Święty Jan Paweł II, papież
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. 14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy. 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy ks. Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić. W Krakowie otrzymał w 1948 roku tytuł doktora teologii. W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. W pierwszą rocznicę zamachu na Placu świętego Piotra, 13 maja 1982 r., papież udał się z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy. Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. 2 kwietnia 2005 roku zmarł

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami
Święty Janie Pawle - módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985

Wasze komentarze:

Ryszard z rodziną.: 21.10.2023, 02:52

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną.

Grażyna: 20.10.2023, 16:43

Święty Janie Pawle II módl się za mnie o uzdrowienie mnie i mojego męża z choroby nowotworowej oraz łaskę zdrowia dla moich bliskich, dziękuję za udaną operację męża, proszę o dobre wyniki dla mnie i męża z badania kontrolnego, dziękuję za dobre wyniki do tej pory. Proszę o opiekę nad nami i żeby rak nigdy nie wrócił.????????

Ryszard z rodziną : 20.10.2023, 03:28

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną

Basia : 19.10.2023, 06:01

Święty Janie Pawle ll proszę o mieszkanie i uwolnienie od tej biedy i nędzy o pracę dla syna i o zgodę między córką a synem aby mu pomogła a nie tylko go krytykowała Proszę

Ryszard z rodziną.: 19.10.2023, 03:22

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną.

Grażyna: 18.10.2023, 16:03

Święty Janie Pawle II módl się za mnie o uzdrowienie mnie i mojego męża z choroby nowotworowej oraz łaskę zdrowia dla moich bliskich, dziękuję za udaną operację męża, proszę o dobre wyniki dla mnie i męża z badania kontrolnego, dziękuję za dobre wyniki do tej pory. Proszę o opiekę nad nami i żeby rak nigdy nie wrócił.????????

Basia : 18.10.2023, 06:31

Święty Janie Pawle ll proszę Cię pomóż mi szczególnie dziś bo mam kontrol a nie jest dobrze i mogę być zwolniona z pracy a zostało 3 miesiące do emerytury Proszę pomóż mi

Ryszard z rodziną : 18.10.2023, 03:56

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną

Grażyna: 17.10.2023, 16:56

Święty Janie Pawle II módl się za mnie o uzdrowienie mnie i mojego męża z choroby nowotworowej oraz łaskę zdrowia dla moich bliskich, dziękuję za udaną operację męża, proszę o dobre wyniki dla mnie i męża z badania kontrolnego, dziękuję za dobre wyniki do tej pory. Proszę o opiekę nad nami i żeby rak nigdy nie wrócił.????????

Ryszard z rodziną.: 17.10.2023, 03:38

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną.

BMiB: 17.10.2023, 00:42

Święty Janie Pawle II w Rocznicę Twojego 45- letniego Wielkiego Pontyfikatu pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana Boga Wszechmogącego, Jezusa Miłosiernego, Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, prosząc o potrzebne łaski dla mojej wnuczki, która urodziła się 16 paźziernika, w tak szczególny Dzień, w którym Świętuje swoje urodziny. Zawsze we wszystkich modlitwach, prosbach i błaganiach oddaje ją w Twoją opiekę. Prosze o głeboką wiarę dla niej, miłość, zdrowie, bezpieczeństwo, dobrą pracę, aby ułożyła sobie szczęśliwe życie, była dobrym człowiekiem, ale przede wszystkim wypełniała Boże Przykazania. Proszę o pomoc w pomyślnym rozwiązaniu bardzo trudnego jej problemu osobistego, aby mądrze i rozsądnie rozważyła swoją decyzję, która zaważy na całym jej życiu, aby nie popełniła błędu. Proszę Święty Janie Pawle II szczególny jej Patronie o opiekę nad moją wnuczką, wsparcie i pokierowanie jej życiem. Proszę o opiekę nad całą moją rodziną i naszą Umiłowaną Ojczyzną.

Aleksandra: 17.10.2023, 00:32

Święty Janie Pawle II, wyjednaj mi łaskę uzdrowienia z choroby stawów i zaburzeń neurologicznych, które zrujnowały moje życie.

Grażyna: 16.10.2023, 18:31

Święty Janie Pawle II módl się za mnie o uzdrowienie mnie i mojego męża z choroby nowotworowej oraz łaskę zdrowia dla moich bliskich, dziękuję za udaną operację męża, proszę o dobre wyniki dla mnie i męża z badania kontrolnego, dziękuję za dobre wyniki do tej pory. Proszę o opiekę nad nami i żeby rak nigdy nie wrócił.????????

Kinga: 16.10.2023, 16:16

Janie Pawle II dziękuję za wszystko, proszę o dalszą Opiekę i pomoc w życiu codziennym.

Iza z rodziną: 16.10.2023, 15:09

Św. Janie Pawle II prosze Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej, proszę czuwaj nad moją rodziną.

Ryszard z rodziną : 16.10.2023, 02:45

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną

Ania: 15.10.2023, 10:22

Święty Janie Pawle 2, módl się za naszą Ojczyzna w tym dniu wyborów, upraszaj nam światło Ducha sw i mądrość

Grażyna: 15.10.2023, 10:09

Święty Janie Pawle II módl się za mnie o uzdrowienie mnie i mojego męża z choroby nowotworowej oraz łaskę zdrowia dla moich bliskich, dziękuję za udaną operację męża, proszę o dobre wyniki dla mnie i męża z badania kontrolnego, dziękuję za dobre wyniki do tej pory. Proszę o opiekę nad nami i żeby rak nigdy nie wrócił.????????

Ryszard z rodziną.: 15.10.2023, 02:20

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną.

Ryszard z rodziną : 14.10.2023, 02:59

Ojcze Św. dziękuje za Twoją obecność, opiekę nad moją rodziną i mną, proszę czuwaj nad nami. Ryszard z rodziną

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Rok 2009

Konsekracja OŁTARZA w naszej świątyni w Jazgarzewie przez La Kard Kazimierza Nycza 2009 r

Ekscelencjo Ks Arcybiskupie witam Cię bardzo serdecznie . Przybycie Biskupa do parafii zawsze przypomina nam prawdę, że tam gdzie jest Biskup tam szczególnie gromadzi się Kościół , uświadamiamy sobie , że nie ma Kościoła bez jedności ze swoim Ks Biskupem . Gromadzimy się dzisiaj w naszej świątyni w Jazgarzewie , aby uczestniczyć w liturgii konsekracji ołtarza, poświecenia ambonki i krzyża ołtarzowego . Nasza młodzież prosi Ks Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania . Proszę Ks Biskupa o konsekracje ołtarza i udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży , wygłoszenia słowa Bożego i odprawienie Mszy św w intencji parafian i naszych miłych gości

Ks Bp pozwoli , ze powitam też czcigodnych, miłych gości Wszystkich kapłanów na czele z naszym ks Dziekanem Zbigniewem Pruchnickim , wszystkich ks Prałatów i dziekanów na czele z ks prof. naszego seminarium ks Józefem Górzynskim który dzisiejszą liturgie pomógł nam przygotować wraz z ks prałatem Zbigniewem Sajnógiem z Ursusa i Szczególnie witam zacnego kapłana ks Prałata Jana Lubaczewskiego którego już znam prawie 40 lat , jest to kapłana który szczególnie dobrze zapisał się w mojej historii powołania. Witam jeszcze moich czcigodnych poprzedników księży proboszczów ks prałata Mieczysława Stefaniuka z Zielonki , kanonika Ks Andrzeja Jackowicza i ks wikariuszy którzy tutaj pracowali w Jazgarzewie Ks Kanonia Andrzej Piekarczyk z Jasieńca mojego kolegę kursowego , i ks Antoniego Piotrowskiego witam wszystkich parafian i nasze Siostry Miłosierdzia z Łbisk wraz z przełożoną S Bożeną , witam dzieci , młodzież i rodziców wraz z p. Burmistrzem Józefem Zalewskim Witam jeszcze raz wszystkich tutaj zgromadzonych . Wszystko chcemy ogarnąć nasza miłością i modlitwa dziękczynienia ,pamiętamy o naszych dobrodziejach i ofiarodawcach którzy składali dary na OŁTARZ, KRZYŻ i AMBONKĘ , chcemy modlić się słowami ze Mszy sw „ „PRZYJMIJ NAS PANIE stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym , niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą Panie Boże aby się Tobie podobała.”, SZCZĘŚC BOŻE !

PODZIEKOWANIE Ks Arcybiskupie kończy się nasza liturgia pragnę podziękować Ks Biskupowi za obecnośc miedzy nami , konsekracje ołtarz a, udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży , wygłoszenie słowa Bożego Dziękuje naszym miłym gościom , dobrodziejom i ofiarodawcom , kapłanom na czele z naszym ks Prałatem i dziekanem Zbigniewem Pruchnickim , ks profesorowi m naszego seminarium w Warszawie ks prałatowi Józefowi Górzyńskiemu i księżom dziekanom prałatom ks Mieczysławoi Stefaniukowi , ks Pralataowi Zbigniewowi Sajnókowi ,ks Prałatowi Zdzisławowi Rogozińskiemu z Pieczysk, ks prałatowi ks Tadeuszowi Hukowi, z Zalesia Dolnego księżom kanonikom i proboszczom z naszego dekanatu , ks Robertowi naszemu ks Wikariuszowi, ks Bolesławowi , wszystki tutaj obecnym kapłanom dziekuję za obecnośc i modlitwę , naszym siostrom Szarytkom wraz z przełożona s Bożena, s. Dorocie katechetce , p Organiście p. Adamowi , p. kościelnemu Tadeuszowi z żona , wszystkim ministrantom i scholankom , bielaneczkom i asyście kościelnej chórzystom , dzieciom i młodzieży , rodzicom i nauczycielom za trud i wychowanie , wszystkim parafianom i miłym gościom

Kończąc chciałbym jeszcze raz podziękować Naszemu ks Arcybiskupowi że był z nami po raz pierwszy w tej parafii i zostawił nam piękny JAKŻE WYMOWNY ZNAK OŁTARZA który będziemy pieczołowicie pielęgnować i pobożnie uczestniczyć we Mszy sw sprawowanej tutaj w tym miejscu szczególnie niedzielę i święta . to zadanie podejmujemy razem z naszą młodzieżą która dzisiaj przyjęła na siebie obowiązek odpowiedzialności za KOSCIÓL LOKALNY TUTAJ ŻYJACY . AMEN Szczęść Boże

KRONIKA 2008 R

W dniu 28 maja 2008, w Jazgarzewie świętowano 70-lecie Szkoły Podstawowej oraz nadanie tamtejszemu Zespołowi Szkół imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Podczas uroczystości, w której uczestniczył biskup Tadeusz Pikus, przekazano uczniom nowe sztandary szkoły. To dla nas dzień wyjątkowy, gdyż łączy ze sobą nadanie szkole imienia, przekazania nowych sztandarów oraz jubileusz 70-lecia istnienia w tym budynku szkoły podstawowej - powiedział Dariusz Bruszewski, dyrektor ZSP w Jazgarzewie.
Podczas uroczystości podkreślano wartości, jakie przekazywał Prymas Stefan Wyszyński, które zdecydowały o wybraniu go na patrona szkoły podstawowej i gimnazjum w Jazgarzewie: patriotyzm, niezłomność, miłość do Boga i ludzi oraz skromność. Nauczyciele są pewni, że jego autorytet będzie pomagał w wychowywaniu uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi