1. Pogrzeb należy zgłosić do Urzędu Parafialnego możliwie jak najszybciej po zgonie celem ustalenia terminu i formy obrzędu. Termin pogrzebu w dużej mierze jest uzależniony od możliwości wykopania grobu, ale przede wszystkim od zajęć duszpasterskich. Zatem, rodzina zmarłego - termin pogrzebu - najpierw ustala z księdzem, a dopiero potem np. z zakładem pogrzebowym.
 2. Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedłożyć:
  1. kartę zgonu wydaną przez lekarza, a potwierdzoną przez USC miejsca zgonu.
  2. Zaświadczenie o zaopatrzeniu św. sakramentami, jeśli zmarły przebywał w szpitalu lub w innej Parafii,
  3. dane personalne zmarłej osoby wraz z nazwiskiem panieńskim matki.,
  4. zaświadczenie o opłaceniu tzw. Pokładnego,
 3. Rodzina zmarłego przystępuje do spowiedzi św. dzień wcześniej .
 4. Chcemy wprowadzić zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego zamiast kupowania wieńców czy kwiatów. Rodzina, sąsiedzi i znajomi zamawiają taką mszę św. w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 5. Jest w Kościele przekonanie, że po odprawieniu Mszy św. zwanej „gregorianką”. Gregorianka to w sumie 30 Mszy św. odprawianych kolejno przez 30 dni za jednego zmarłego.
 6. Ofiary składane z racji pogrzebu, ślubu lub chrztu nie są zapłatą za usługi religijne, lecz tylko ofiarą za całokształt pracy księży, organisty czy kościelnego. Ofiary organiście, kościelnemu składa się osobiście na ich ręce.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu,
 •  aświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu    (wystawia kapelan szpitala), zgoda na pogrzeb katolicki z parafii gdzie zmarły mieszkał zaświadczenie dotyczące opłat cmentarnych.