A A A

 

Światowe Dni Młodzieży

 

Galeria:

Galeria

 

 

Kontakt:

Parafia św. Rocha
ul. Główna 2
05-502 Jazgarzew

Mailroch@warszawa.opoka.org.pl
Telefon
(22) 756 76 41 tel do kancelarii

i kom 602-108-026

Konto parafii :05 124 063 511 111 000 048 149 688

Bank Pekao SA O/ Piaseczno

ul Jana Pawła II 2

Link do cmentarz w jazgarzewie

http://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/

start.php

 

tel do PORADNI 
 

 603-852-745

Aktualności


2017-02-25 21:44:55

Świadectwo to dajecie w sposób konkretny, przygotowując narzeczonych do małżeństwa, uświadamiając im głębokie znaczenie kroku, jaki mają zrobić, a także, kiedy towarzyszycie z troską młodym parom, pomagając im przeżywać w mocy Bożej piękno ich małżeństwa, z jego blaskami i cieniami, w chwilach radości i trudu. Zastanawiam się, ilu z tych młodych, którzy uczestniczą w kursach przedmałżeńskich, rozumie, co oznacza małżeństwo, że jest znakiem jedności Chrystusa i Kościoła. Mówią «tak», ale czy to rozumieją? Czy wierzą w to? Jestem przekonany, że do sakramentu małżeństwa potrzebny jest prawdziwy katechumenat, a nie przygotowanie, które sprowadza się do dwóch czy trzech spotkań”.KAPLANI

Papież do proboszczów: Bądźcie świadkami łaski sakramentu małżeństw
2017-02-25 17:37:30

Papież do proboszczów: Bądźcie świadkami łaski sakramentu małżeństwaPapież Franciszek, Kraków, ŚDMRoman Koszowski /Foto Gość 

Komentarzy:1
 RADIO WATYKAŃSKIE

- Niech waszą podstawową troską będzie dawanie świadectwa o łasce sakramentu małżeństwa i fundamentalnym znaczeniu rodziny – polecił Papież kapłanom, którzy na co dzień pracują na parafii, a w tym tygodniu uczestniczyli w kursie przygotowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej. Dotyczył on nowych reguł procesu o orzekaniu nieważności małżeństwa. Franciszek wskazał na znaczenie takich inicjatyw, bo to właśnie księża pracujący w parafii na co dzień wprowadzają w życie nauczanie Kościoła.

„W większości wypadków to najpierw do was zwracają się młodzi, którzy pragną utworzyć nową rodzinę i zawrzeć sakrament małżeństwa. To również do was zwracają się małżonkowie, którzy z powodu poważnych problemów w swych relacjach przeżywają kryzys i mają potrzebę ożywienia swej wiary oraz odkrycia łaski sakramentu. W niektórych przypadkach proszą was też o wskazówki, jak zainicjować proces orzekający o nieważności małżeństwa. To wy najlepiej znacie i jesteście w najbliższym kontakcie z realiami tkanki społecznej w terenie, doświadczając ich różnorodności, na którą składają się małżeństwa zawarte w Chrystusie, wolne związki, małżeństwa cywilne, związki rozbite, rodziny i młodzi szczęśliwi i nieszczęśliwi. Dla każdego i w każdej sytuacji macie być towarzyszami w drodze, by dawać świadectwo i wsparcie” – powiedział Papież

26 LUTEGO 2017 Niedziela VIII niedziela zwykła
2017-02-25 12:24:40

Dzisiejsze czytania

(Iz 49,14-15)
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

(Ps 62,2-3.6-9)
REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza,
od Niego Przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, dusza moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W Bogu zbawienie moje i chwała,
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca.

(1 Kor 4,1-5)
Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

(Mt 6,33)
Starajcie się naprzód o królestwo Boże i ojego sprawiedzliwość, a wszystko będzie wam dodane.

(Mt 6,24-34)
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

1 procent dla dzieci, chorych i ubogich. Przy rozliczeniach podatku dochodowego można wesprzeć Caritas
2017-02-25 12:16:23

Caritas Archidiecezji Warszawskiej otrzymała w ubiegłym roku 691 tys. zł z 1% ♦ Z tego 175 tys. zł przekazała do parafialnych zespołów Caritas ♦ Parafie zakupiły leki dla chorych, żywność dla potrzebujących, zorganizowały kolonie dla dzieci

– Mówią, że Ursynów jest bogatą dzielnicą, a tutaj mieszka bardzo dużo ludzi biednych, niesamodzielnych, chorych. Ale ludzie swojej biedy się wstydzą – mówią Manana Topolewska i Wiesława Kopeć z Parafialnego Zespołu Caritas, działającego przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Polska musi przyjść do Jezusa
2017-02-25 12:11:08

Paulina Smoroń

   

- Nie ma żadnych ograniczeń dla miłości Boga! On jest ekspertem w przemienianiu połamanego życia w coś pięknego - przekonuje Maria Vadia.

Charyzmatyczka spotkała się w Krakowie z kobietami podczas kolejnego już 'Magnificatu'. Wypełniona po brzegi sala i piękne śpiewy na chwałę Bożą już na samym początku pokazały, że będzie to jedno z tych spotkań, których długo nie da się zapomnieć.

Po wspólnym posiłku M. Vadia wypowiedziała swój osobisty 'Magnificat' - dała świadectwo tego, jak wielkie rzeczy w jej życiu uczynił Wszechmocny. W 1987 roku miała męża, czwórkę dzieci i wielki majątek, jednak nie wszystko było takie, jak powinno. - Byłam martwym katolikiem. Moja siostra przez 7 lat opowiadała mi o Jezusie, a ja nie chciałam tego słuchać. Byłam ślepa i głucha - wspominała.

Kiedy Jan Paweł II przyjechał do Miami, Maria dostała od swojego męża bilety na spotkanie z nim. Poszła tam, ale - jak przyznała - z samych niewłaściwych powodów. Okazało się, że w dniu spotkania rozpętała się wielka burza i wszystkich odesłano do domu. - Tamtego dnia zostałam wypełniona miłością Bożą i to było bardzo dobre uczucie. Nagle pokochałam wszystkich ludzi, choć wcześniej miałam długą listę tych, których nienawidziłam - opowiadała.

Biskupi skrytykowali próbę zalegalizowania \'surogatek\'
2017-02-25 12:08:13

KAI

Hiszpańscy biskupi odnieśli się negatywnie do prób legalizacji w ich kraju instytucji surogatek, czyli kobiet oferujących donoszenie w swych łonach zarodków innych małżeństw. Rzecznik tamtejszego episkopatu ks. José Gil Tamayo wyjaśnił przy tym, że - zdaniem biskupów - szkodliwa dla społeczeństwa jest już sama dyskusja nad kwestią tzw. macierzyństwa zastępczego.

'Dzieci i kobiety nie mają ceny. Macierzyństwo zastępcze jest formą wykorzystywania kobiety i dziecka, które staje się w ten sposób przedmiotem konsumpcji, a w grę wchodzą pieniądze, którymi wynagradzane są za swoje usługi surogatki' – powiedział rzecznik.

Prawo hiszpańskie zakazuje zawierania umów na tzw. wynajem brzucha. Nawet jeśli strony porozumiały się co do kwoty za usługę surogatki, to kontrakt nie ma żadnej mocy, a kobieta po porodzie może odstąpić od porozumienia i pozostać z dzieckiem. Dodatkowo za udział w tym procederze obowiązują kary od 10 tys. do 1 mln euro.

brewiarz NIEDZIELA 26.02
2017-02-24 22:13:13

K. Żywe jest słowo Boże i skuteczne.
W. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny.

LG tom III: VIII Niedziela Zwykła A, str. 211-213


Początek Księgi Hioba

1, 1-22

Hiob pozbawiony swoich dóbr

Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.
Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: 'Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu?' Hiob zawsze tak postępował.
Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: 'Skąd przychodzisz?' Szatan odrzekł Panu: 'Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej'. Mówi Pan do szatana: 'A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on'.
Szatan na to do Pana: 'Czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył'. Rzekł Pan do szatana: 'Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki'. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.
Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: 'Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali, ja sam uszedłem, by ci o tym donieść'.
Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: 'Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść'. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: 'Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść'.
Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: 'Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść'.
Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: 'Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!'
W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.
Hi 2, 10; 1, 21

W. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? * Pan dał i Pan zabrał. / Stało się tak, jak się Panu podobało. / Niech będzie błogosławione imię Pana.
K. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. W. Pan dał i Pan zabrał. / Stało się tak, jak się Panu podobało. / Niech będzie błogosławione imię Pana.

LG tom III: VIII Niedziela Zwykła A, str. 213-214

Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba
(księga 1, 2. 36)

Mąż prosty, prawy i bogobojny

Niektórzy ludzie są tak prości, iż nie wiedzą, czym jest prawość. Nie osiągając cnoty prawości, pozbawiają prostotę niewinności. Ponieważ nie są wystarczająco roztropni, aby zachować prawość, nie umieją także zachować niewinności z pomocą prostoty.
Dlatego święty Paweł napomina uczniów w słowach: 'Pragnę, abyście w dobrym byli przemyślni, w złym zaś nieumiejętni'. I znowu: 'W myśleniu nie bądźcie dziećmi, lecz w złym bądźcie jako niemowlęta'.
Toteż uosobiona Prawda daje taki nakaz swoim uczniom: 'Bądźcie roztropni jak węże i prości jak gołębice'. W powyższym nakazie obydwie cnoty wymienia jako konieczne: roztropność węża ma kierować prostotą gołębicy, prostota zaś gołębia powściągać przebiegłość węża.
Dlatego też i Duch Święty objawił się ludziom nie tylko w postaci gołębicy, ale również ognia. Gołębica oznacza prostotę, ogień symbolizuje gorliwość. Ukazuje się zatem w postaci gołębicy i ognia, ponieważ wszyscy, którzy napełnieni są Duchem Świętym, zachowują właściwą prostocie łagodność, a zarazem gorąco pragną sprawiedliwości przeciw zło czyniącym.
'Mąż prosty, prawy, bogobojny i unikający zła'. Kto naprawdę dąży do niebieskiej ojczyzny, niewątpliwie żyje w prostocie i prawości. Prostotę wyraża w czynach, prawość w wyznawaniu wiary. Jest pełen prostoty względem dobra, które czyni na ziemi, natomiast prawy w odniesieniu do dóbr wyższych, których doświadcza w sercu. Są bowiem tacy, którym brak prostoty w czynieniu dobra. Nie szukają nagrody w samym czynieniu dobra, ale w korzyściach zewnętrznych. Dlatego mędrzec słusznie powiada: 'Biada grzesznikowi chodzącemu dwiema drogami'. Otóż dwiema drogami chodzi grzesznik wtedy, kiedy jego czyn na zewnątrz jest zbożny, intencja zaś światowa.
Słusznie też powiedziano: 'Bojący się Boga i unikający zła', albowiem święty Kościół wybranych wkracza na drogę prawości i prostoty przez bojaźń, dopełnia jej jedynie przez miłość. Zła unika się naprawdę wtedy, gdy przez wzgląd na miłość Bożą więcej się już nie grzeszy. Jeśli bowiem z bojaźni tylko czyni dobrze, jeszcze nie odwrócił się zupełnie od zła, albowiem już przez to samo grzeszy, iż grzeszyłby, gdyby można było bezkarnie.
Kiedy zatem zostało powiedziane, iż Hiob bał się Boga, bardzo słusznie dodano, że unikał zła. Albowiem kiedy miłość podąża za bojaźnią, wtedy niedoskonałość, która jeszcze pozostaje w duszy, usuwana jest pragnieniem czynienia dobra.

Hbr 13, 21; 2 Mch 1, 4

W. Niech Bóg was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, * Sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, / przez Jezusa Chrystusa.
K. Niech otworzy wasze serca dla swojego Prawa i dla przykazań. W. Sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, / przez Jezusa Chrystusa.

SOBOTA 25.02
2017-02-24 22:11:28

Dzisiejsze czytania

(Syr 17,1-15)
Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Otrzymali używanie pięciu władz Pana, jako szósty darował im po części umysł, a jako siódmy - rozum tłumaczący użycie władz Jego. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. I dał im przez wieki chełpić się swoimi dziwami. Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa. Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu. Rzekł im: Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości! I dał każdemu przykazania co do jego bliźniego. Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego oczami.

(Ps 103,13-18a)
REFREN: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika,
i wszelki ślad po nim ginie.

Lecz łaska Boga jest wieczna
dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza.

(Mt 11,25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Mk 10,13-16)
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

LG tom III: Sobota VII zw, str. 207-208
2017-02-24 22:09:32

K. Twoja wierność, Panie, aż po same chmury.
W. A Twoje wyroki jak ogromna otchłań.


Z Księgi Koheleta

11, 7 - 12, 14

Myśli o starości

Przyjemne jest światło i miło oczom widzieć słońce. Tak więc jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy i niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co ma nastąpić, to marność.
Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: 'Nie mam w nich upodobania'; zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.
Marność nad marnościami - powiada Kohelet - wszystko marność.
A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego. Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało.
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.
Ps 71, 17. 9; por. Ps 16, 11

W. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości / i do tej chwili głoszę Twoje cuda. * Nie odtrącaj mnie w czasie starości.
K. Ty mi ukażesz pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. W. Nie odtrącaj mnie w czasie starości.

LG tom III: Sobota VII zw, str. 208-210

Z komentarza św. Grzegorza, biskupa Agrigentum, do Księgi Eklezjastesa
(księga 10, 2)

Zajaśnieje ten, kto się wpatruje w Pana

'Przyjemne jest światło' - powiada Eklezjastes i miło jest naszym oczom oglądać słońce. Bo gdyby zabrakło światła, świat straciłby swój wygląd i umarłoby wszystko, co żyje. Dlatego powiedział niegdyś zgłębiający Boże tajemnice Mojżesz: 'I widział Bóg, że światło było dobre'. Nam wszakże wypada myśleć o wielkim, prawdziwym i wiecznym świetle, które oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi, to jest o Chrystusie Zbawcy i Odkupicielu świata, który stał się człowiekiem i zstąpił aż na krańce ludzkiego bytowania. O Nim to mówi prorok Dawid: 'Śpiewajcie Bogu, Jego imieniu psalm zaśpiewajcie: prostujcie drogę Temu, który zdąża ku Zachodowi. Pan jest imię Jego, weselcie się przed Jego obliczem'.
Tak więc Eklezjastes nazwał światło miłym i zapowiedział, iż przyjemnie nam będzie oglądać Słońce chwały, czyli Tego, który w chwili Boskiego Wcielenia powiedział: 'Ja jestem światłem świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia'. I dalej: 'A sąd polega na tym, iż światło przyszło na świat'.
Tak więc światło słoneczne oglądane oczyma ciała było zapowiedzią duchowego Słońca sprawiedliwości. Słońce to było rzeczywiście pełne słodyczy dla tych, którzy zasłużyli stać się uczniami Pana i oglądać na własne oczy, jak żył pośród ludzi, rozmawiał z nimi, jak gdyby był zwyczajnym człowiekiem, choć w rzeczywistości nim nie był. Był natomiast prawdziwym Bogiem i dlatego mógł sprawić, iż niewidomi odzyskiwali wzrok, chromi chodzili, głusi słyszeli, trędowaci zostawali oczyszczeni, a umarli jednym słowem na powrót przywoływani byli do życia.
Zresztą i teraz nie ma nic słodszego, jak skierować oczy duszy ku Niemu, rozważać i wpatrywać się w owo niewypowiedziane Boskie piękno, być oświeconym i ozdobionym przez uczestnictwo i łączność ze Światłem, być przenikniętym duchową słodyczą, przyodziać się w świętość, zdobyć rozumienie, a wreszcie napełnić się Bożą radością po wszystkie dni obecnego żywota.
To właśnie objawił nam Eklezjastes, gdy mówił: 'Nawet jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy'. Istotnie, Słońce sprawiedliwości jest źródłem radości dla wszystkich, którzy weń się wpatrują według słów proroka Dawida: 'Niech się cieszą przed Bogiem i rozkoszują radością' oraz 'Sprawiedliwi, weselcie się w Panu; prawym przystoi pieśń chwały'.

Ps 34, 4. 6; Kol 1, 12-13

W. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. * Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, / oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
K. Uzdolnił nas do uczestnictwa w udziale świętych w światłości i uwolnił nas spod władzy ciemności. W. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, / oblicza wasze nie zapłoną wstydem.


LG tom III: Sobota VII zw, str. 210; LG skrócone: VII tydzień Okresu Zwykłego, str. 611

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sejm upamiętnił ks. Franciszka Blachnickiego
2017-02-24 21:09:44

 

Sejm przyjął w piątek uchwałę upamiętniającą 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego – „patriotę, żołnierza, duchownego i działacza społecznego”. „Poświęcił całe swoje życie dobru ojczyzny” – podkreślono w uchwale.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 432 za, 1 przeciw, 1 poseł się wstrzymał.

„Walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, był osadzony w obozie koncentracyjnym, prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa” – przypomniano w uchwale.

„Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne narodu. Jako twórca Ruchu Światło-Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialność” – dodano.

Sejm złożył cześć pamięci ks. Franciszka Blachnickiego doceniając jego zasługi „dla Narodu Polskiego oraz jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń”.

Zdaniem Roberta Telusa (PiS) ks. Blachnicki jest ważną osobą dla narodu polskiego.

„To człowiek o wielkiej charyzmie, który pociągnął za sobą miliony młodzieży. To człowiek, który formował młodzież do pracy społecznej i wymagał od nich dużej uczciwości” – podkreślił poseł, przedstawiciel wnioskodawców, podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Z oredzia p. Franciszak na WP 2017

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to nowy początek, to

droga prowadząca do bezpiecznego celu:

Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa

nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje

ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia:

chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga

„całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie

zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał

w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem,

który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy,

czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego,

a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje

pragnienie przebaczenia"

 

 

 

 

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

 

                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

LINK DO CMETARZA:

http://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/start.php

CARITAS  1 %

w pkt 137 nalezy wpisać numer

KRS:0000225750

w  pkt 139 wpisać "PZC w parafii

Rzymsko katolickiej

pw Sw Rocha w Jazgarzewie

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 910230