22 września 2019 - XXV Niedziela zwykła Słowa p.Franciszka i czytania na dzisiaj

Papież: Kościół nie może być muzeum, oddalonym od potrzeb ludzi

Kościół nie może być muzeum, które jest oddalone od potrzeb ludzi i ich nie rozumie - powiedział w sobotę papież Franciszek. Jego zdaniem niepokój budzi Kościół, który troszczy się głównie o "obronę swego dobrego imienia".

Podczas audiencji dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń na rzecz nowej ewangelizacji papież podkreślił: "Zdarza się często, że Kościół jest dla dzisiejszego człowieka zimnym wspomnieniem, jeśli nie palącym rozczarowaniem".

"Wiele osób, zwłaszcza na Zachodzie, ma wrażenie, że Kościół ich nie rozumie i jest daleki od ich potrzeb" - ocenił.

W jego opinii jedni uważają, że Kościół jest "zbyt słaby w obliczu świata", a inni - że jest "zbyt potężny w porównaniu z wielkim ubóstwem", jakie panuje.

"Słuszne jest zaniepokojenie, ale przede wszystkim należy przystąpić do działania, kiedy dostrzega się Kościół ulegający światu, który podąża za jego kryteriami sukcesu i zapomina, że nie istnieje po to, by głosić samego siebie, ale Jezusa" - oświadczył Franciszek.

"Kościół martwiący się o to, by bronić swego dobrego imienia, i taki, który z trudem rezygnuje z tego, co nie jest niezbędne, nie czuje więcej zapału do tego, by nieść Ewangelię w naszych czasach, i staje się bardziej obiektem muzealnym niż prostym i radosnym domem Pana" - ostrzegł papież

(Am 8,4-7)
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: ”Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać syki i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać”. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: ”Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.

(Ps 113,1-2.4-6.7-8)
REFREN: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

(1 Tm 2,1-8)
Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

Aklamacja (2 Kor 8,9)
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

(Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: "Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu". Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?". Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty, ile jesteś winien?". Ten odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: "Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

Rozważania do czytań

Oremus

Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus"

Nasza ŚWIĄTYNIA...ŚWIADECTWO.

sad rzeczy , jeszcze jeden blog               17 czerwca 2012                               Kościół w Jazgarzewie

Nieopodal Piaseczna pod Warszawą, nad Jeziorką, wznosi się malowniczo kościół w Jazgarzewie.

Niejednokrotnie przejeżdżając tamtędy obiecywałem sobie przyjrzeć się bliżej temu zgrabnemu budynkowi.

Aż wreszcie, jak to bywa, nastał i ów dzień. 
Istniał tu wcześniej kościół XVIII-wieczny, ale podobnie jak podwarszawskie świątynie w Brochowie i Lipiu, pogniótł go walec przetaczającego się frontu I Wojny Światowej. Coś mi się zdaje, że ówczesna artyleria lubiła wstrzeliwać się biorąc na cel kościelne wieże. W każdym razie, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych, pierwotny kościół jazgarzewski nie został zrekonstruowany. Zbudowano nowy - w 1929 roku.

Któż zaś był projektantem? Znany nam dobrze Konstanty Sylwin Jakimowicz. Przytomny ów budowniczy zajmował stanowisko architekta Archidiecezji Warszawskiej. A więc był tym dla budownictwa sakralnego okolic Warszawy tym, kim Romuald Miller dla budownictwa kolejowego. Choć i w tej ostatniej dziedzinie miał Jakimowicz wybitne osiągnięcia - o nich w przyszłości.

Kościół utrzymany jest (inaczej niż późniejsze projekty sakralne Jakimowicza) w harmonijnej stylistyce architektury rodzimej, to znaczy: czerpiącej formy i natchnienie z krajowego budownictwa stuleci od XVI do XIX, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej transformacji renesansu przez manieryzm do baroku. Czyli początków XVII wieku.

 

Poza formami i detalami budowli szczególnie piękne wydaje się fantastyczne pokrycie dachu w systemie mnich-mniszka  (a więc godnym budowli sakralnej). No i samo położenie, jak się rzekło - malownicze. Szkoda, że pozostała substancja architektoniczna wsi - jak to zwykle - pozostawia wiele do życzenia.
 

Ciekawostka na dobranoc: w pobliżu znajduje się osada, której nazwa - pochodna od Jazgarzewa - czyli Jazgarzewszczyzna, jest ponoć najdłuższą nazwą geograficzną w Polsce. Szkoda, że nie zakwaterowano tam jakiejś zagranicznej drużyny piłkarskiej......

Pliki do pobrania

Jesteście otoczeni. Październikowa modlitwa za kapłanów

Kochani Księża! Chcemy w październiku otoczyć Was modlitwą. Każdego z osobna. Już teraz dajcie o sobie znać.

Jesteście otoczeni. Październikowa modlitwa za kapłanów
GOŚĆ NIEDZIELNY

Będziemy modlić się za Was, Drodzy Kapłani, bardzo konkretnie. Za przyczyną Maryi w modlitwie różańcowej zaniesiemy Wasze sprawy i Was samych do Pana Boga. Bo jesteście nam potrzebni. Prosimy, dajcie nam taką możliwość. Stwórzmy przestrzeń, gdzie każdy będzie mógł wziąć Was pod duchową opiekę. Akcja ruszy wraz z końcem września. Internauci losowo wybiorą księdza, którego otoczą modlitwą.

Drodzy Księża, do 25 wrześniaczekamy na Wasze zgłoszenia. Przyślijcie je na adres gosc@gosc.pl Możecie podać konkretną intencję lub pozostawić ją jako tajemnicę między Wami a Panem Bogiem. Podawanie pełnych personaliów nie jest oczywiście konieczne, ale prosimy, zostawcie w e-mailu jakąkolwiek informację, za kogo mamy się modlić.

Jeśli zdecydujecie się na podanie swoich danych osobowych, pamiętajcie, że przesłanie ich będzie równoznaczne z udzieleniem Instytutowi Gość Media zgody na ich przetwarzanie oraz przekazanie osobom, które będą podejmowały modlitwę w Waszych intencjach. Zgodę można będzie w każdej chwili odwołać tą samą drogą, czyli pisząc na adres gosc@gosc.pl.

W czasie trwania naszej akcji będziemy także wysyłać Wam newsletterem materiały formacyjne i motywacyjne. Przesłanie do nas wiadomości mailowej będzie równoznaczne z udzieleniem zgody na ten rodzaj komunikacji. Z newslettera będzie można się w dowolnym momencie wypisać, klikając linka w stopce wiadomości.