Wizytacja kardynała Karola Wojtyły na Złotych Łanach - 29 września - 1 października 1978 r.
ARCHIWUM PARAFII ŚW. JÓZEFA NA ZŁOTYCH ŁANACH

40 lat temu kard. Wojtyła wyruszył stąd na konklawe

Od 30 września do 1 października 1978 r. kardynał wizytował tworzącą się wspólnotę na Złotych Łanach. Ostatniego dnia nie sprawował już tu Mszy św. o 16.30. Czekało go zupełnie nowe wyzwanie.

Wielu dzisiejszych mieszkańców parafii św. Józefa doskonale pamięta te trzy wyjątkowe dni, 29 i 30 września oraz 1 października 1978 roku.

W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia, podczas Mszy św. o 11.30, będą uroczyście dziękować Panu Bogu za tamten czas i wszystkie wydarzenia, które stały się udziałem ich wspólnoty parafialnej przez minione 40 lat.

- Przybędzie do naszej parafii ks. kard. Stanisław Dziwisz, aby wraz z całym osiedlem Złote Łany wyrazić Bogu dziękczynienie za to, że przed 40 laty był między nami, modlił się i umacniał duchowo mieszkańców osiedla ówczesny biskup krakowski - kard. Karol Wojtyła. Jak ważne to było wydarzenie, świadczą świadectwa ludzi, którzy to spotkanie przeżyli, ale również słowa św. Jana Pawła II, zapisane w naszej kronice i wypowiedziane po tej wizycie - mówi ks. proboszcz Stanisław Wójcik.

Na wspólne świętowanie zostali również zaproszeni ks. Stanisław Maślanka i Józef Pilch - uczestnicy tamtych dni.

Złotołańscy duszpasterze zapraszają przede wszystkim parafian - zwłaszcza tych walczących o budowę kościoła św. Józefa, budowniczych kościoła, młode pokolenie, które korzysta z ofiary i zaangażowania poprzedników - ale i wszystkich diecezjan.

 Kard. Karola Wojtyła podczas wizytacji na Złotych Łanach - 29 września - 1 października 1978 r.