Podziękowania dla ks. Proboszcza

 

25-lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza Wiesława Zaręby
 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

 

Film o parafii