Ogłoszenia parafialne

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 września 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym podejściem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

2. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie w dzisiaj o godz. 9.15 klasy I średnie , o godz 15.00 zapraszamy całą grupę z klas II średnich i ich świadków i rodziców na przedostatnia już spotkanie i generalną próbę przed bierzmowaniem, koniecznie trzeb przynieść ostatnie dokumenty, swoje dane i indeks. Ostatnim przygotowaniem przed bierzmowaniem będą misje dla młodzieży od 6 października o godz 18.00 i spowiedź w czwartek 10 października

3. Katechezy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa odbywają się w naszej parafii w niedziele o godz 16.30

4. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do współpracy nowych wolontariuszy. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę po Mszy sw o godz 18.00 na nowej plebanii

5. W tym tygodniu w poniedziałek wspominamy św. Pio z Pietrelciny, wytrwałego spowiednika i kierownika duchowego. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w naszej świątyni w dni powszednie od godz17.30

6. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz.18.00

7. Dzisiaj słyszeliśmy fragmenty listu Ojca św  Franciszka o Nadzwyczajnym miesiącu misyjnym tak się dobrze składa , że w naszej parafii mamy roznieść w ciągu kilku godzin po sumie o 11.45  program Misji parafialnych i bardzo dobry List p. Franciszka o zaangażowaniu misyjnym . Mamy problem ponieważ zgłosiło się niecałe 30 osób. Kto chciałbym nam pomóc w roznoszeniu tego programu zapraszamy dzisiaj na sumę o godz 11.45 Chodzi nam o osoby dorosłe . List papieża o Misjach jest na naszej stronie parafialnej. Ten list papieża otrzyma dzisiaj  każda rodzina.

8. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy Gościa niedzielnego , Idziemy i Niedzielę oraz Rycerza Niepokalanej

9. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco wraz z Gminą Piaseczno i Centrum Kultury w Piasecznie serdecznie zapraszają n a koncert w ramach XI –tej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Musica Clasica . Wystąpią wybitni artyści Katarzyna Kalisz Kędziorek , organy i Piotr Kędziorek , baryton , usłyszymy utwory Stanisława Moniuszki / ten rok 2019 jest rokiem moniuszkowskim, usłyszymy też utwory Jana Sebastiana Bacha , Cesara Franka i Tomasza Kalisza . U nas KONCERT w tej świątyni w Jazgarzewie odbędzie się 29 września przed Misjami w niedziele o godz 19.00

10. Zmarl śp Bogusław Liwiński  nasz parafianin   z Jazgarzewa z ul Leśnej pogrzeb odbędzie się  we wtorek o godz 14.00

11. Prosimy o pomoc w ustawianiu nowych Krzyży misyjnych na terenie naszej parafii i odnowienie kapliczek przydrożnych . Prosimy o udekorowanie wszystkich znaków religijnych w parafii. Naszą świątynie będziemy sprzątać i dekorować na Misje 3 październik w czwartek od rana od godz 10.00 i po obiedzie od godz 15.00 Prosimy o pomoc ludzi dobrej woli.

12. Za tydzień kosciół ubiorą rodziny  z Łbisk a za dwa tygodnie na misje rodziny z Jesówki.

13. Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

23 IX – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją,

27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy i sióstr Miłosierdzia Szarytek pracujących w naszej parafii, byl i jest nazywany tatusiem ludzi ubogich. Jest to niezwykla postać w kościele.

28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Umiłowani Siostry i Bracia!

odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Paweł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku, „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Ta właśnie świadomość towarzyszyła wspólnocie Kościoła, który począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, prowadzony przez Ducha Świętego rozpoczął działalność misyjną. To zbawcze zadanie realizowane jest obecnie przede wszystkim przez misjonarzy, którzy w codziennej posłudze realizują misyjny nakaz „idźcie i czyńcie uczniami”. I chociaż ta misyjna posługa przynosiła i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jednak w tylu zakątkach globu wciąż są ludzie, którzy nie doświadczyli jeszcze radości ze spotkania z Jezusem. Według szacunków jest ich ponad pięć miliardów. Tym samym nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, który wołał: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86). Te słowa brzmią szczególnie wymownie teraz, kiedy uczestniczymy w ofierze, przez którą Jezus Chrystus nas odkupił, a także w kontekście dzisiejszej Ewangelii zobowiązującej nas do wierności misyjnemu posłannictwu. Siostry i Bracia! Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, który z natury jest misyjny
i staliśmy się uczniami-misjonarzami. Tym samym przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni, aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do każdego człowieka. Papież Benedykt XVI pisał, że nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim (por. SC 83). Dlatego dzisiaj chcemy z głębi serca podziękować tym, którzy z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością włączają się w działalność misyjną.

Dziękujemy najpierw misjonarkom i misjonarzom, których misyjne powołania kształtowały wspaniałe polskie rodziny. Byli oni i są – dzisiaj ponad 2 tys. osób – autentycznymi świadkami Kościoła w Polsce i jego misyjnego zapału. Przykład tak wielu z nich wciąż nas inspiruje – wystarczy wspomnieć św. Maksymiliana Kolbe, bł. Męczenników franciszkańskich z Pariacoto, kard. Adama Kozłowieckiego, o. Mariana Żelazka, werbistę czy panią dr Wandę Błeńską.

Jesteśmy wdzięczni kapłanom diecezjalnym i zakonnym, za misyjną kreatywność, która czyni z naszych parafii „Kościół wyruszający w drogę i misyjną wspólnotę uczniów” (EG 28). Wyrażamy wdzięczność chorym i cierpiącym, którzy anonimowo, ale i z wielkim osobistym poświęceniem oddają dziełu misyjnemu najcenniejsze dary: swój krzyż i zawierzenie Bogu. Dziękujemy wszystkim wspierającym misyjne posłannictwo modlitwą, pokutą i umartwieniem. Szczególnie myślimy tutaj o różach Żywego Różańca, które służebnica Boża Paulina Jaricot (czyt. Żariko) powołała, aby stanowiły modlitewne i materialne zaplecze misji. Z wdzięcznością dostrzegamy również pełne zapału zaangażowanie misyjne dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkolnych i parafialnych ognisk misyjnych, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i kolędników misyjnych, które modlitwąi darami serca wspierają swoich rówieśników i misjonarzy w krajach misyjnych.

Pragniemy także podziękować i podkreślić doniosłą rolę środków społecznego przekazu w procesie budzenia misyjnej świadomości, formacji i przekazu misyjnych informacji. Dziękujemy również instytucjom bezpośrednio wspierającym dzieło misyjne,
a przez nie tym osobom, które współpracują z nimi, podejmują liczne misyjne inicjatywy i hojnie wspierają je materialnie.

Drodzy Siostry i Bracia!

Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność podarowała Kościołowi papieża Franciszka. Ojciec Święty od pierwszych dni swojego pontyfikatu dał się poznać jako Pasterz, którego pasją jest ewangelizacja i działalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy w Evangelii gaudium pisał: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy” (EG 27).

To misyjne zaproszenie papież Franciszek powtórzył ogłaszając październik bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał tym samym do papieża Benedykta XV, który sto lat temu w liście apostolskim Maximum illud nawoływał do podjęcia działalności misyjnej, gdyż – jak pisał – „Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi”.

Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Wyrażając swoje „misyjne pragnienie” papież Franciszek wskazał zarazem płaszczyzny na których możemy je zrealizować. Są nimi: odnowienie osobistej więzi z Chrystusem żyjącym w Kościele oraz inspirowanie się świadectwem świętych misjonarzy, męczenników i świadków wiary. To również okazywanie miłosierdzia dla misji przez finansowe wspieranie młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Stajemy zatem przed wielkim wydarzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włączyć się w dzieło misyjne, a tym samym pogłębić naszą wiarę, „misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (RMis 2). To zadanie papież Franciszek kieruje z miłością do każdego i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

Siostry i Bracia! Przed nami Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Miesiąc, który zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego powinien stać się dla każdej parafii, wspólnoty i dla każdego ochrzczonego czasem odkrywania i odnawiania misyjnego powołania, czasem intensywniejszej troski o zbawienie każdego człowieka. Jak tego dokonać? Pewnym drogowskazem staje się dla nas ludzkie ciało, do którego często porównywane jest dzieło misyjne Kościoła. Jego głową, a zwłaszcza ustami są pasterze, którzy nauczają, iż Kościół jest autentyczny wówczas, kiedy idzie i głosi zbawienie w Chrystusie. Nogami są misjonarze, którzy wyruszyli tam, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze znana. Z kolei sercem i krwiobiegiem są ci, którzy wspierają misyjne wysiłki swoją modlitwą, cierpieniem i wyrzeczeniem. Rękami wreszcie są dobroczyńcy misji, ci, którzy pomagają misjom materialnie. W tej perspektywie, w działalności misyjnej jest miejsce dla nas wszystkich, dla Ciebie i dla mnie. Pomyślmy o tym już dzisiaj, bo misje to pasja – miłość, którą czujemy do Chrystusa i wynikające z niej działania na rzecz dobra innych. Włączmy się zatem we wszelkie misyjne inicjatywy diecezjalne, zakonne i parafialne podejmowane w październiku b.r. Wspierajmy dzieło misyjne codzienną modlitwą różańcową i Komunią św. Weźmy udział w trosce Ojca Świętego przez hojne wsparcie finansowe jego misyjnych planów. Organizujmy spotkania z misjonarzami, wystawy, misyjne konferencje i katechezy. Niech nasze rodziny, a przez nie cały Kościół w Polsce radośnie i owocnie przeżyje Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

Dziękując Wam wszystkim za troskę o misyjne dzieło Kościoła, przypominamy zobowiązujące słowa papieża Franciszka: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20).

Kochani siostry i bracia!

Za kilka dni, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”, rozpoczniemy to wyjątkowe misyjne wydarzenie. Chciejmy wykorzystać w pełni ten czas i tę łaskę, pamiętając o słowach z dzisiejszej Ewangelii: „zdaj sprawę z twego zarządu” (Łk 16,2). Prośmy przy tym Maryję, która w dniu Pięćdziesiątnicy była świadkiem wyjścia Kościoła do jego misji ewangelizacyjnej, aby wypraszała nam moc Ducha Świętego. Niech Duch Święty, który jest „głównym sprawcą misji”, działa w nas i przez nas, aby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 383 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Świdnica, 13-14 czerwca 2019 r

List należy odczytać w niedzielę, 22 września 2019 roku, na wszystkich Mszach świętych.

† Biskup Piotr Jarecki

Biskup Pomocniczy w Archidiecezji Warszawskiej

Wikariusz Generalny

 

"Nie pragnijcie, by to lub owo koniecznie się udało, ani też martwcie się zbytecznie jakim bądź niepowodzeniem. Pamiętajcie, że Opatrzność rządzi, a nas używa tylko za narzędzie. Nie z tego przeto rachunek zdamy, jak się nam powiodło, ale z tego, jak szczerze i sumiennie pracowaliśmy, bo to tylko jest w naszej mocy." sw Zygmunt Szczęsny Felinski z dn 27.09

PROGRAM -Misje Święte w parafii Jazgarzew 05.10 – 13.10. 2019 r. W MOCY BOŻEGO DUCHA, PROGRAM MISJI

Sobota (05.10) 18.00 – Uroczyste wprowadzenie misjonarzy i Msza święta z nauką misyjną

Niedziela (06.10) Duch działa przez Słowo

7.30 – Msza święta z nauką misyjną

8.00 – Msza święta z nauką misyjną - Pęchery

9.15 – Msza święta z nauką misyjną dla młodzieży

11.45 – Msza święta z nauką misyjną dla dzieci

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.00 – Nauka stanowa dla małżonków

20.30 – Apel Maryjny

PONIEDZIAŁEK (07.10) Dekalogwypełniony w Jezusie Chrystusie

9.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

9.15 – Msza święta z nauką misyjną

11.00 – Msza święta z nauką misyjną – Pęchery

12.00 – Nauka misyjna dla dzieci i młodzieży w Łbiska

17.00 – Nauka misyjna dla dzieci szkolnych w Jazgarzewie

17.00 – Nauka misyjna dla dorosłych w Robercinie

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.30 – Msza święta z nauką misyjną

20.30 – Apel Maryjny

Wtorek (08.10) Wierzę w życie wieczne z Jezusem Chrystusem

9.00– Koronka do Miłosierdzia Bożego

9.15– Msza święta z nauką misyjną

11.00 – Msza święta z nauką misyjną – Pęchery

12.00 – Nauka misyjna dla dzieci i młodzięży w Łbiskach

17.00 – Nauka misyjna dla dzieci szkolnych w Jazgarzewie

17.00 – Nauka misyjna dla dorosłych w Robercinie

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.00 – Procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych, Apel Maryjny

Środa (09.10) Wierzę w grzechów odpuszczenie

9.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

9.15 – Msza święta z nauką misyjną

11.00 – Msza święta z nauką misyjną – Pęchery

12.00 – Nauka misyjna dla dzieci i młodzieży w Łbiskach

17.00 – Nauka misyjna dla dzieci szkolnych w Jazgarzewie

17.00 – Nauka misyjna dla dorosłych w Robercinie

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.30 – Msza święta z nauką misyjną

20.30 – Apel Maryjny

Czwartek (10.10) Dzień pokuty i pojednania Spowiedź: 8.30 – 9.15; 17.30 – 20.00

9.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

9.15 – Msza święta z nauką misyjną

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.30 – Msza święta z nauką misyjną

20.30 – Droga Światła z procesją i Apel Maryjny Zabieramy ze sobą świece

Piątek (11.10) Dzień Modlitwza Rodziny

9.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

9.15 – Msza święta z nauką dla chorych i osób starszych

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną. Po Mszy nabożeństwo

19.30 – Msza święta z nauką misyjną

20.30 – Apel Maryjny

Sobota (12.10) Kościół wraz z Maryją prowadzony przez Ducha Świętego

9.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

9.15 – Msza święta z nauką misyjną

11.00 – Msza święta w Jazgarzewie dla rodziców spodziewających się dziecka i małymi dziećmi

17.30 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.30 – Msza święta z nauką misyjną

20.30 – Apel Maryjny

Niedziela (13.10)

90 rocznica konsekracji naszej świątyni

Uroczyste zakończenie misji – Duch Święty posyła Wspólnotę Kościoła

7.30 – Msza święta z nauką misyjną

8.00 – Msza święta z nauką misyjną - Pęchery

9.15 – Msza święta z udziałem Ks Kard Kazimierza Nycza i Sakrament Bierzmowania

11.45 – Msza święta z nauką misyjną dla dzieci

17.00 – Uroczyste zakończenie Misji pod Krzyżem i Nabożeństwo październikowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną i zakończenie misji

Modlitwa przed rozpoczęciem Misji św.:

Wierzę, że w życiu najważniejsze są nie moje problemy, ale sam Bóg, wierzę, że najważniejsze jest nie moje słowo, ale Jego Słowo, nie moja wola, ale Jego. Wierzę, że Jego Słowo daje mi życie i jest zdolne wyprowadzić je z największego chaosu. Jest większe od największych moich problemów i mojego grzechu. Jest zdolne otworzyć przede mną horyzonty życia, o których nawet nie marzę. Pragnę uczestniczyć w misji świętej, ponieważ wierzę w pierwszeństwo Jego Słowa, w wartość pustyni i modlitwy, która jest najświętszą przestrzenią słuchania Słowa. Wierzę, że podczas misji świętej kluczowa jest modlitwa słowem Boga” Amen.

Misje św. poprowadzą: O. Dariusz Galant OMI i O. Włodzimierz Jamrocha OMI z Kodnia

List Ks Prob Wiesława Zaręby do swoich parafian Sw Rocha w Jazgarzewie przed misjami.

" PARAFIA WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT"

Drodzy parafianie czas który mamy przed sobą to czas powtórnego szukania swojej drogi w kościele i w swojej parafii ." Parafia to wspólnota wspólnot" Czuje się jakoś odpowiedzialny za dobre przygotowanie misji i naszych spotkań z misjonarzami w dniach od 6 do 13 października 2019 r Misje organizujemy raz na 10 lat z myślą o wszystkich parafianach tych którzy mają blisko do swojego kościoła i tych którzy mieszkają daleko. Drugi powód dla którego organizujemy misje w tym czasie to 90 rocznica konsekracji naszej świątyni w Jazgarzewie- dokładnie nasza świątynia była konsekrowana 13 października 1929 r . W ciągu tego czasu nasza parafia zmieniła się nie do poznania. Powstały nowe ośrodki duszpasterskie na dawnym terenie naszej parafii w Zalesiu Dolnym, Głoskowie , Zalesiu Górnym , Żabieńcu i Kamionce. Obecnie na terenie parafii Jazgarzew są cztery kaplice w Łbiskach u Sióstr Miłosierdzia św Wincetego a Paulo , Pęcherach , Robercinie u Sióstr Rodziny Marii i na cmentarzu w Antoninowie. Jesteśmy naprawdę rozproszeni i nie spotykamy się w jednym miejscu w jednej świątyni ale ciągle z dala od swojej parafii. Tak myślę sobie aby przynajmniej na misjach spotkać się ze sobą i poznać siebie nawzajem i poznać swój kościół parafialny i wysłuchać nauk misyjnych. Nasza świątynia w tej chwili jest przygotowywana na uroczystość 90 rocznicy konsekracji ., kończymy wymianę dachu i malowanie oraz zakładamy całkowicie nowa instalacje . Przymierzamy się też do malowania wnętrza naszej świątyni i renowacji wszystkich ołtarzy i figur. Jest to praca na kilka lat.

Zapraszamy  serdecznie na Misje w dniach od 06 do 13.10. 2019 r które poprowadzą o. Oblaci z Kodnia Ojciec Włodzimierz Jamrocha i Ojciec Dariusz Galant . Chciałbym zachęcić każdą rodzinę do modlitwy w intencji misji aby Duch św towarzyszył nam w naszych spotkaniach i pomógł nam zrozumieć sens naszego życia i powołania . ZAPRASZAMY SERDEDCZNIE JUŻ DZISIAJ słowami Pana Jezusa „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię…” Spotkania misyjne w naszej świątyni będą w tygodniu dla starszych i młodzieży o godz 9.15 , 18.00 i 19.30 , każdy dzień będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim o godz 20.30 Dobrzy by było abyśmy wszyscy przychodzili do swojej świątyni parafialnej w Jazgarzewie i tutaj słuchali Słowa Bożego i razem się modlili .  Dzieci zapraszamy codziennie przez trzy dni w Jazgarzewie o godz 17.00 /od poniedziałku do środy/ w kaplicy w Robercinie o godz 17.00  , w Łbiskach o godz 12.00 / tylko trzy dni poniedziałek , wtorek i środa /-  w kaplicy w Pęcherach trzy dni o godz 11.00 /poniedz. wtorek i środę/ Misje w parafii będą trwać od 6 do 13 października 2019 r przez cały tydzień od niedzieli do niedzieli. W niedziele 13 października Uroczystą Mszę Św  o godz 9.15 odprawi nasz Pasterz Ks Kard Kazimierz  Nycz i udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

13 pażdziernika  będą też spotkania misyjne  o  godz  11.45 , 17.00 i o godz 18.00 Z błogosławieństwem Bożym Ks Prob Wiesław Zaręba i Ks Wikariusz Szymon Nowicki wraz z naszymi misjonarzami O. Włodzimierzem i O. Dariuszem     

                 Jazgarzew dn 1 września 2019 r

"..Według jednego z możliwych - jak sądzę - wyjaśnień, zarówno świątynia, jak i ciało Chrystusa jest figurą Kościoła. Kościół bowiem jest zbudowany z kamieni żywych, uczyniony "żywą świątynią", aby stanowić święte kapłaństwo, wybudowany "na fundamencie Apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest samrś Jezus Chrystus". Jest więc prawdziwą świątynią." (ORYGENES kaplan z Brewiarza str151).........Podobnie bowiem, jak ciało widzialne Chrystusa zostało ukrzyżowane, pogrzebane, a potem zmartwychwstało, tak też całe ciało świętych Chrystusa zostało "ukrzyżowane z Chrystusem" i już dłużej nie żyje. Dlatego każdy z jego członków, na wzór świętego Pawła, "w niczym się już nie chlubi, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat został dla niego ukrzyżowany, a on dla świata". Brewiarz z dn  04.09.2019 r

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

 1. KOLĘDA PARAFII SW. ROCHA W JAZGARZEWIE 2017/2018 r. dni powszednie od godz. 15.00 do 21.00 w soboty od 9.00 Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyżyka, świec i Pisma Św. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii

 2. PROGRAM KOLĘDY 2017/2018

 3. 28.12 czwartek . od 15.00 Łoś- ul.Spółdzielcza-45 rodzin, ul.Puszczyka-3 rodziny, ul.Skowronków, ul. Słowików, Sowia, ul. Sosnowa.ul.Zielona, ul.Biała,Gandalfa  Spacerowa, Biała ,i wszystkie boczne, nowe uliczki.

 4. 29.12 piątek od 15.00 Łoś-ul.6 Września-43 rodziny, ul.Kwiatowa-8 rodzin, ul.Leśna, Brzozowa , ul.Kuropatwy- 3 rodziny, ul. Sarenki, Zajęcza,Spokojna. Przylesie.

 5. 30.12 sobota od 09.00 Łoś- ul.Prażmowska-43 rodziny, Al. Gwiazd-4 rodziny , Al. Cygady-1 rodzina, Al. Lipowa, Parkowa, Kalinowa /  UWAGA : przerwa W KOLĘDOWANIU od godz 11.30 do 13.30 / kolęda z ks Bp w Piasecznie  godz 12.00

 6. 02.01 wtorek .od 15.00 Łoś-ul.Podleśna-26 rodz.,ul.Kukułki-2 rodz.,ul.Sołecka-18 rodz.,ul.Tarczyńska

 7. 03.01 środa .od 15.00 Łoś-ul.Ogrodowa-7 rodzin, ul.Sadowa, ul.Sarenki, ul.Polna-24rodziny, Zajęcza , ul.Chabrowa, ul.Wiatrowa, ul.Sikorki-2rodziny, ul.Bażańcia-7rodzin,ul. Sowia-1 rodzina i wszystkie nowe ulice

 8. 04.01 czwartek . Godzina święta od 15.00 Bogatki- ul.Królewska-59 rodzin,nr parzyste, ul. Pierwiosnków

 9. 05.01 piątek . od 15.00 Bogatki- ul.Królewska-63 rodziny,nr nieparzyste, od nr 1 do nr 149 włącznie /do chorych w I piatek udamy się od godz 9.00 NOCNA ADORACJA  po Mszy sw o godz 18.00 - WIECZÓR UWIELBIENIA O GODZ 22.00

 10. 6 stycznia sobota Objawienie Pańskie nie ma kolędy/

 11. 08.01 poniedziałek .od 15.00 Bogatki- ul.Anemonów-3 rodziny, ul.Malwy-2 rodziny, ul.Azalii-10 rodzin, ul. Werbeny- 1 rodzina, ul.Szafirków- 14 rodzin, ul.Zawilców, ul.Słoneczników- 1 rodzina, pozostałe rodziny z ul Królewskiej, ul. Modraszki, ul.Książęca- 3 rodziny, ul.Polnych Maków, ul Królewska od nr 153 do 187

 12. 09.01 wtorek od 15.00 Mieszkowo- ul.Malinowa-15 rodzin, ul.Malinowy Gaj, ul.Darniowa, ul.Szklarniowa-12 rodzin, ul.Traktowa-órodzin, ul.Zdrojowa-l rodzina, ul.Graniczna, ul.Pod Gruszą-2 rodziny, ul.Ustronie-2rodziny, ul.Jemioły, ul .Karolińska i wszystkie nowe ulice_

 13. 10.01 sroda od 15.00 Antoninów- ul.Złotych Piasków-34 rodziny, ul.Dobrych Sąsiadów ul.Radomska i wszystkie nowe ulice

 14. 11.01 czwartek . od 14.00 Wola Gołkowska.ul Gościniec-52 rodziny,ul.Dworska-od Sióstr do p.Kowalskich do zakrętu od godz 14.0

 15. 12.01 piątek . od 15.00 Wola Gołkowska- ul.Gościniec -30 rodzin, ul.Fantazyjna, ul Polnej Brzozy 5, ul.Piesza, ul.Czarowna, od p. Kowalskich do końca w kierunku Jazgarzewa

 16. 13.01 sobota od 09.00 ul.Kolonia -30 rodzin, ul.Jeżynowa, ul.Krótka-18 rodzin, ul.Dzikiej Mięty, ul.Żurawinowa, ul Liryczna

 17. 14 styczeń Niedziela godz 16.00  Kolęda w Domu Dziecka

 18. 15.01 poniedziałek . od 15.00 Robercin- ul.Podskarbińska-11 rodzin, ul.Hetmańska-4 rodziny, ul.Orzechowa-10 rodzin, ul.Wierzbowa-18 rodzin,

 19. 16.01 wtorek .od 15.oo Wola Gołkowska- ul.Rybna-35 rodziny, ul.Błękitnego Motyla -2 rodziny, ul.Jemioły, ul.Płaczącej Wierzby-14 rodzin, ul.Karolińska,

 20. 17.01 ,sroda .od 15.00 Gołków- ul.Zielona-27 rodz..Wola Gołkowska-ul.Dworska, ul.Maciejki-3rodz. ul.Przy Akacjach 9, ul.Sielankowa i wszystkie nowe ulice

 21. 18.01 czwartek od 15.00 cała ul.Ceramiczna, ul.Ceglana, ul.Małego Stawu i Dużego Stawu,ul.Turystyczna

 22. 19.01 piatek od 15.00 Grochowa- ul.Zb.Pawlaka- 37 rodzin, ul Słoneczników

 23. 20.01 sobota .od 09.00 Piskórka- ul.Jagodowa-1 rodzina, ul.Świerkowa-5 rodzin, ul.Główna-16 rodzin, ul.Słoneczna-8 rodzin, ul.Polna, ul.Akacjowa,ul.Podleśna,ul.Brzozowa-lrodz., ul.Krótka, ul.Cedrowa, ul.Klonowa,ul. Sosnowa- 1 rodzina,i wszystkie nowe ulice

 24. 22.01 poniedziałek od 15.00 Pęchery-ul.Boczna-23 rodziny, ul.Cietrzewia-lórodzin i 7 rodzin z ul.Pawlaka

 25. 23.01 wtorek .od 15.00 ul.Gołkowska za mleczarnią/za torami/-35 rodzin

 26. 24.01 środa .od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicy-30rodzin /stara wieś-lewa i prawa str.

 27. 25 .01 czwartek ..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej -lewa strona idąc od kościoła i prawa strona 

 28. 26.01 piatek .od 15.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska-15rodzin,ul.Pod Bateriami-14 rodzin, ul.Lipowa

 29. 27.01 sobota od 09.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka-2 rodziny, ul.Szaniec-14 rodzin,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna-11 rodzin, ul.Kietlinga-1 rodzina, ul.Trylogii-3 rodziny i wszystkie ulice nowe

 30. 29.01 poniedziałek . od 15.00 Gołków- ul. 11 Listopada-43 rodzin, ul.Kmicica, ul.Główna-6 rodzin- od krzyżówek do torów, ul.Wołodyjowskiego-2 rodziny

 31. 30.01 wtorek .od 15.00 Gołków- ul.Wenedów-5rodzin, ul Kirkora-1 rodzina,ul.Kordiana, ul.Aliny, ul.Gwalberta-5 rodzin_

 32. 31.01 środa .od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-28 rodzin, ul.IV Pułku Ułanów-3rodziny, ul.Jazdy Polskiej-2 rodziny i wszystkie nowe ulice

 33. 01.02 czwartek Godzina świeta od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna - 34 rodziny

 34. 02.02 piatek Godzina Święta . od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Gruszek i Jabłuszek - 24 rodziny, .ul.Zaciszna, ul.Dworkowa-8 rodzin, ul.Krokusowa-5 rodzin Objawienei pańskie M.B. Gromniczbej do chorych udamy sie od godz 10.30/ NOCNA ADORACJA po Mszy św o godz 18.00 o godz 22.00 WIECZÓR UWIELBIENIA

 35. 03.02 sobota Msza św o 8.00 i Różaniec .kolęda od 10.30Wólka Kozodawska - ul.Familijna-24 rodzin,ul.Serdeczna-10 rodzin ,

 36. 05.02 poniedziałek od 15.00 Jesówka i ul Źródlana-9 rodzin,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli-5 rodzin,ul.Dzikich Gęsi-28 rodzin, ul.Niedzwiedzia,ul.Leśnych Malin-2 rodziny, ul.Orlika-1 rodzina,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia

 37. 06.02 wtorek .od 15 .00 Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk-11 rodzin, ul.Dzikie Pola-4 rodziny ul.Bociana Białego-9 rodzin, ul.Białej Róży-1 rodzina, i wszystkie nowe ulice

 38. 07.02 środa .od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska- 17 rodz.,ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów-5 rodzin,ul.Bajkowych Domków-8 rodz., ul.Wichrowa-8 rodz.,

 39. 08.02 czwartek od 16.00 ul.Herbacianej Róży-34 rodziny, ul.Zaciszna-4 rodziny, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa

 40. 09.02 piatek .od 15.00 Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy-8 rodzin, ul.Rajskich Ogrodów, ul Szczęśliwa-23 rodziny

 41. 10 .02 sobota .od 9.00 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego-spis wszystkich rodzin -48-tylko lewa strona idąc od kościoła ul. Zyg.Starego-6 rodzin,ul.Wł. Jagiełły-6 rodzin, ul.Królowej Marysieńki, ul.H.Walezego, ul.Zyg.Starego, ul.Wł. Łokietka po lewej stronie÷plus DOM DZIECKA OD GODZ 15.00

 42. 12.02 poniedziałek .od 15.00 Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa str.idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-2 rodziny, ul.Królowej Bonyorodziny, ul.Żeligowskiego-lO rodzin, u Sióstr Szarytek kolęda trwa w internacie ok.2 godz od g.l 1.00, _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy

 43. 13.02 wtorek .od 15 .00 Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego

 44. 14.02 środa POPIELEC.nie ma kolędy 

 45. 15.02 czwartek od 15.00 Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste

 46. 16.02 piatek od 15.00 Jazgarzew-ul.Górna- 25 rodzin i Wólka Pecherska Droga Krzyzowa dla dzieci o 17.30 i  dla dorosłych po Mszy św o godz  18.00

 47. 17.02 sobota .od 15.00 Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników ( Ks Krzysztof będzie chodził od godz 9.00 a ks Prob od 15.00 /spotkanie wszystkich prob w Warszawie od godz 10.00)

 48. 19.02  poniedzialek .od 15.00 Jazgarzew-ul. Leśna- wszystkie nr tylko po prawej str. idąc od kościoła ul.Gajowa, ul.Amarantowa-35rodzin/

 49. 20.02 od 15.00 wtorek  Jazgarzew-ul. Leśna po lewej str. idąc od kościoła-35 rodzili

 50. 21.02  środa  . od 15.00 ul.Główna w Jazgarzewie do kościoła-31 rodzin zakonczenie kolędy/


 51.  w czwartek  jeżeli  ksiądz kogoś opuścił to można zgłosić do kancelarii i zaprosic na 22 luty odgodz.9.00 do 13.00 lub od godz 19.00 do 21.00

  ul. Główna 2 05-502 Jazgarzew Mail: roch@warszawa.opoka.org.pl Telefon (22) 756 76 41 i kom 602-108-026

 52. pon. na tcl. 602 108 026 Parafia św. Rocha

 

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Pliki do pobrania

Galeria