Małe Siostry Jezusa

Nasze zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa, które powstało w 1939 roku na Saharze w Algerii  wśród muzułmanów założyła mała siostra Magdalenia ( Hutin). Zainspirowała się życiem świętego Brata Karola de Foucauld, który na przełomie XIX i XX wieku zamieszkał wśród Tuaregów najpierw w Beni – Abbes, a potem w Tamanrasset. Ten dawny oficer Legii Cudzoziemskiej po burzliwej młodości odkrył najpierw Islam  i Judaizm, aby w końcu nawrócić się i wrócić do Kościoła Katolickiego. Przez siedem lat był u Trapistów, a potem za zezwoleniem władz zakonu  i po otrzymaniu święceń kapłańskich żył wśród plemion koczowniczych na Saharze. Chciał być z najbardziej opuszczonymi i nieść im obecność Eucharystyczną Jezusa jako mały brat . Żyjąc wiele lat pośród Tuaregów, odkrył piękno ich kultury i opracował  słownik francusko- tuareski, a także zaczął tłumaczyć ewangelię na ich język. W czasie suszy i wielkiego głodu Tuaregowie uratowali mu życie i dzięki temu nawiązały się prawdziwe więzi braterskie. W czasie I wojny światowej, podczas napadu zginął tragicznie zamordowany( 1916). Jego apostolstwo przyjaźni i zrozumienia podjęła po latach msJ Magdalena wraz z pierwszymi siostrami (1939). Dziś w ponad 60 krajach świata pragniemy żyć tą misją. W Polsce jesteśmy w 6 małych wspólnotach( 3-4 osoby). Region dziś stanowimy z Czechami, Słowacją , Chorwacją, Wojewodiną i Węgrami. Jako zgromadzenie międzynarodowe,  jesteśmy uwrażliwione na bogactwo każdego narodu i kultury, a poprzez jedność w różnorodności pragniemy żyć przesłaniem ewangelicznym,  poprzez życie kontemplacyjne w świecie( (wyraża się to w adoracji i modlitwie wstawienniczej oraz ofiarowaniem życia za naszych braci z Islamu i z całego świata). Nasze posłanie rozumiemy w ten sposób, że żyjąc wśród ludzi ( np. na Targowej mieszkamy w bloku na VI piętrze), chcemy być blisko wszystkich, których spotykamy w pracy i na ulicy. Chcemy też świadczyć, że codzienne życie może być pełne obecności Boga i  uobecniać Jego bliskość jako „ Pana rzeczy niemożliwych” .