CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycznia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m modlitwami i ofiarami!

2. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. W ten dzień świąteczne Msze Święte w naszej parafii o godz.7.00 , 9.15 i o godz 18.00

3. Z inicjatywy papieża Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Msza św i Różaniec w sobotę o godz 8.00 / nie ma Mszy św w sobotę o godz 7.00/

5. W naszej świątyni w pierwszy czwartek i w pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej od godz.17.30 . W piątek po Mszy św o godz. 18.00 adoracja i Różaniec który poprowadzą mężczyźni po Różańcu rozpocznie się adoracja nocna, wieczór uwielbienia o godz 21.00 – rozpoczniemy Apelem Jasnogórskim . W nocy na adoracje przychodzimy po dwie osoby

PLAN KOLEDY WTYM TYGODNIU :                                                                                                                                                     30.01 PONIEDZIAŁEK od 15.00 Gołków- ul.Wenedów, ul Kirkora,ul. Kordiana, ul.Aliny, ul Gwalberta
31.01 WTOREK .od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-, ul.IV Pułku Ułanów, ul.Jazdy Polskiej i wszystkie nowe ulice 01.02 ŚRODA od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna – i ul Gruszek i Jabluszek
02.02 CZWARTEK . od 15.00 Wólka Kozodawska ,ul.Zaciszna, ul.Dworkowa, ul.Krokusowa./ ŚWIĘTO OFIAROWANIA/
03 02 PIĄTEK kolęda od 15.30.Wólka Kozodawska - ul.Familijna, ul.Serdeczna ADORACJA I WIECZÓR UWIELBIENIA / do chorych udamy sie W PIĄTEK od godz 9.00 .
                                                                                                                                                  04.02 SOBOTA od 10.00 Jesówka i ul Źródlana,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli ,Cyraneczki ,ul.Dzikich Gęsi, ul.Niedzwiedzia, ul.Leśnych Malinul.Orlika,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul .Lisia ,Łosia, Niedźwiedzia, Żbika, Myśliwska, Łowiecka ,Rysia, Borsuka, Prosimy o czytanie prasy katolickiej.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 stycznia 2023” Biblio, ojczyzno moja Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek kochałem.”  Z listów Romana Brandstaettera

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”. Jak ktoś powiedział, że Biblia stała się dla niego najlepszym przyjacielem z którym może zawsze rozmawiać i o wszystko Go pytać i zawsze może otrzymywać pouczające odpowiedzi..” nie wiem co trzeba napisać czy ogłosić aby każdy z nas miał swoją Biblię i nią się posługiwał gdy jestem smutny i wówczas gdy jestem radosny….” Ciekawe czy już mamy swoją Biblię podpisaną i czytano zawsze

2. Z okazji przypadającego w sobotę Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna - biblijna pamięć.

3. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Czyż na takie wezwanie możemy być obojętni!? Tak bardzo upragniona przez Pana Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

4. W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Podobnie jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata. Świąteczna Msza Święta w naszym kościele o godz. 18.00 Znamy z Pisma św to co napisał św Paweł Ap w swoim liscie do Korytian „ Gdym mówił językami ludzi i aniołów a miłości bym nie miał”

5. Jutro będziemy wspominać Ks Kard Józefa Glempa  w 10 rocznicę jego śmierci,  Msza sw jutro w naszej świątyni o godz 7.00   w Warszawie o godz.19:00 w Archikatedrze Warszawskiej metropolita warszawski będzie przewodniczył Mszy świętej, a homilię wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

6. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele będziemy obchodzili Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie wzajemnie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie

7./Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca Caritas  przypomina nam , że nasza pobożnośc ma być  związana z ludżmi  ktorzy cierpią z powodu biedy i niezrozumienia. Mamy pomagać sobie nawzajem a  szczególnie  tym którzy tej pomocy potrzebują   i w Polsce i na Ukrainie.  Nasza pomoc czy wogóle praca charytatywna  ma być związana  jakby z "niewidzalną ręką" , mamy czynić dobro bez reklamy . Prosimy dzisiaj o pomoc dla ubogich , po każdej Mszy św zbierane są ofiary do puszek. Ostatnio   nasza parafiia  przy pomocy Caritasu  wysłana 40 paczek na Ukrainę. Tym ktorzy ofiarowali dary  i przygotowali  paczki skladamy serdeczne Bóg zapłać.

8. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda w tym tygodniu

23.01 PONIEDZIAŁEK .od 15.00 ul. Gołkowska mleczarnią/za torami
24.01 WTOREK .od 15.00 ul. Gołkowska od mleczarni do świetlicy /stara wieś-/lewa i prawa strona.
25 .01 ŚRODA ..od 15.00 Gołków- ul. Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej -lewa strona idąc od naszego kościoła- prawa strona
26 01 CZWARTEK .od 15.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska,ul.Pod Bateriami, ul. Lipowa
27.01 PIĄTEK od 15.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka- ul.Szaniec,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-, ul.Bohuna, ul.Kietlinga, ul.Trylogii i wszystkie ulice obok
                                                                                                                                                                                                                   28.01 SOBOTA. od 10.00 Gołków- ul. 11 Listopada- ul. Kmicica, ul. Główna-- od krzyżówek do torów, ul. Wołodyjowskiego

W tym tygodniu patronują nam: Wtorek, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe)Czwartek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę (wspomnienie obowiązkowe). Sobota,                             28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie obowiązkowe). CZYTAJMY BILIĘ PRZEZ PRASĘ KATOLICKĄ I DOBRE PISMA KTÓRE OTRZYMUJEMY W NASZYM KOŚCIELE PREZENTEM DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ NIECH BĘDZIE BIBLIA

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                                                                                                    ABC Społecznej Krucjaty Miłości

 

Kardynał Stefan Wyszyński

1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).

2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.  / boimy się tych slów i nie wobrażamy siebie aby tak kochać każdego człowieka bez wyjątku i swoich nieprzyjaciół/

//////////////////////////////////////////////////////////