Ogłoszenia parafialne 2022 r Parafia św. Rocha

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 września 2022 KOMENTARZ DO CZYTAŃ Am 6,1a.4-7 Lekkomyślność bogaczy 1 Tm 6,11-16 Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystus Łk 16,19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu „Bycie człowiekiem” – to znaczy okazywanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi – dotyczy każdego. " KOMENTARZ "Chrześcijanin jako uczeń Jezusa ma przeżywać swoje życie w kluczu miłosierdzia, które pozwala mu odkrywać wieczność pośrodku czasu. Nie można wciąż kryć się w życiu, jak uczynił to ewangeliczny bogacz, za parawanem bogactwa. Bo to czyni ślepym, nieczułym i obojętnym na los potrzebującego. Kto inwestuje tylko w doczesność i dobra materialne, musi się zadowolić tym, co one oferują, zatem tymczasowością i śmiertelnością. Kto natomiast nauczył się polegać na Bogu, zainwestował w ten sposób w życie wieczne. Wsłuchajmy się w słowo Boże, by z odwagą stawać się darem dla innych"

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 września 2022 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE / cudowny tydzień świętych/ 1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach. p Franciszek napisał w swoim orędziu na ten dzień” Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 34-36).Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami oznacza także uznać i docenić to, co każdy z nich może wnieść do procesu budowania.”

2.We wtorek, 27 września, przypada Światowy Dzień Turystyki. W czasie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.18.00 będziemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w działalność turystyczną i pielgrzymkową.

3. W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

4.W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

5. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym , codziennie dla dzieci do piątku włącznie o godz 17.30 a dla dorosłych i młodzieży codziennie i w niedziele po Mszy sw o godz. 18.00. Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszamy, aby modlić się na różańcu w domu..

6. Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. 1 października w sobotę naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną. . Tego dnia będą wystawione relikwie świętych Karmelu.

6 A/DZISIAJ SPOTKANIE MŁODZIEŻY PRZED BIERZMOWANIEM PO MSZY SW O GODZ 9.15

7. W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godz.8.00 – serdecznie zapraszamy!

8. Mija czas zgłaszania się kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.Wzory dokumentów  są  w kancelarii parafialnej lub na stronie naszej Kurii. KANDYDAT MUSI MIEĆ SKOŃCZONE 35 LAT I DOBRĄ OPINNIĘ WŚRÓD WIERNYCH.

8. W sobotę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzymy gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i seminaryjnym profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej.

9. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Z tej racji wystawienie Najświętszego Sakramentu , adoracja i procesja po Mszy Świętej o godz. 9.15

10. Dzisiaj po każdej Mszy sw  CARITAS  prosi nas o pomoc   w zebraniu ofiar dla wszytkich ubogich z naszej parafii. Za te ofiary skladamy Bóg zapłać

11. ZAPOWIEDŹ  PRZEDMAŁŻEŃSKA.A/ Piotr Sadowski kawaler z Jazgarzewa z par św Rocha i Agnieszka Ewa Karwowska panna z Ząbek par Miłosierdzia Bożego –zapowiedź druga

12.DZIEKUJEMY P. MŁODYM ZA PIĘKNE KWIATY PRZY OŁTARZU. ZA TYDZIEŃ KOSCIÓŁ UBIORĄ P. MŁODZI. A ZA DWA TYGODNIE RODZINY Z JAZGARZEWA Z UL LEŚNEJ

13. Wszystkim jubilatom i solenizantom Teresom , Michałom , Henrykom I WACŁAWOM , Rafałom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Niepokalanej.

W tym tygodniu patronują nam: - wtorek, 27 września – Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), które pracują w naszej parafii w Pęcherach Łbiskach -patron dzieł miłosierdzia; - środa, 28 września – Święty Wacław (ok. 903-929), książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech;- czwartek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, którzy zrealizowali szczególne zadania w historii zbawienia; - piątek, 30 września – Święty Hieronim (ok. 345-420), prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma Świętego na język łaciński (Wulgata);- sobota, 1 października – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.. prosimy o czytanie prasy katolickiej GOŚĆ NIEDZIELNY PISZE O MISJI NAJWAŻNIEJSZEJ , abyśmy czegoś nie przeoczyli będąc w kościele przyjmując Boga do swojego serca.

//3353462 wejść na stronę  z dn 22.09. Godz 22.15//

////////////////////////////////////////////

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

 

Kardynał Stefan Wyszyński

1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).

2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.  / boimy się tych slów i nie wobrażamy siebie aby tak kochać każdego człowieka bez wyjątku i swoich nieprzyjaciół/

//////////////////////////////////////////////////////////

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Pliki do pobrania