Brewiarz z dn 20.11.br. i 21.11.br. Pytasz skąd pochodzi radość ? Brewiarz 23.11.piatek

wstecz