U Boga wszystko jest takie proste , to my sami życie komplikujemy...Tomasz a Kempis

wstecz