMETARZA:

http://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/start.php

CARITAS  1 %

w pkt 137 nalezy wpisać numer

KRS:0000225750

w  pkt 139 wpisać "PZC w parafii

Rzymsko katolickiej

pw Sw Rocha w Jazgarzewie

         

ZOBACZ:

 

 

                                                                                                                                                                                    

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 938125