(Łk 18,35-43)
Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Plan wstępny rekolekcji adwentowych 2023
Wtorek 12.12.2023 r.
19.15 – spotkanie organizacyjne dla odpowiedzialnych za rekolekcje
Środa 13.12.2023 r.
6.45 – roraty bez nauki rekolekcyjnej
9.15 – Msza z nauką rekolekcyjną
17.00 – Robercin, Msza z nauką rekolekcyjną
18.00 – Msza św -zaraz po tej Mszy św - Nabożeństwo z nauką – bez Mszy sw
Czwartek 14.12.2023 r.
6.45 – roraty bez nauki rekolekcyjnej
9.15 – Msza z nauką rekolekcyjną
17.00 – Robercin, Msza z nauką rekolekcyjną ks Misjonarz
17.00 – Jazgarzew Msza z nauką rekolekcyjną dla dzieci ks Stanisław  Wikary
18.00 – Msza  zaraz po tej Mszy sw – Nabożeństwo z nauką 
Piątek 15.12.2023 r.
6.45 – roraty bez nauki rekolekcyjnej
9.15 – Msza z nauką rekolekcyjną
11.00 – Pęchery, Spowiedź i Msza z nauką rekolekcyjną
17.00 – Robercin, Msza z nauką rekolekcyjną
17.00 – Jazgarzew Msza z nauką rekolekcyjną dla dzieci i spowiedź ks Stanisław
18.00 – Msza zaraz po tej Mszy św – Nabożeństwo z nauką- 
Sobota 16.12.2023 r. – celebracja sakramentu Pojednania- DZIEŃ SPOWIEDZI
6.45 – roraty bez nauki rekolekcyjnej
9.15 – Msza z nauką rekolekcyjną
17.00 – Robercin, Msza z nauką rekolekcyjną i spowiedź
18.00 – Msza czy zaraz po tej - Celebracja Sakramentu Pojednania

Niedziela 17.12. Msze św z nauką 7.30. 9.15 11.45 i 18.00