NOWE OGRZEWANIE PODŁOGOWE W NASZEJ ŚWIATYNI ROK 2007. Przed wykonaniem ogrzewania trzeba był przez wiele tygodnik zrywać starą posadzkę , gruz wywozić taczkami . Praca była bardzo trudna ponieważ do wnętrza naszej świątyni nie wolno było wprowadzić żadnego ciężkiego sprzętu. Parafianie własnoręcznie rozbijali starą posadzkę i wywozili gruz na zewnątrz kościoła. Pomagali w tej pracy Marcin i Paweł Bajerowski z Warki którzy mieli straszne problemy...... .