Służyć Panu Bogu i Kościołowi...07.12.br.brewiarz

wstecz