Pamiętaj .... 10 uocznica śmierci Ks Kar Józefa Glempaa

wstecz