PSALM 35(34) Wołanie o pomoc przeciw niewdzięcznikom

1 Dawidowy. 
Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, 
uderz na moich napastników! 
2 Pochwyć tarczę i puklerz 
i powstań mi na pomoc. 
3 Rzuć włócznią i toporem2 
na moich prześladowców; 
powiedz mej duszy: 
«Jam twoim zbawieniem». 
4 Niech się zmieszają i niech się zawstydzą 
ci, co na życie me czyhają; 
niech się cofną zawstydzeni 
ci, którzy zamierzają mi szkodzić. 
5 Niech będą jak plewy na wietrze, 
gdy będzie ich gnał anioł Pański. 
6 Niech droga ich będzie ciemna i śliska,  gdy anioł Pański będzie ich ścigał. 
7 Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, 
bez przyczyny dół kopią dla mnie. 
8 Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, 
a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci; 
niechaj sami wpadną w dół, który wykopali4. 
9 A moja dusza będzie radować się w Panu, 
będzie się weselić z Jego ratunku. 
10 Wszystkie moje kości powiedzą:  «Któż, o Panie, podobny do Ciebie, 
który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego,  z mocy grabieżcy - [biedaka] i nędzarza». 
11 Powstają fałszywi świadkowie,  pytają o to, czego nie wiem. 
12 Płacili mi złem za dobro, 
czyhali na moje życie. 
13 A ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, 
umartwiałem się postem 
i moja modlitwa wracała do mojego łona, 
14 jak po stracie przyjaciela czy brata.  Chodziłem jak w żałobie po matce 
sczerniały i pochylony. 
15 Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, 
przeciwko mnie się schodzą 
obcy, których nie znałem, 
szarpią mnie bez przerwy, 
16 Napastują i szydzą ze mnie, 
zgrzytając przeciw mnie zębami. 
17 Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? 
Wyrwij moje życie tym, co ryczą,  lwom - moje jedyne dobro!8 
18 Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu, 
będę Cię chwalił wśród licznego ludu. 
19 Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie; 
nienawidzący mnie bez powodu9mrugają oczami. 
20 Bo nie mówią o tym, co służy pokojowi,  a dla spokojnych w kraju  obmyślają zdradliwe plany. 
21 I otwierają przeciw mnie swe usta, 
wołają: «Ha, ha, ha, 
widzieliśmy na własne oczy!»10 
22 Widziałeś, Panie, zatem nie milcz, 
o Panie, nie bądź ode mnie daleko! 
23 Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, 
w mojej sprawie, mój Boże i Panie! 
24 Osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twej sprawiedliwości; 
niech się nie cieszą oni nade mną. 
25 Niech nie pomyślą w swym sercu: 
«Ha, tegośmy chcieli!» 
Niechaj nie powiedzą: «Otośmy go pożarli». 
26 Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, 
co się cieszą z moich nieszczęść; 
niech się okryją wstydem i wzgardą, 
którzy przeciwko mnie się podnoszą. 
27 A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, 
i mówią zawsze: 
«Wielki jest Pan, który chce 
pomyślności swojego sługi». 
28 A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość 
i nieustannie Twą chwałę. 
PROLOG

Ps 35, 1 - Ps 35 Indywidualna lamentacja człowieka niesłusznie oskarżonego (por. Jr 20,10n; Lm rozdz.3 [->Lm 3,1]). 

Ps 35, 3 - Sens słowa przypuszczalny; w każdym razie chodzi o jakąś broń. Jahwe ma wystąpić w obronie Psalmisty na sposób wojownika, staczającego bitwę (por. Iz 42,13; Za 9,14). 

Ps 35, 5 - Anioł Pański, niewidzialny przedstawiciel wojska niebieskiego (zob. Ps 34[33],8 z przypisem), będzie prowadził pościg (w. 6) za uciekającymi nieprzyjaciółmi (por. Iz 17,13). 

Ps 35, 8 - Por. Ps 7,16n; Ps 9,16; Ps 57[56],7; Ps 141[140],10. 

Ps 35, 10 - "Kości" wyrażają w ST całą istotę człowieka (por. także Rdz 2,23). 

Ps 35, 13 - Wobec nieprzyjaznej postawy najbliższych modlitwa Psalmisty za nich nie może odnieść skutku. W podobny sposób pozdrowienie Chrystusa: "Pokój!" przynoszone przez Apostołów wracało do nich, gdy nie znalazło podatnego gruntu (Mt 10,12-13). 

Ps 35, 14 - Od prochu sypanego sobie na głowę na znak pokuty (por. Joz 7,6; Ez 27,30; Lm 2,10 c; Lm 3,29). 

Ps 35, 17 - Por. sytuację Psalmisty w Ps 22[21],13-14.17.21-22. 

Ps 35, 19 - Por. cyt. w J 15,25. 

Ps 35, 21 - Urywek formuły oskarżycielskiej wrogów. Pan jednak "widział" cały ich fałsz (w. 22).