„Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.”

Lista rozdziałów 

Biblia Tysiąclecia
Księga: Lamentacje Jeremiasza 5:1

Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało, spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie.

5:2

Dziedziczny nasz dział przypadł obcym, cudzoziemcom - nasze domostwa.

5:3

Sieroty, nie mamy już ojca, a matki nasze jak wdowy.

5:4

Własną wodę za srebro pijemy, za własne drzewo płacimy.

5:5

Pędzą nas z jarzmem na szyi, ustajemy, a nie ma wytchnienia.

5:6

Do Egiptu wyciągaliśmy ręce, i do Asyrii, by nasycić się chlebem.

5:7

Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy.

5:8

Słudzy panują nad nami, nikt nas nie ocala z ich ręki.

5:9

Życiem za chleb płacimy wobec [groźby] miecza w pustyni.

5:10

Jak piec nasza skóra gorąca od straszliwego głodu.

5:11

Na Syjonie hańbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy.

5:12

Rękami [wrogów] wieszani książęta, nie było względów dla starszych.

5:13

Młodzieńcy młyn obracali, chwiali się chłopcy pod drewnem.

5:14

Starsi porzucili bramę, młodzieńcy - swe pieśni.

5:15

Znikła z serc naszych radość, w żałobę przeszły nam tańce.

5:16

Diadem spadł z naszej głowy, biada nam, bośmy zgrzeszyli.

5:17

Stąd nasze serca chorują i oczy nasze zaćmione.

5:18

że góra Syjonu - pustkowiem, że po niej krążą szakale.

5:19

Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron - poprzez pokolenia.

5:20

Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić?

5:21

Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamień na dawne!

5:22

Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz?

 Biblia Tysiąclecia (BT)  

Księga 

 Lamentacje Jeremiasza  

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan.
Jer 1:8

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Aaron był starszy o 3 lata od swojego brata Mojżesza (II Mojż 7:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Księga 

 Lamentacje Jeremiasza

2011-2023 © Biblia-Online.pl