Prorok Ezechiel 7-9 obrzydliwość i niegodziwość będzie ukarana bez względu kto ją popełnia PRZECZYTAJ TO SŁOWO proroka Starego Testamentu

wstecz