Ogłoszenia parafialne 2020 r

" Po tylu wiekach prześladowania i niezrozumienia Kościół ma największe możliwości aby człowieka doprowadzić do świętości i pojednania , gdzie jak gdzie ale w Kościele jako wielkiej wspólnocie Duch Święty może  nas zmienić mimo tego, że jesteśmy tak słabi i niewytrwali..." 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

"Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce" Ks Prymas Kard Stefan Wyszyński.

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Dzisiaj po Mszy św o godz 9.15 będzie adoracja i procesja wokół kościoła. Zapraszamy bielanki , ministrantów i asystę kościelna.

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać szczególnie w czasie pandemi wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. Podczas środowej nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 , będziemy pamiętać w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej.

4. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

5. W tym tygodniu codziennie zapraszamy na Msze św o godz 7.00 i o godz 18.00 będziemy modlić się za naszą umiłowaną Ojczyznę i za wszystkich Polaków przed wyborami abyśmy umieli rozeznać gdzie kryje się niebezpieczeństwo laicyzacji i nowej i niebezpiecznej komunizacji naszych rodzin. Prosimy o modlitwę ponieważ niektórzy z nas już zapomnieli co to znaczy prawdziwa wolność w Chrystusie.

6.W środę o godz 17.00 zapraszamy na Różaneic za zmarlych poleconych w wypominkach rocznych.

7. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać

7 A/ ŚDD rekrutacja trwa do nowopowstałego  Środowiska Domu Samopomocy w Pęcherach-Łbiskach- placówki dziennej terapii dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną . Dom działa w godz od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. tel 573 954 144

8. Za tydzień kościół ubiorą państwo młodzi  a za dwa tygodnie rodziny z Łosia

9. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca dodatkowe ofiary zbierane na tace przeznaczymy na malowanie wnętrza naszej świątyni . Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i ofiarę na ten cel. Malowanie naszej świątyni rozpoczniemy zaraz po odpuście .

10. ZAPOWIEDŹ PRZEDMAŁŻEŃSKA :Jarosław Sitek kawaler i Agnieszka -gorzata Bednarczyk panna oboje z Łosia par sw Rocha w Jazgarzewie-zapowiedź pierwsza                                                                                                                                                                                      11. Czytajmy parase katolicka ktora  chroni nas  przed róznym sektami które ożywijają swoją działalnośc w czasie  wakacji . W tygodniku Niedzieli jest poważny artykół o Ks Prymasie Wyszyńskim i Jego jakże  trudnej historii za czasów prześladowania Kościoła przez władze PRL-u i kiedy Prymas Tysiaclecia  siedzial w więźieniu jakby popełnij nie wiem jakie przestępstwo.

W tym tygodniu patronują nam:

6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.

8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

 10 myśli błog Ks Jerzego Popiełuszki

1. "Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości".

2. "Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei".

3. "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".

4. "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".

5. "Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy".

6. "Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego"

7. "Człowieka można prze­mocą ugiąć, ale nie można go zniewolić".

8. "Za­sad­niczą sprawą przy wyz­wo­leniu człowieka i na­rodu jest przez­wy­ciężenie lęku".

9. "Miłość prze­ras­ta spra­wied­li­wość, a równocześnie znaj­du­je pot­wier­dze­nie w sprawiedliwości".

10. "Są więzienia niewidzial­ne, jest ich bar­dzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia sys­temów i us­trojów. Te więzienia nie tyl­ko niszczą ciała, ale sięgają da­lej, sięgają duszy, sięgają głębo­ko praw­dzi­wej wolności".

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 czerwca 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1./ Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

2. Dzisiaj dzieci z klas III przystąpią / przystąpiły/ do I Komunii sw , tym dzieciom życzymy obfitych łask Bożych a ich rodzicom i chrzestnym odpowiedzialności za życie religijne swoich dzieci . Dzieci komunijne mają tez biały tydzień od poniedziałku do piątku o godz 18.00 Ten czas dla wiary jest b. trudny nie tylko w Polsce ale i w Europie. Wczoraj młodzież z klas I średnich przyjęła Sakrament Bierzmowania i odnowiła wieź z Chrystusem i Jego kościołem

2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów i będziemy się modlić za solenizantów którzy noszą te piękne imiona apostołów .Pamiętajmy o naszych szafarzach , ministrantach i o wszystkich solenizantach których znani są nam tutaj przy ołtarzu i w małych grupach parafialnych.Dzisiaj modlimy sie i pamiętamy o  Ks Ireneuszu  który  obchodzi swoje imieniny.

3. W środę powierzymy naszą codzienność Matce Bożej Nieustającej Pomocy podczas nowenny o godz.18.00. Do omodlenia mamy w tym czasie tyle spraw, a Jej Serce, wypełnione miłością macierzyńską i niezrównaną dobrocią, wsłuchuje się w nasze błagania.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 i 7.00 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 18.00 oraz podczas pierwszo piątkowego nabożeństwa. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele o godz. 18.00 W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Serdecznie zapraszam na Eucharystię i pierwszo sobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz.8.00 ADORACJA NOCNA W PIĄTEK OD GODZ 19.00 WIECZÓR UWIELBIENIA W PIĄTEK OD GODZ 21.0

5.Do chorych udamy się w piątek o godz 9.00

Od sierpnia nie będzie Mszy św w niedziele o godz 16.30 Zapraszamy w niedziele na Msze św o godz 7.30, 9.15, 11.45 i o godz 18.00 w tygodniu o godz 7.00 i o godz 18.00

6. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. W naszym kościele okazja do pierwszo piątkowej spowiedzi św. od godz. 17.00 . Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.

7. W lipcu w czasie wakacji będzie nam pomagał w parafii Ks Tomasz ze zgromadzenia Ojców  Pallotynów.

8. W piątek, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” – także, a może przede wszystkim, w wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. Dzisiaj pamiętamy o wyborach i modlimy się o dobre wybory i spokojne wybory dla wszystkich Polek i Polaków.

Dziękujmy naszym parafianom i milym gościom za dobre słowa i życzenia. Ostatnio  otrzymalismy bardzo mily i zyczliwy telefon od Ks kapelana z Robercina i informacje  że  przez 30 dni jedna z Sióstr  z Rodziny Marii ofiarowała za naszych kapłanów w Jazgarzewie nowenne pompejańska Dziękujemy  parafianom którzy przygotowali  naszą świątynie  i teren wokół kosciola na dzisiejszą uroczystość  p. Pawłowi , p.Michałowi .p . Marcie . Dziekujemy rodzicom dzieci komunijnych za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni  i przeprowadzenie dezyfenkcji tego kościola . Dziekujmy też za piękne kwiaty przy oltarzu . Bóg zapłać

U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedzielna Msza sw jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Kościoly w wakacje są  i będą otwarte a w knfesjonałach  czekają na nas nieustannie  spowiednicy.

W tym tygodniu patronują nam:

29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 67) i Paweł (†około 67 lub 66), dwa największe filary Chrystusowego Kościoła; obaj byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie, również w Rzymie są ich relikwie.

3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67), należał do grona Dwunastu powołanych przez Pana Jezusa, zaniósł Ewangelię aż do Indii i tam poniósł śmierć męczeńską.

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 czerwca 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. W tym miesiącu mamy sobie uświadamiać , że każdy z nas jest kochany przez Boga . Każdego z nas Bóg kocha tak jakby był jedynym człowiekiem na świecie . Dzięki tej wiedzy możemy być spokojni .Bóg uznaje nas za swoje dzieci Św Jan Paweł II zachęcał nas abyśmy w tym świecie budowali cywilizcje miłości i nie dali się zwieść nowej formacji ateistycznej która odrzuca Boga i Jego miłość .

2 Dzieciom z klas IV w pierwszą rocznice ich I komunii sw życzymy odwagi i męstwa w wyznawaniu swojej wiary.

3. Dzisiaj o godz 15.00 / 21.06/ obowiązkowe spotkanie dla bierzmowanych i ich świadków.   Spotkamy się też w najbliższy czwartek 25 czerwca o godz 16 aby przyjąć sakrament pokuty i pojednania W czwartek . po spowiedzi zostajemy wszyscy aby dobrze ustalić jak mamy się zachować w czasie bierzmowania . Nabożeństwo pokutne W CZWARTEK poprowadzi Ks Piotr wikariusz z Zalesie Dolnego. Bierzmowania udzieli naszej młodzieży Ks Bp Tadeusz Pikus o godz 16.00 w sobotę 27 czerwca. Młodzież przychodzi pół godziny wcześniej /15.30/ aby otrzymać karteczki przed bierzmowaniem

2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszam na specjalną Mszę Świętą o godz.18.00

3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Tę uroczystość rozpoczniemy już wieczorem we wtorek Mszą Świętą wigilijną o godz. 18.00 . W samą uroczystość Msze Święte o godz. 7.00 i o godz 18.00 Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

4. Za tydzień w niedziele / 28.06/na sumie o godz 11.45 nasze dzieci -już druga grupa będzie przeżywała piękną Uroczystość Pierwszej Komunii sw. Te dzieci i ich rodziców zapraszamy na spowiedź w piątek o godz 16.30

5. Dzisiaj dzieci z klas III odnowią / odnowiły/ zobowiązania chrzcielnej na Mszy sw o godz 11.45 Rodzicom przypominamy aby zrozumieli jedno piękne przesłanie tej uroczystości , ze Jezus jest obecny w Eucharystii dla każdego człowieka bez względu na jego pochodzenie czy wykształcenie czy ubranie. . Jest Bogiem miłości.

5. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom jeszcze raz że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach, nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia. Spowiadamy w tym tygodniu od godz 17.00

6. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedzielna Msza sw jest drogowskazem na wakacyjnej drodze

W tym tygodniu przed  wyborami przyzywamy wstawienictwa naszych   świętych i błogoslawionych aby Polacy wzieli udział w wyborach i mądrze wybrali właciwego człowieka na prezydenta Szczególnie myślimy o nowym słudze Bożym Kard Stefanie Wyszyńskim .

7. Chrzest dzieci dzisiaj będzie też po Mszy sw  Pamiętajmy o prasie katolickiej

 

EDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 czerwca 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństwa czerwcowego. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam dany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

2. Dzisiaj dzieci z klas III po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego serca. Tym dzieciom życzymy aby przyjaźniły się z Panem Jezusem zawsze i uczęszczały na Msze św . Zapraszamy wszystkie dzieci na biały tydzień o godz 18.00 druga grupa dzieci komunijnych ma swoje spotkanie przygotowawcze do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii św  22 czerwca w poniedziałek o godz 19.00 spowiedź tych dzieci z drugiej grupy komunijnej klas III będzie w piątek 26 czerwca  o godz 16.30

3. Dzisiaj jest pierwsze spotkanie młodzieży przed bierzmowaniem o godz 15.00 , tak samo za tydzień w niedziele młodzież klas I średnich zapraszamy wraz ze świadkami o godz 15.00 spowiedź młodzieży, świadków i ich rodziców będzie w czwartek 25 czerwca o godz 16.00 Bierzmowanie odbędzie się w naszej parafii 27 czerwca w sobotę o godz 16.00 Przychodzimy wcześniej o godz 15.30 . Dekoracje świątyni na 27 i 28 czerwca przygotują rodzice młodzieży bierzmowanej i rodzice dzieci komunijnych w piątek  26 czerwca o godz 19.15.

4. Dzieci rocznicowe z klas IV mają spotkanie z s. Jadwigą jutro w poniedz godz 19.30 po procesji , SPOWIEDŻ dzieci z kls IV w piątek  19 zcerwca o godz 16.30 . Msza św rocznicowa dla dzieci klas IV BĘDZIE W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ w dwóch grupach 20 czerwca o godz 16.30 i o godz 18.00

5. Trwa oktawa Bożego Ciała. codziennie o godz.18.00 gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, a po niej celebrujemy NIESZPORY O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE i w czasie procesji śpiewamy litanie do Seca Pana Jezusa podążamy w za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie.

6. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie tradycyjnej oktawy uroczystości Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy Świętej będą Nieszpory o Naj Sakr. po nieszporach wyruszy procesja wokół kościoła Niech liczny udział w tej liturgii świadczy o naszej wierze w prawdziwą, realną obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych, o naszym odważnym wyznawaniu tej tajemnicy wiary. Po procesji poświecenie ziół i wianków . Zawsze na zakończenie oktawy Bożego Ciała była wspólna agapa i spotkanie przy ognisku.  Tego spotkania nie będzie ze wzgledów bezpieczeństwa

Dzieci zapraszamy codziennie na Msze sw i procesje o godz 18.00 Zakończenie roku katechetycznego i szkolnego w kościele będzie symboliczne w czwartek 18.06 na zakończenie oktawy Bożego Ciała o godz 18.00. Przypominamy dzieciom i młodzieży o spowiedzi św codziennie od jutra do czwartku włącznie od godz 17.00

7 W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszamy wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8. W sobotę przypada też ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. W naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.

9. Prosimy o czytanie prasy katolickiej

10.Dzisiaj jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała i przygotowali ołtarze i piękny dywan z kwiatów w kościele . Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

W tym tygodniu patronujE nam:

17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.

Zapowiedź przedmałżeńska:

A/.Mariusz  Piotr Kur  kawaler z Jazgarzewa par tut i Dominka Joanna Syguła z Borowiny par Sw Zygmunta  w Słoczynie -zapowiedź druga

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 7 czerwca 2020OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE/

1.Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.

2.Dzisiaj dzieci z klas III odnawiają zobowiązania chrzcielne , za tydzień w niedziele na Mszy św o godz 11.45 te dzieci przystąpią do I Komunii sw , spowiedź dla tych dzieci i ich rodziców w piątek o godz 16.30 Druga tura pierwszej komunii sw odbędzie się 28 czerwca na |Mszy św o godz 11.45 spowiedź tych dzieci i ich rodziców będzie 25 czerwca o godz 16.30 w piątek . Dzieci rocznicowe z klas IV mają swoją uroczystą Msze sw 20 czerwca w sobotę dwóch grupach o godz 16.30 i o godz 18.00 . / 20 czerwca w sobotę spowiedź tych dzieci będzie w piątek 19 czerwca o godz 16.

3.Młodzież z klas I śred. za tydzień ma swoje pierwsze spotkanie w niedziele o godz 15.00 przed bierzmowanie , w tym tygodniu ostatnie spotkania z Ks Prob dla młodzieży która nie uzupełniła jeszcze formalności w/ pon , wtorek i środa od godz 15.00 lub od godz 19.20 , prosimy młodzież o przyniesienie świadectwa chrztu i życiorysu swojego patron do bierzmowania. Drugie spotkanie młodzieży przed bierzmowaniem 21 czerwca w niedziele o godz 15.00 Spowiedź młodzieży przed bierzmowaniem w czwartek 25 czerwca o godz 16.00

3 a/ Bierzmowanie odbędzie się 27 czerwca w sobotę o godz 16.00 Bierzmowania udzieli naszej młodzieży Ks Bp Tadeusz Pikus

4 Z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

Z pokorą i ufnością zawierzajmy ten czas i Święto Dziękczynienia Opatrzności Bożej, ufając, że Pan Bóg wyprowadzi dobro również z dotykających nas ograniczeń, poczucia zawiedzenia i niepewności.

To dobro już się objawia w okazywanej wzajemnie życzliwości, bezinteresownej pomocy innym, wolontariacie, zaangażowaniu w sprawy Kościoła, codziennych modlitwach w intencji lekarzy i pielęgniarek niosących pomoc ofiarom pandemii.

Podziękujmy za nie podczas Mszy św. odprawianych w Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej. Zawierzajmy Opatrzności Bożej nasze dziś, naszych bliskich, Kościół i Ojczyznę – piszą w zaproszeniu organizatorzy z Centrum Opatrzności Bożej

5 W środę podczas nowenny o godz. 18.00 zwracamy się ku Matce, która jest dla nas Mistrzynią życia duchowego. Prośmy Ją o pomoc w głębszym rozumieniu tajemnic Bożych.

6. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz.9.15 procesja będzie wokół kościoła , pierwszy ołtarz przygotowują rodziny z Gołkowa , drugi ołtarz rodziny z Łbisk i Pęcher trzeci ołtarz rodziny i strażacy z Jazgarzewa i czwarty ołtarz rodziny i strażacy z Bogatek

7. Zmarła p. Halina Sawicka zd Grzymałą pogrzeb odbędzie się w środę /10.06/ o godz 14.00 . Procesje eucharystyczne i nieszpory o Najświętszym Sakramencie wokół naszego kościoła będą odbywały się codziennie o godz18.00 .przez całą tzw. oktawę Bożego Ciała.

8.Dzisiaj dziękujemy za dodatkowe ofiary na prace inwestycyjne przy naszej świątyni. Prosimy o czytanie prasy.

DZIĘKUJĘMY DZISIJA PARAFIANOM ZA MODLITWE I DOBRE ZYCZENIA DLA NAS DUSZPASTERZY TEJ PARAFII .BOG ZAPŁAĆ.

W tym tygodniu patronujĄ nam: 8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.

13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31 maja 2020   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

3. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Eucharystię o godz.18.00 zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Dzisiaj to słowo dziecko dla niektórych ludzi jest słowem trudnym ponieważ nie szanują oni życia człowieka. Dzisiaj nadal robi się tzw segregacje życia i nie pozwala się urodzić niektórym dzieciom. To jest wielki problem dla wielu krajów.

4. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po Mszy św o godz.18.00 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

5. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz na wieczorną Eucharystię o godz.18.00

6. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek z posługą duszpasterską udam się do chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz.9.00 . Msza Święta o godz.18.00 Przed Mszą Świętą od godz 17.00 okazja do spowiedzi św. Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. W naszym kościele rozpocznie się się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 , w tym czasie również okazja do spowiedzi św. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo o godz.18.00 W pierwszą sobotę wieczorna Msza Święta o godz.8.00 , a po niej pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej.

8. W sobotę 6 czerwca przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem oraz mądre i odpowiedzialne wybory prezydenta.

9. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.  Prosimy o modlitwę w intecji naszych kapłanów z racji rocznic święceń i imienin Ks prob

10. Procesja Bożego Ciała będzie wokół kościoła . Pierwszy ołtarz przy Matce Bożej Fatimskiej ubiorą rodziny z Gołkowa, Drugi Ołtarz przy krzyżu misyjnym ubiorą rodziny z Łbisk , trzeci ołtarz przy ogrodzeniu naszych sąsiadów strażacy i rodziny  z Jazgarzewa   i czwarty ołtarz przed nową plebanią rodziny i strażacy z Bogatek. Zapraszamy asystę kścielna , ministrantów                                           11.W duchu tych słów papieża Franciszka prosimy zachęcić wiernych, by rzetelnie zweryfikowali, czy w ich konkretnej indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystali z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. Przypominamy, że aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy świętej i przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnej. Zachęcamy także Księży Proboszczów, według roztropności, do zwiększenia liczby Mszy świętych umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii

12. W duchu tych słów papieża Franciszka prosimy zachęcić wiernych, by rzetelnie zweryfikowali, czy w ich konkretnej indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystali z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. Przy tej okazji przypominamy, że aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy świętej i przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnej. Zachęcamy także Księży Proboszczów, według roztropności, do zwiększenia liczby Mszy świętych umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii.

Zapowiedzi przedmałżeńskie :

A/ Marcin-Krzysztof Klimczak kawaler z Warszawy par św Stefana i Wioletta Mrowińska panna z Grochowej par Jazgarzew zapowiedź druga

B/ Konrad Jabłoński kawaler z Warszawy par M.B. Saletyńskiej i Magdalena Mazurek panna z Piaseczna par M.B. Różańcowej zapowiedź druga

c.Mariusz  Piotr Kur  kawaler z Jazgarzewa par tut i Dominka Joanna Syguła z Borowiny par Sw Zygmunta  w Słoczynie -zapowiedź druga

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza
w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Euc harystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański Niedzielę, nie
możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary. Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do
zwyczajnych form praktyk religijnych. Za chęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych. W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pa ndemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji. Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzie lnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.
Obecne możliwości pozwalają już na planowanie nawet jeszcze przed wakacjami w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam
zarówno duchownych jak i świeckich. Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św.
Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o
umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne
Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych , o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu.. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych.przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.formach, z właściwym ich rozdzieleniem.
Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie
Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z typrocesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży m, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.
Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych najsłabszych. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłośdawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ci, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.
† Kazimierz Kardynał NyczKazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Warszawa, 29 maja 2020 roku

 

 

11. Czytajmy prasę katolicką

W tym tygodniu patronujĄ nam:

3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,

5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. „Jezus dał wiele dowodów, że żyje : ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym…” Dz Ap 1

2.Dzisiaj 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.

3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. Dane o prześladowaniu chrześcijan są przerażające –obecnie na całym świecie jest prześladowanych około 300 mln chrześcijan . Wielu z nich straciło życie za wiarę. Metody prześladowania dzisiaj są / jak pisze jeden z ojców franciszkanów/ ,w Afryce prasa mówi, że chrześcijanie są zamykani w klatkach i topieni, paleni żywcem . W Europie chrześcijanie sa poddawani różnego rodzaju prześladowaniom np. dyskryminacji, , nietolerancji, szykanom , przemocy psychicznej , seksualnej, ekonomicznej , agresji słownej i fizycznej – bezpośrednio albo przez media.

4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień naszych mam. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 18.00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

4/A W tych dniach wielu kapłanów obchodzi swoje rocznice święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nich w swoich i bądźmy wdzięczni Bogu za ich posługę i prace duszpasterską.

5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego beatyfikację.

6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. do Ducha św po nabożeństwie majowym Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. W sobotę w naszej świątyni o godz 21.00 będzie Msza św i czuwanie modlitewne w maskach i z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zaprasza Odnowa w Duchu św i Kościół Domowy.

7. Jeżeli chodzi o I komunię św w tym roku to dzisiaj zapraszamy rodziców na spotkanie na zewnątrz kościoła przy estradzie za starą plebanią po jednej osobie z rodziny. Chodzi o stworzenie szansy dla wszystkich chętnych. Komunia może być w b. malej grupie np. 14 czerwca o godz 9.15, 11.45, 14.30 i 16.30 a nawet o godz 18.00 Wiem już na pewno o jednej grupie dzieci 14 czerwca o godz 11.45 – próba dla tych dzieci i ich rodziców przed I Komunią dzisiaj o godz 15.00 i za tydzień w niedziele o godz 15.00 Rocznica pierwszej komunii sw będzie też w dwóch małych grupach w sobotę 20 czerwca o godz 16.30 i o godz 18.00 Chrzty prosimy zgłaszać przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

8. DZISIAJ W CZWARTĄ NIEDZIELE  MIESIĄCA CARITAS  PROSI NAS  O POMOC  W DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.PROSIMY O ZGŁASZANIE  ADRESÓW OSÓB KTORE W TYM CZASIE SĄ  W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Zapowiedzi przedmałżeńskie :

A/ Marcin-Krzysztof Klimczak kawaler z Warszawy par św Stefana i Wioletta Mrowińska panna z Grochowej par Jazgarzew zapowiedź pierwsza

B/ Konrad Jabłoński kawaler z Warszawy par M.B. Saletyńskiej i Magdalena Mazurek panna z Piaseczna par M.B. Różańcowej zapowiedź pierwsza W tym tygodniu patronujĄ nam:

26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty.

29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży. PAMIĘTAJMY O PRASIE KATOLICKIEJ

związki z I komunia w tym roku 2020 dzieci z klas III  SPOTKANIE RODZICÓW  BĘDZIE  W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELE 24.05 BR PO MSZY SW O GODZ 11.45 NA SCENIE ZA STARĄ PLEBANIĄ .UWAGA:Na spotkanie przychodzi jedna osoba z  rodziny. Chodzi o nowe ustalenia.Pozdrawia Ks prob 

 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 17 maja 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

5. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej po Mszy sw o godz.18.00 . Weźmy udział w tym nabożeństwie. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,

7. Rodzice którzy chcą aby ich dziecko przystąpiło koniecznie do I spowiedzi i I komunii sw w tym roku przed wakacjami mogą się zgłosić do Ks Prob . Chodzi o I komunie dzieci z klas III w małej grupie do 5 osób Nie ma jeszcze zgody na komunie w dużej grupie ponieważ nadal chodzi o bezpieczeństwo nasze i dzieci. Dzieci muszą miec  zaswiadczenie od swojej  katechetki. MŁODZIEŻ   przed bierzmowaniem Z KLAS I ŚREDNICH prosimy o uzupełnienie formalności  w każdy poniedziałek i środę o godz 19.30

8. W naszej świątyni może od dzisiaj /17 maja/ uczestniczyć na każdej Mszy sw 80 osób .Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy sw w tygodniu o godz 7.00 i 18.00 a w niedzielę o godz 7.30, 9.15 , 11.45, 16.30 i o godz 18.00 w Pęcherach Msza św o godz 8.00 Teraz okazuje się , że na Mszy św w kościele są wolne miejsca i nie ma komu ich zająć w tygodniu i w niedziele. To jest bardzo przykre. Nie boimy się sklepów , aptek , naszych przyjaciół, autobusów, cichych spotkań w naszej grupie ale boimy się wejść do kościoła. Można dzisiaj szczególnie cytować św Jana Pawła II „Nie lękajcie się Chrystusa. Otwórzcie drzwi swoich serc Chrystusowi.”

9. W tym tygodniu  zaczynają sie juz zbiórki ministrantów o godz 10.00 w sobote , scholi  .Mamy zachować oczywiscie środki bezpieczeństwa /chodzimo odległośc i maski obowiązkowo//                                                                                                                 KOMUNIKATY KURIALNE

a/…Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał przed ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, bez możliwości osobistego udziału w sakramentach. Podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, nie mogą być na niej obecni fizycznie i mogą przyjmować jedynie Komunię Świętą duchową. W duchu tych słów papieża Franciszka prosimy zachęcić wiernych, by rzetelnie zweryfikowali, czy w ich konkretnej indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystali z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. Przy tej okazji przypominamy, że aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy świętej i przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnej. Zachęcamy także Księży Proboszczów, według roztropności, do zwiększenia liczby Mszy świętych umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii.                                                                                                                     

b. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz zachęcił Księży Proboszczów do otwarcia kościołów w czasie pandemii z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Aby umożliwić wiernym przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej i Komunii Świętej wielkanocnej, należy rozważyć potrzebę dodatkowych stałych dyżurów spowiedzi poza Mszą świętą. Prosimy o przypomnienie wiernym, że okres, w którym obowiązuje Komunia wielkanocna, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. w bieżącym roku do 7 czerwca. 3. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz sanitarnych, od dnia 20 kwietnia br., w kościołach i kaplicach może przebywać jednocześnie jedna osoba na 10 m2. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy wierni przebywający w kościele / kaplicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są duchowni sprawujący liturgię.                                                                                                                                                                                                            

c/. Z zachowaniem ww. rygorów sanitarnych w przestrzeni kościoła można prowadzić w małych grupach przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu, pierwszej Komunii Świętej, sakramentu bierzmowania i małżeństwa. Można również, zgodnie z tymi samymi rygorami sanitarnymi, prowadzić w kościele konferencje, a także spotkania formacyjne grup i wspólnot parafialnych.                                                                                                                                                                                                        

d. Informujemy, że poza odkładaniem na dalszy termin uroczystości komunijnych istnieje także możliwość, w ścisłej współpracy z rodzicami, indywidualnego lub kilkuosobowego przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Wówczas przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej nastąpi indywidualnie w uzgodnionym terminie.                                                                                                                                                                                                             

e. Według podanych wyżej zasad można przeprowadzić indywidualnie, w małych grupach przygotowanie dorosłych bądź młodzieży do sakramentu bierzmowania. Termin bierzmowania należy wówczas ustalić z księdzem biskupem.

10. Czytajmy prasę katolicka ,uczmy się naszej wiary

11. W  tym tygodniu w najbliższą soboté zaczynają sie juz zbiórki ministrantów o godz 10.00

/////////////////////////////////////////////////////////////

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Pliki do pobrania

Galeria