1. Dla świadomego katolika nie ma innej godnej formy zawarcia związku małżeńskiego, jak małżeństwo sakramentalne. Obecnie jest ono konkordatowe, bo wywiera także skutki cywilne.
 2. Narzeczeni trzy miesiące przed terminem ślubu udają się do USC po tzw. blankiety do ślubu konkordatowego. Z tymi blankietami przychodzą do kancelarii parafialnej na tzw. Zapowiedzi, celem spisania protokołu przedślubnego. Blankiety te tracą swoją ważność po upływie 3 miesięcy.
  Wtedy winni przedstawić:
  1. dowód osobisty,
  2. metrykę chrztu św. z adnotacją: „do ślubu kościelnego” o ile chrzest miał miejsce w innej parafii. Taka metryka jest ważna tylko 6 miesięcy od daty jej wydania. Nie wolno więc jej zagubić! Wydaje się ją osobiście lub rodzicom. Nie posyła się jej listownie. W razie zaginięcia duplikatu się nie wydaje.
  3. świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,
  4. świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, o ile fakt jego przyjęcia nie został odnotowany w metryce chrztu św.
 3. W późniejszym czasie należy też doręczyć:
  1. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Kurs ten odbywa się w naszej  Parafii dwa razy  w roku -zaraz po wakacjach i od 15 lutego zaraza po koledzie w niedziele o godz 16.30/
  2. potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z Parafii narzeczonego lub narzeczonej,
  3. tuż przed ślubem należy doręczyć świadectwo odprawienia dwóch spowiedzi przedślubnych.
 4. Do ważnego zawarcia małżeństwa potrzebni są dwaj świadkowie.
 5. Narzeczeni wraz ze świadkami około 10 minut przed obrzędem przychodzą do zakrystii, gdzie składają pod dokumentami  podpisy.
 6. Goście weselni pamiętają, że najpiękniejszym prezentem ślubnym jest komunia św. przyjęta w intencji nowożeńców.
 7. Zachęca się do urządzania przyjęcia weselnego bez podawania napojów alkoholowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowanie,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki (cywilno-prawne- tzw. Ślub konkordatowy) lub akt kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Krok po kroku” – dla narzeczonych

W wielu parafiach archidiecezji ruszyły po przerwie wakacyjnej kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa w 2017 roku. Przygotowaliśmy narzędzie, które poprowadzi Was "krok po kroku" do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

ROK PRZED ŚLUBEM

Zgłaszacie się do kancelarii parafialnej. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

1. Katechizacja przedślubna

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej.O kursie przedmałżeńskim należy pomyśleć na rok przed ślubem.

Najpierw zorientuj się, kiedy kurs zaczyna się w Twojej parafii. Jak? Chociażby TUTAJ. Jeśli nie wiesz, do której parafii należysz, TU wpisz miejsce swego zamieszkania.

Jeśli termin kursu przedmałżeńskiego nie jest dla Ciebie odpowiedni, bądź Twoja parafia nie organizuje go w najbliższym czasie, przygotowaliśmy zestawienie najbliższych kursów małżeńskich w Archidiecezji Warszawskiej SPRAWDŹ

To obowiązująca w Archidiecezji Warszawskiej forma katechizacji przedślubnej:

Pierwsza forma: kurs w formie 10 cotygodniowych spotkań zakończonych dniem skupienia. Spotkania odbywają się w dzień rozpoczęcia kursu, co tydzień. Na przykład, rozpoczęcie kursu w niedzielę o 17.00 oznacza, że kolejne spotkania będą się odbywały w kolejne niedziele o 17.00.

Druga forma: spotkania odbywają się według programu „Radość i nadzieja” lub programu „Wieczorów dla zakochanych”. Składają się z wykładu, warsztatu i pracy indywidualnej narzeczonych. Ze względu na pracę w małych grupach należy wcześniej się zapisać.

Jeśli narzeczeni nie mogą uczestniczyć w programie przewidzianym w powyższych formach (gdy mieszkają w oddalonych od siebie miastach bądź jedno z nich poza granicami Polski), dopuszczalna jest trzecia forma: kurs w formie nadzwyczajnej – dwie soboty i dwie niedziele.  Ze względu na pracę w małych grupach należy wcześniej się zapisać.

 

2. Spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej

Po rozpoczęciu katechezy przedmałżeńskiej należy 3 razy spotkać się z konsultantem rodzinnym w poradni rodzinnej. Takie spotkania powinny odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych

Jak znaleźć poradnię? Sprawdź najpierw, czy taka poradnia znajduje się na terenie Twojej parafii TUTAJ

Jeśli nie, zobacz listę wszystkich poradni rodzinnych w Archidiecezji DOKUMENT

 

TRZY MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM

3. Spisanie protokołu przedślubnego

Odbywa się w kancelarii parafialnej aktualnego  miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli masz trudności z odnalezieniem parafii, ODNAJDŹ SWOJĄ PARAFIĘ. Wystarczy wpisać adres zamieszkania. Przy okazji poznasz godziny urzędowania kancelarii.

Przed spisaniem protokołu musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:

dowody osobiste

świadectwa chrztu

By taki dokument uzyskać, trzeba pojechać do swojej parafii chrztu. Na specjalnym blankiecie powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. Pamiętajmy, że taki dokument jest ważny tylko przez 3 miesiące, a dokładnie: musi być ważny w dniu ślubu

Jeśli byliście ochrzczeni (albo jedno z Was) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać 3 kopie stwierdzające Wasz stan wolny do zawarcia małżeństwa (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 3 miesiące od daty wydania, muszą być aktualne w dniu ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas przedstawiacie akt zawarcia związku cywilnego.

świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej (nie zastępuje jej ukończona katecheza w szkole średniej)

świadectwo uczestnictwa w 3 spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.

W przypadku gdy chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, powinniście otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii albo delegację z parafii zamieszkania do załatwienia wszystkich formalności w parafii ślubu (po uzyskaniu zgody parafii ślubu).

 

4. Spowiedź przedślubna

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na karteczce, którą otrzymaliście w kancelarii.

 

5. Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 Niedziele lub dni świąteczne nakazane. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

 

TUŻ PRZED ŚLUBEM

6. Spotkanie z duszpasterzem

Powinno odbyć się bezpośrednio przed ślubem i ma charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu. Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

I jeszcze jedno

„Krok po kroku” dotyczy sytuacji standardowych, w których nie potrzebujecie dodatkowych dokumentów i pozwoleń do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. W pozostałych przypadkach, potrzebne informacje otrzymacie w kancelarii parafialnej

wstecz