A A A

Aktualności

CZUWAJCIE MODLCIE SIE ...
2016-12-03 16:32:52


Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu!

LG tom I: II Niedziela Adwentu, str. 195-196
2016-12-03 16:29:01

K. Nabierzcie ducha i podnieście głowy.
W. Ponieważ się zbliża wasze odkupienie.


Z Księgi proroka Izajasza

22, 8-23

Przeciw pysze Jerozolimy i Szebny

Tak odkryto osłonę Judy. Tyś spoglądało w ów dzień na zbrojownię w Domu Lasu. Widzieliście też, jak były liczne szczerby w murach Miasta Dawidowego; zebraliście wodę w Dolnej Sadzawce; przeliczyliście domy w Jeruzalem i zburzyliście budynki, by wzmocnić mur miejski. Między dwoma murami urządziliście zbiornik na wodę Starej Sadzawki; ale nie zważaliście na Twórcę tych rzeczy ani nie dostrzegaliście Tego, który je z dawna ukształtował. Pan zaś, Bóg Zastępów, wezwał was w ów dzień do płaczu i do żałoby, do ostrzyżenia się i przywdziania woru. A tu tymczasem uciechy i zabawy, zabijanie wołów i zarzynanie baranów, zajadanie mięsa i zapijanie winem: 'Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!' Lecz Pan Zastępów dał się słyszeć uszom moim: 'Na pewno ta nieprawość nie będzie wam odpuszczona, dopóki nie pomrzecie'. Powiedział Pan, Bóg Zastępów.
Tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Idź, wejdź do tego ministra, do Szebny, zarządcy pałacu, który sobie wykuwa grobowiec wysoko i w skale drąży dla siebie komnatę. 'Co tu posiadasz i kogo masz tutaj, że sobie tu wykułeś grobowiec?' Oto Pan zrzuci cię, człowiecze, z wielkim rozmachem i uchwyci cię jednym ruchem, i tocząc cię, zwinie w kłębek, jak piłkę rzucając po ziemi rozległej. Tam umrzesz i tam pójdą pojazdy, z których się chlubiłeś, o ty, zakało domu twego pana!
Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.
Ap 3, 7. 8

W. To mówi Święty i Prawdomówny, który posiada klucz Dawida: * Oto postawiłem przed tobą drzwi otwarte, / których nikt nie może zamknąć.
K. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. W. Oto postawiłem przed tobą drzwi otwarte, / których nikt nie może zamknąć.

LG tom I: II Niedziela Adwentu, str. 196-198

Z komentarza Euzebiusza, biskupa Cezarei, do proroctwa Izajasza
(rozdz. 40)

Głos wołającego na pustyni

'Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego'. Prorok stwierdza wyraźnie, że ta zapowiedź spełni się na pustyni, a nie w Jerozolimie. Mianowicie, przyjdzie czas, kiedy ukaże się chwała Pańska, a wiadomość o zbawieniu Bożym dojdzie do każdego człowieka.
Spełniło się to istotnie i w dosłownym znaczeniu wtedy, gdy Jan Chrzciciel na pustyni, nad brzegami Jordanu, głosił zbawcze przyjście Boga, gdzie też ujrzano zbawienie Boże. Albowiem wtedy Chrystus ukazał wszystkim swą chwałę, bo po Jego chrzcie otworzyło się niebo, a Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy i spoczął na Nim. Wówczas dał się słyszeć głos Ojca i takie o Nim wydał świadectwo: 'Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie'.
To wszystko zostało powiedziane, ponieważ Bóg miał przyjść na pustynię od wieków niedostępną i nieprzebytą. A ludy nie miały żadnego poznania Boga, sprawiedliwi i prorocy trzymali się od nich z daleka. Dlatego głos proroka każe gotować drogę Temu, który jest Słowem Boga; wyprostować kręte drogi i wyrównać bezdroża, aby Bóg, przybywając, mógł nimi kroczyć. 'Przygotujcie drogę Panu!' Oto dobra nowina, przynosząca znów pociechę, aby wieść o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi.
'Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!' Te słowa doskonale odpowiadają poprzednim. Tam była mowa o głosie wołającym na pustyni, tu zaś jest powiedziane o zwiastunach Boga i o Jego przyjściu do ludzi. Słusznie więc po zapowiedzi dotyczącej Jana Chrzciciela wymienia się tych, którzy mają głosić dobrą nowinę.
O jakiż tu Syjon chodzi? Właśnie o Jeruzalem, bo ono było położone na górze, jak o tym świadczy Pismo: 'Góra Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę', a także: 'Przystąpiliście do góry Syjon'. A może te słowa wskazują na Apostołów wezwanych spośród narodu wybranego?
Oni właśnie są Syjonem i Jeruzalem, które przyjęły zbawienie Boże, bo i oni wznoszą się na górze Boga, czyli na Jednorodzonym Słowie Bożym. Im to polecono głosić słowo zbawienia z tego wzniosłego szczytu. Otóż, kto głosi dobrą nowinę, jak nie grono apostolskie? A na czym polega jej głoszenie? Na zwiastowaniu wszystkim ludziom, poczynając od miast Judy, przyjścia Chrystusa na ziemię.

por. Mt 11, 11. 9

W. Przyszedł Poprzednik Pana, o którym On sam daje świadectwo: * Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
K. On bowiem jest prorokiem, a nawet więcej niż prorokiem, o którym Zbawiciel powiedział. W. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 11.12 - 14.12.2016 R
2016-12-03 16:27:22

Rozpoczęcie  SOBOTA 10 grudnia 2016r godz.
NIEDZIELA 11 GRUDNIA
godz 7.30, godz. 9.15, godz. 11.45-dzieci, i godz 18.00- młodzież , Pęchery kaplica godz 8.00 , / UWAGA ! Nie ma Mszy św i nauki w  łosiu O GODZ 15,00
PONIEDZIAŁEK 12 GRUDNIA
w Jazgarzewie: godz 9.15 , 16.00 dzieci, 18.00-młodzież i 19.30-dorośli, Pęchery godz. 11.00 , Łbiska-szkoła życia 14.00 Robercin-kaplica sióstr Rodziny Marii godz. 17.00
WTOREK 13 GRUDNIA DZIEŃ SPOWIEDZI
8.30 do 10.30 i od 15.30 do godz. 18.30 i o 19.30-nabożeństwo pokutne w parafii i spowiedź. Msze św z nauką o godz 9.15, 18.00-młodzież i 19.30- dorośli w Pęcherach godz 11.00, Łbiskach godz 14.00 Robercinie godz 17.00, Jazgarzew dzieci godz 16.00
ŚRODA 14 GRUDNIA godz 9.15
Pęchery godz 11.00
Łbiska 14.00 dzieci, Robercin godz. 17.00 , godz. 16.00 -dzieci -Jazgarzew. godz. 18.00 Te Deum, 19.30- Jazgarzew zakończenie rekolekcji

4 GRUDNIA 2016 Niedziela II niedziela Adwentu
2016-12-03 16:12:36

Dzisiejsze czytania: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rz 15,4-9;Łk 3,4.6; Mt 3,1-12

Rozważania: Oremus, ks. E. Staniek, O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Książka na dziś: Listy

Dzisiejsze czytania

(Iz 11,1-10)
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

(Ps 72,1-2.7-8.12-13.17)
REFREN: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

(Rz 15,4-9)
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. Albowiem Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.

(Łk 3,4.6)
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

(Mt 3,1-12)
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

Rozważania do czytań

Oremus

Jednych złości wezwanie: „Nawracajcie się”, innych zaś raduje, gdyż świadomi swoich grzechów i ułomności, odczuwają potrzebę zachęty do zmagania się z nimi. Ci drudzy nie chcą przegapić nadchodzącego królestwa niebieskiego. Przygotowują drogę dla Pana, podejmują wysiłek prostowania ścieżek swego życia, czuwają. Wiedzą, że pogrążeni w wewnętrznym śnie, mogliby nie usłyszeć wołania Księcia Pokoju, który przybywa, aby strapionym przynieść zapowiedź raju.

Ks. Mariusz Jedliczka, „Oremus” Adwent i oktawa Narodzenia Pańskiego 2004, s. 35

Rekolekcje Adwentowe 2016 Parafia św. Rocha w Jazgarzewie 10.12-14.12.16 r.
2016-12-03 10:34:48

Rozpoczęcie  SOBOTA 10 grudnia 2016r godz.
NIEDZIELA 11 GRUDNIA
godz 7.30, godz. 9.15, godz. 11.45-dzieci, i godz 18.00- młodzież , Pęchery kaplica godz 8.00 ,
PONIEDZIAŁEK 12 GRUDNIA
w Jazgarzewie: godz 9.15 , 16.00 dzieci, 18.00-młodzież i 19.30-dorośli, Pęchery godz. 11.00 , Łbiska-szkoła życia 14.00 Robercin-kaplica sióstr Rodziny Marii godz. 17.00
WTOREK 13 GRUDNIA DZIEŃ SPOWIEDZI
8.30 do 10.30 i od 15.30 do godz. 18.30 i o 19.30-nabożeństwo pokutne w parafii i spowiedź. Msze św z nauką o godz 9.15, 18.00-młodzież i 19.30- dorośli w Pęcherach godz 11.00, Łbiskach godz 14.00 Robercinie godz 17.00, Jazgarzew dzieci godz 16.00
ŚRODA 14 GRUDNIA godz 9.15
Pęchery godz 11.00
Łbiska 14.00 dzieci, Robercin godz. 17.00 , godz. 16.00 -dzieci -Jazgarzew. godz. 18.00 Te Deum, 19.30- Jazgarzew zakończenie rekolekcji

ŚW Franciszek Ksawery
2016-12-02 15:57:18

Garść informacji:

Franciszek Ksawery urodził się w Hiszpanii w roku 1506. Podczas studiów w Paryżu przyłączył się do św. Ignacego Loyoli. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w roku 1537, a następnie oddawał się dziełom miłosierdzia. Wysłany na Wschód w roku 1541, przez dziesięć lat apostołował w Indiach i Japonii, gdzie wielu nawrócił na chrześcijaństwo. Zmarł w roku 1552 na wyspie Sancjan u wybrzeży Chin
.
Święty Franciszek Ksawery

Dziś premiera filmu dokumentalnego o ks. Blachnickim Komentarzy:4 PAP
2016-12-01 09:21:23

Dziś premiera filmu dokumentalnego o ks. BlachnickimKs. Franciszek BlachnickiHENRYK PRZONDZIONO - reprodukcja /Foto Gość
Komentarzy:W czwartek w Katowicach odbędzie się premiera filmu dokumentalnego 'Prorok nie umiera - ks. Franciszek Blachnicki'. Prezentuje on osobę i dzieło twórcy 'Ruchu Światło - Życie', jednego z prekursorów posoborowego duszpasterstwa, nie tylko w Polsce.

Obecnie ten, pochodzący ze Śląska kapłan jest kandydatem na ołtarze; w Watykanie trwa jego proces beatyfikacyjny. Dwa laty uznano jednomyślnie heroiczność cnót Sługi Bożego ks. Blachnickiego, co potwierdził dekretem papież Franciszek.

'To był kapłan, który odcisnął niezatarte piętno - w pozytywnym tego słowa znaczeniu - na historii Kościoła w Polsce. Ks. Blachnicki to twórca niezwykłych inicjatyw duszpasterskich takich jak +Krucjata Wstrzemięźliwości+ czy +Ruch Światło-Życie+, zwany potocznie ruchem oazowym. Jego działalność stanowiła potężny wyłom w monopolu na wychowanie, jaki usiłowała stworzyć ideologia komunistyczna' - powiedział PAP dyrektor katowickiego oddziału Instytut Pamięci Narodowej dr Andrzej Sznajder (IPN jest współproducentem tego dokumentu).

'Jednocześnie ks. Blachnicki był jednym z najdłużej i najzacieklej represjonowanych duchownych w okresie PRL-u, a nawet już wcześniej, w czasie okupacji. Był też regularnie, przez cale lata, obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa, która nie odpuściła mu nawet wtedy, gdy był już poza granicami kraju' - dodał.

Na 70-minutowy dokument składają się archiwalne materiały filmowe i fotograficzne ze zbiorów IPN, Episkopatu Polski i Kurii Metropolitalnej w Katowicach, oraz wypowiedzi osób, które znały kapłana. Są to m.in.: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, postulator procesu beatyfikacyjnego bp dr Adam Wodarczyk, dr Andrzej Sznajder, ks. dr Henryk Bolczyk. Zdjęcia realizowane były m.in. w Rybniku, Tarnowskich Górach, Katowicach, Krakowie, Oświęcimiu, Krościenku nad Dunajcem, a także w niemieckim Carlsbergu oraz Watykanie i Castell Gandolfo.

'To próba spojrzenia na dzieło i osobę ks. Blachnickiego w kontekście historycznym i relacji Kościół-państwo, a dokładniej Kościół-PRL' - powiedział PAP autor filmu Adam Kraśnicki. Reżyser podkreślił 'niezwykle prorocze' opinie oraz diagnozy społeczne i polityczne kapłana, według którego ówczesny system polityczny nie mógł przetrwać.

'Prorok' jest drugim filmem Kraśnickiego o ks. Blachnickim. Pierwszy powstał dziesięć lat temu w trakcie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym.

Premiera odbędzie się w czwartek w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Organizatorami są: IPN oraz TVP Katowice. Partnerzy to miasta Rybnik oraz Tarnowskie Góry.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku (Śląskie); zmarł 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy).

W czasie II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, potem działał w konspiracji. W kwietniu 1940 r. został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W marcu 1942 r. został skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną przeciw III Rzeszy. Po kilku miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony i w latach 1942-1945 przebywał w niemieckich obozach i więzieniach.

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; święcenia przyjął w 1950 r. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych; wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (15-dniowa Oaza Dzieci Bożych).

Od 1957 r. prowadził działalność na rzecz trzeźwości pod nazwą 'Krucjata Wstrzemięźliwości'. W 1960 r. ówczesne władze zlikwidowały centralę Krucjaty, a w 1961 r. ks. Blachnickiego aresztowano pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i rozpowszechniania informacji o prześladowaniu Kościoła w Polsce. Został skazany na 13 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.

W 1963 r. ks. Blachnicki podjął się na nowo prowadzenia rekolekcji oazowych. 15 dniowymi rekolekcjami obejmował stopniowo młodzież, dorosłych i rodziny; opracował specjalne materiały i pomoce. W ten sposób Oazy rozwinęły się w Ruch Światło-Życie.

Stan wojenny zastał go w Rzymie. W 1982 r. osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego w 1987 r.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) oraz Krzyżem Oświęcimskim (1995). W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Od 2000 r. grób ks. Blachnickiego znajduje się w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem.

Bydgoszcz: odrestaurowano cenny ołtarz św. Rocha
2016-11-30 21:32:00

Zabytek, znajdujący się w południowej nawie bydgoskiej katadry, w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowną konserwację i obok ołtarza św. Antoniego odzyskał swój dawny blask.

Tak prezentował się ołtarz św. Rocha w 2013 r. Fot. Wikimedia Commons / Pit1233 / domena publiczna
Ołtarz św. Rocha z 1696 roku został ufundowany przez Stanisława i Helenę Konarskich. W jego środkowym polu znajduje się obraz z wizerunkiem świętego w srebrnej sukience z 1841 roku. Obok niego jest aniołek, trzymający chustę z napisem 'eris in peste patronus' ('bądź patronem w chorobie'). Zaś w górnej kondygnacji widnieje barokowy obraz przedstawiający męczeństwo świętych Kryspina i Kryspiniana z 1690 roku. – Ołtarz pochodzi z kościoła pokarmelickiego. Po zdjęciu sześciu warstw farby dotarliśmy do źródła, jego początkowej kolorystyki – powiedział proboszcz bydgoskiej katedry ks. prałat Stanisław Kotowski.

Rekolekcje Adwentowe 2016 Parafia św. Rocha w Jazgarzewie 10.12-14.12.16 r.
2016-11-30 16:51:35

Rozpoczęcie  SOBOTA 10 grudnia 2016r godz.
NIEDZIELA 11 GRUDNIA
godz 7.30, godz. 9.15, godz. 11.45-dzieci, i godz 18.00- młodzież , Pęchery kaplica godz 8.00 , Łoś godz 15.00
PONIEDZIAŁEK 12 GRUDNIA
w Jazgarzewie: godz 9.15 , 16.00 dzieci, 18.00-młodzież i 19.30-dorośli, Pęchery godz. 11.00 , Łbiska-szkoła życia 14.00 Robercin-kaplica sióstr Rodziny Marii godz. 17.00
WTOREK 13 GRUDNIA DZIEŃ SPOWIEDZI
8.30 do 10.30 i od 15.30 do godz. 18.30 i o 19.30-nabożeństwo pokutne w parafii i spowiedź. Msze św z nauką o godz 9.15, 18.00-młodzież i 19.30- dorośli w Pęcherach godz 11.00, Łbiskach godz 14.00 Robercinie godz 17.00, Jazgarzew dzieci godz 16.00
ŚRODA 14 GRUDNIA godz 9.15
Pęchery godz 11.00
Łbiska 14.00 dzieci, Robercin godz. 17.00 , godz. 16.00 -dzieci -Jazgarzew. godz. 18.00 Te Deum, 19.30- Jazgarzew zakończenie rekolekcji

KOLĘDA PARAFII SW. ROCHA W JAZGARZEWIE 2016/2017 r. dni powszednie od godz. 15.00 do 21.00 w soboty od 9.00
2016-11-30 16:46:46

 

Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyżyka, świec i Pisma Św. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii 

PROGRAM KOLĘDY 2016/2017
28.12 śr. od 15.00   Łoś- ul.Spółdzielcza-45 rodzin, ul.Puszczyka-3 rodziny, ul.Skowronków,
ul. Słowików, ul.Sikorki, ul.Sosnowa.ul.Zielona, ul.Biała,ul.Sowia 29.12 czw.od 15.00 Łoś-ul.6 Września-43 rodziny, ul.Kwiatowa-8 rodzin, ul.Leśna, ul.Kuropatwy- 3 rodziny, ul. Zajęcza_
30.12 pt. od 15.00 Łoś- ul.Prażmowska-43 rodziny, Al. Gwiazd-4 rodziny , Al. Cygady-1 rodzina,
Al. Lipowa, Sosnowa, Parkowa, Kalinowa                                                                                                                                          31.12 sob.od9.00 Łoś-ul.Podleśna-26 rodz.,ul.Kukułki-2 rodz.,ul.Sołecka-18 rodz.,ul.Tarczyńska                                                                                                                                                                              02.01 pon.od 15.00 Łoś-ul.Ogrodowa-7rodzin, ul.Sadowa, ul.Sarenki, ul.Polna-24rodziny, ul.Chabrowa, ul.Wiatrowa, ul.Sikorki-2rodziny, ul.Bażańcia-7rodzin,
ul. Sowia-1 rodzina i wszystkie nowe ulice                                                                                                                                     03.01 wt. od 15.00 Bogatki- ul.Królewska-59 rodzin,nr parzyste, ul. Pierwiosnków                                                                04.01 śr. od 15.00   Bogatki- ul.Królewska-63 rodziny,nr nieparzyste, od nr 1 do nr 149 włącznie                                     05.01 czw.od 15.00 Bogatki- ul.Anemonów-3 rodziny, ul.Malwy-2 rodziny, ul.Azalii-10 rodzin,
ul. Werbeny- 1 rodzina, ul.Szafirków- 14 rodzin, ul.Zawilców,
ul.Słoneczników- 1 rodzina, pozostałe rodziny z ul Królewskiej, ul. Modraszki,
ul.Książęca- 3 rodziny, ul.Polnych Maków, ul Królewska od nr 153 do 187 06.01 pt.

Trzech Króli - nie ma KOLĘDY
UWAGA: DO CHORYCH udamy sie w I czwartek 5 stycznia od godz 9.00    
                                                                       07.01 sob. od 10.00 Mieszkowo-
ul.Malinowa-15rodzin, ul.Malinowy Gaj, ul.Darniowa,
ul.Szklarniowa-12rodzin, ul.Traktowa-órodzin, ul.Zdrojowa-l rodzina,
ul.Graniczna, ul.Pod Gruszą-2 rodziny, ul.Ustronie-2rodziny, ul.Jemioły,
_ul .Karolińska i wszystkie nowe ulice_

9.01 pon. od 15.00 Antoninów- ul.Złotych Piasków-34 rodziny, ul.Dobrych Sąsiadów,
ul.Radomska i wszystkie nowe ulice                                                                                                                                               10.01 wt. od 14.00 Wola Ciołkowska.ul Gościniec-52 rodziny,ul.Dworska-od Sióstr do
p.Kowalskich do zakrętu od godz                                                                                                                                                         14.00 11.01 śr. od 15.00   Wola Ciołkowska- ul.Gościniec -30 rodzin, ul.Fantazyjna, ul Polnej Brzozy 5, ul.Piesza, ul.Czarowna, od p. Kowalskich do końca w kierunku Jazgarzewa 12.01czw. od 15.00 ul.Kolonia -30 rodzin, ul.Jeżynowa, ul.Krótka-18 rodzin, ul.Dzikiej Mięty,
ul.Żurawinowa, ul Liryczna                                                                                                                                                                      5 13.01 pt. od 15.00  Robercin- ul.Podskarbińska-11 rodzin, ul.Hetmańska-4 rodziny,
ul.Orzechowa-10 rodzin, ul.Wierzbowa-18 rodzin,                                                                                                                         14.01 sob.od9.oo Wola Gołkowska- ul.Rybna-35 rodziny, ul.Błękitnego Motyla -2rodziny, ul.Jemioły, ul.Płaczącej Wierzby-14 rodzin, ul.Karolińska,
16.01 pon.od 15.00 Gołków- ul.Zielona-27 rodz..Wola Gołkowska-ul.Dworska, ul.Maciejki-3rodz.
ul.Przy Akacjach 9, ul.Polnej Brzozy,ul.Sielankowa i wszystkie nowe ulice
17.01 wtodlS.00   cała ul.Ceramiczna, ul.Ceglana, ul.Małego Stawu i Dużego Stawu,ul.Turystyczna
18.01 śr. od 15.00  Grochowa- ul.Zb.Pawlaka- 37rodzin, ul Słoneczników
19.01 ezw.od 15.00 Piskórka- ul.Jagodowa-1 Srodzin, ul.Świerkowa-5rodzin, ul.Główna-16 rodzin, ul.Słoneczna-8 rodzin, ul.Polna, ul.Akacjowa,ul.Podleśna,ul.Brzozowa-lrodz., ul.Krótka, ul.Cedrowa, ul.Klonowa,ul. Sosnowa- 1 rodzina,i wszystkie nowe ulice
20.01 pt. od 15.00 Pęchery-ul.Boczna-23rodziny, ul.Cietrzewia-lórodzin i 7rodzin z ul.Pawlaka
21.01 sob.od 9.00   ul.Gołkowska za mleczarnią/za torami/-35 rodzin
23.01 pon.od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicy-30rodzin /stara wieś-lewa i prawa str./                              24 .01 wt..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej 125 rodzin-
lewa strona idąc od kościoła-prawa strona 33 rodziny/                                                                                                          25.01 śr.od 15.00   od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska-15rodzin,ul.Pod Bateriami-14rodzin, ul.Lipowa
26.01c/w.od 15.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka-2 rodziny, ul.Szaniec-14 rodzin,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna-11 rodzin, ul.Kietlinga-1 rodzina, ul.Trylogii-3 rodziny i wszystkie ulice nowe                                                                                                                                          27.01 pt. od 15.00  Gołków- ul. 11 Listopada-43 rodzin, ul.Kmicica, ul.Główna-6 rodzin- od krzyżówek do torów, ul.Wołodyjowskiego-2 rodziny                                                                                                                                                                28.01 sob.od 9.00   Gołków- ul.Wenedów-5rodzin, ul Kirkora-1 rodzina,ul.Kordiana, ul.Aliny, ul.Gwalberta-5 rodzin_
30.01 pon.od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-28 rodzin, ul.IV Pułku Ułanów-3rodziny, ul.Jazdy Polskiej-2 rodziny i wszystkie nowe ulice
31.01 wt. od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna - 34 rodziny
01.02 śr. od 16.00   Wólka Kozodawska - ul.Gruszek i Jabłuszek - 24 rodziny, ul.Zaciszna,
ul.Dworkowa-8 rodzin, ul.Krokusowa-5rodzin                                                                                                                                 02.02 ezw.od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Familijna-24 rodzin,ul.Serdeczna-10 rodzin                                                                                                                                                                                                              03.02 pt. od 15.00  Jesówka i ul Źródlana-9 rodzin,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli-5 rodzin,
ul.Dzikich Gęsi-28 rodzin, ul.Niedzwiedzia,ul.Leśnych Malin-2 rodziny, ul.Orlika
-1 rodzina,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia                                                           04.02 sob.od 9.00    Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk-11 rodzin, ul.Dzikie Pola-4 rodziny ul.Bociana Białego-9 rodzin, ul.Białej Róży-1 rodzina, i wszystkie nowe ulice
06.02 pon.od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska- 17rodz.,ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów-5 rodzin,ul.Bajkowych Domków-8 rodz., ul.Wichrowa-8 rodz.,
07.02 wt.od 16.00  ul.Herbacianej Róży-34 rodziny, ul.Zaciszna-4 rodziny, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa
08.02 śr.od 15.00   Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy-8 rodzin, ul.Rajskich Ogrodów, ul Szczęśliwa-23 rodziny
09.02 czw.od 15.00 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego-spis wszystkich rodzin -48-tylko lewa strona idąc od kościoła ul. Zyg.Starego-6 rodzin,ul.Wł. Jagiełły-6 rodzin, ul.Królowej Marysieńki, ul.H.Walezego, ul.Zyg.Starego, ul.Wł. Łokietka po lewej stronie
10.02 pt.od 15.00    Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa str.idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-2 rodziny, ul.Królowej Bonyorodziny, ul.Żeligowskiego-lOrodzin, u Sióstr Szarytek kolęda trwa w internacie ok.2 godz od g.l 1.00, _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy
11.02 sob.od 9.00    Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego
13.02 pon.od 15.00    Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste
14.02 wt.od 15.00    Jazgarzew-ul.Górna- 25 rodzin i Wólka Pecherska
15.02 śr.od 15.00    Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników
16.02 czw.od 15.00    Jazgarzew-ul. Leśna- wszystkie nr tylko po prawej str. idąc od kościoła ul.Gajowa, ul.Amarantowa-35rodzin
17.02 pt.od 15.00    Jazgarzew-ul. Leśna po lewej str. idąc od kościoła-35 rodzili
18.02 sob. od 9.00    ul.Główna w Jazgarzewie do kościoła-31 rodzin
20 LUTEGO  

NA ZAPROSZENIE odgodz.9.00 do 13.00 lub od godz 19.00 do 21.00
pon.    na tcl. 602 108 026
   Parafia św. Rocha
ul. Główna 2 05-502 Jazgarzew Mail: roch@warszawa.opoka.org.pl Telefon (22) 756 76 41 i

kom 602-108-026 _
Konto parafii :05 124 063 511 111 000 048 149 688 |

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

 Psalm 31, 1-17. 20-25  
Ufna modlitwa w cierpieniu 
Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mojego (Łk 23, 46)

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Nienawidzisz czcicieli bóstw marnych, *
ja zaś pokładam ufność w Panu.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, †
boś wejrzał na moją nędzę, *
zrozumiałeś udrękę mej duszy.
I nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciół, *
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo żyję w udręce, *
od smutku słabnie me oko i dusza, i ciało.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 863837