2010 roku Misjonarki Miłości posługiwały w 766 domach rozsianych w 137 państwach świata.[6] Beatyfikacja i kanonizacja Papież Jan Paweł II na prośbę wielu osób i organizacji już w dwa lata po jej śmierci wydał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Proces na szczeblu diecezjalnym zakończono już w roku 2001. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Matki Teresy w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu, dnia 19 października 2003 roku. Matka Teresa została kanonizowana przez papieża Franciszka w Watykanie, dnia 4 września 2016 roku. Jej kanonizacja odbyła się w ramach obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Świętego Roku Miłosierdzia.[5] Duchowość Matki Teresy Proces kanonizacyjny odsłonił światu tajemnicę mistycznej próby, bolesnej wewnętrznej walki założycielki Misjonarek Miłości, która trwała przez wiele lat i o której nie wiedziały nawet najbliższe jej współsiostry. Matka Teresa przeszła przez mrok „ciemnej nocy duszy”, której doświadczali też inni mistycy, m.in. Jan od Krzyża, Teresa z Avila, Teresa od Dzieciątka Jezus. Pomimo ciemności, którą przeżywała w duszy, niestrudzenie niosła pomoc ubogim i skutecznie, niczym menedżer, organizowała pracę współsióstr i kierowała nią. Miała w sobie siłę, aby pokazywać innym zawsze uśmiechniętą twarz oraz heroiczną wręcz wolę pogrążenia się w codziennym trudzie mimo cierpienia, jakie trawiło jej serce. Mówiła: „chcę być apostołką radości”. Matka Teresa uczyła o godności i znaczeniu każdego człowieka. Uważała się za narzędzie Bożej miłości: „Jestem ołówkiem w ręku Boga. On pisze nim to, co chce”. Jej duch zawsze podążał pod prąd. Uczyła, że każde życie jest święte, szczególnie zaś dzieci nienarodzonych i tych porzuconych zaraz po urodzeniu, życie opuszczonych starców, skazanych na umieranie w samotności, życie biedaków bez nadziei. Sprzeciwiała się pogoni za nadmiarem dóbr materialnych, sama żyła praktycznie z niczego, nieustannie wśród ubogich wokół niej. Swoje wychowanki uczyła uprzejmości, uśmiechu i życzliwości. Mówiła, że trądem w miastach Zachodu jest samotność. Była znakiem pokoju wśród udręczenia, strażniczką miłości do drugiego człowieka i przewodnikiem prowadzącym nas do odnowy serc.[4] Św. Matka Teresa z Kalkuty – najczęściej zadawane pytania Kim była Matka Teresa z Kalkuty? Matka Teresa z Kalkuty, a właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910-1997) była rzymskokatolicką zakonnicą i misjonarką pochodzenia albańskiego. Poświęciła swoje życie służbie chorym, ubogim i umierającym. W Indiach z poświęceniem opiekowała się najuboższymi, umierającymi, opuszczonymi dziećmi, trędowatymi, chorymi na AIDS. W 1950 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które bardzo szybko się rozwijało i w roku jej śmierci obsługiwało aż 610 misji w 123 krajach. Komitet Nagrody Nobla docenił jej zasługi i przyznał jej w 1979 roku pokojową Nagrodę Nobla. W 2003 r. została beatyfikowana, a w roku 2016 kanonizowana

Źródło: https://zyciorysy.info/matka-teresa-z-kalkuty/ | Zyciorysy.info