Spowiednik Europy „Kapłan został wybrany do ołtarza i do konfesjonału” (o Pio). Na zdjęciu z 1955 roku święty w swoim konfesjonale. Reprodukcja z albumu „Ojciec Pio”.

Na kazaniu prymicyjnym usłyszał życzenie, aby był dobrym spowiednikiem. Spełniło się z naddatkiem. Posługa w konfesjonale była głównym rysem apostolstwa o. Pio. Czytał w sercach, bywał surowy, walczył o każdą duszę.

Ojciec Pio był charyzmatycznym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Spowiadał bez wytchnienia po kilkanaście godzin dziennie. Biografowie wyliczyli, że wysłuchał 10 milionów spowiedzi. Rzecz jednak nie w liczbach czy w biciu rekordów. Owoców świętości nie da się zmierzyć. Ale bez wątpienia to właśnie konfesjonał stał się głównym narzędziem apostolstwa o. Pio. Ludzie z całej Europy przyjeżdżali, aby się u niego wyspowiadać. Wśród nich był też młody ksiądz z Polski, który kilkadziesiąt lat później, już jako papież, ogłosił go błogosławionym i świętym. Jan Paweł II wspomniał o tym w homilii podczas kanonizacji. Pius XII nazwał o. Pio spowiednikiem Europy.

Tuż po święceniach kapłańskich, które 23-letni kapucyn przyjął 10 sierpnia 1910 roku, jego przełożeni nie udzielili mu koniecznej jurysdykcji (kanonicznego upoważnienia) do spowiadania wiernych. Tłumaczono to jego złym stanem zdrowia i wątpliwościami co do jego wiedzy teologicznej. Ojciec Pio rzeczywiście zmagał się z chorobami, przebywał jakiś czas poza klasztorem, aby ratować zdrowie. Na krótko trafił też do wojska. Pierwsze lata kapłaństwa były dla niego bardzo trudne. W końcu, gdy pozwolono mu spowiadać, zapisał: „Tłum spragnionych Jezusa dusz spadł na moje barki. Czuję się radosny w Panu, ponieważ widzę, że kolejki wybranych dusz ciągle się powiększają i Jezus jest bardziej kochany”. I tak już pozostało do końca jego dni. Do konfesjonału o. Pio zawsze ustawiały się kolejki.

Wyrywanie dusz diabłu

W 1916 roku o. Pio trafia do San Giovanni Rotondo, gdzie pozostaje do końca życia. Trzy lata później pisze do prowincjała: „Nie mam nawet wolnej minuty: cały czas poświęcam na wyrywanie braci z pęt szatana. Niech Bóg za to będzie uwielbiony. Największą radością dla mnie jest wyrywanie dusz, które obezwładnił szatan, i zdobycie ich dla Jezusa. Czynię to nieustannie w ciągu dnia i nocy (…). Niezliczona ilość osób z różnych warstw społecznych i obojga płci przychodzi tutaj w jednym celu: wyspowiadać się, i tylko o to mnie proszą. Są wspaniałe nawrócenia”. Ludzie przyjeżdżający do San Giova- nni Rotondo czekali w kolejce do spowiedzi nawet kilkanaście dni.

Ojciec Pio był obdarzony darem czytania w ludzkiej duszy. „Widzę twoje wnętrze tak, jak ty widzisz w lustrze swoją twarz” – powiedział swojej duchowej córce. Był surowy dla tych, którzy traktowali spowiedź jak formalność, nie wykazywali skruchy lub próbowali ukryć grzech. Gdy spotkał takich penitentów, odsyłał ich bez rozgrzeszenia. Gdy skarżono się na niego, że postępuje zbyt ostro, tłumaczył, że musi tak robić, by penitent nie trafił do piekła. Jak sam się wyraził, nie będzie „dawał cukierka temu, kto potrzebuje środków na przeczyszczenie”. „Wyrzucał ludzi oddalonych, aby ich przybliżyć” – zapisał jeden z biografów. Rzeczywiście, wielu potraktowanych surowo nawracało się właśnie wtedy. Wstrząs spowodowany odmową rozgrzeszenia skłaniał ich do rewizji życia, otwierał drogę do autentycznego pojednania z Bogiem.

Dla o. Pio spowiadanie było radością, a zarazem udręką. Pisał w liście: „Widzę, że znajduję się w krańcowym opuszczeniu. Jestem sam, by dźwigać ciężar wszystkich, a myśl, że nie mogę ulżyć duchowo tym, których Jezus mi przysyła, myśl, że widzę tak wiele dusz, które głupio chcą się usprawiedliwić ze złego postępowania na przekór Najwyższemu Dobru, męczy, torturuje i zadręcza mnie, niszczy mi mózg i rozrywa mi serce”. Do jednego z ojców powiedział kiedyś: „W konfesjonale szafujemy krwią Chrystusa. Uważaj, aby nie wylewać tej cennej krwi zbyt łatwo lub zbyt lekko”.

Strzeżcie się grzechu jak żmii

Ogromnie zależało mu na tym, aby ludzie rozumieli powagę grzechu. „Boję się grzechu śmiertelnego więcej niż ognia” – mawiał. „Strzeżcie się grzechu jak jadowitej żmii” – pouczał. Kiedy penitenci prosili o poradę w kwestiach moralnych, odpowiadał w sposób jednoznaczny, wskazując różnicę między dobrem a złem. „Jego słowa były stanowcze, szczere i czyste” – opowiada jeden z penitentów. Ojciec Pio nie miał złudzeń co do ludzkiej natury. „Dopóki pozostanie kropla krwi w naszych żyłach, dopóty będzie trwała walka między dobrem a złem” – pisał. Jako spowiednik był wymagający. Miał wielką siłę moralną w kierowaniu duszami i nie wahał się mówić ludziom, co powinni zrobić, aby zmienić swoje życie. Często nie chcieli tego słyszeć. Bezkompromisowość jednak nie odstraszała, ale przyciągała.

Wiele osób, które spowiadały się u o. Pio, opowiadało o doświadczeniu pokoju, o zaleczeniu duchowych ran, pocieszeniu. Ludzie pytali o. Pio o poradę we wszelkich sprawach: rodzinnych, zawodowych, nawet zdrowotnych. Zakonnik z Pietrelciny chciał nade wszystko, by ludzie uświadomili sobie potrzebę Boga. Profesor Michael Melillo, jeden z jego duchowych synów, powiedział kiedyś do niego: „Ojcze, proszę, udziel mi rady duchowej, która posłuży mi na całe życie”. Usłyszał: „Urodziłeś się, aby poznać i kochać Boga, służyć Mu i być szczęśliwym z Nim na wieki w niebie”.

Ojciec Pio zachęcał do częstej spowiedzi. Tym, którzy mówili, że nie mają się z czego spowiadać tak często, odpowiadał, że „nawet dobrze wysprzątany, ale nieużywany pokój, do którego wracasz po ośmiu dniach, jest zakurzony i trzeba go na nowo posprzątać”. Pisał: „W ogóle nie filozofujcie na temat waszych wad i nie powtarzajcie ich, ale idźcie naprzód odważnie. Nie! Bóg nie umiałby was potępić, jeśli wy – by Go nie utracić – będziecie trwać w waszych postanowieniach. Niech świat się wali, niech wszystko znajduje się w ciemnościach i zamieszaniu, ale Bóg jest z nami. Czegóż więc będziemy się bać? Jeśli Bóg mieszka w ciemnościach i na górze Synaj – wśród błyskawic i grzmotów, to czy nie powinniśmy być zadowoleni, widząc, że jesteśmy blisko Niego?”.

Lekarzowi, który go badał, powiedział kiedyś, że gdyby mógł wybrać, co ma utracić: wzrok czy słuch, wybrałby utratę wzroku, byle tylko mógł spowiadać.

Pokazywał, jak wielki jest Bóg

Zakonnik z Pietrelciny dla wielu osób stał się kimś więcej niż spowiednikiem. Był mistrzem, ojcem duchowym, przewodnikiem. Być jego synem lub córką było pragnieniem tysięcy osób. Do San Giovanni Rotondo napływały tysiące listów z prośbą o modlitwę i poradę.

„Ojciec Pio wziął mnie za rękę. Nauczył mnie wielu rzeczy, pokazał, jak wielki jest Bóg. Że Jego słowo jest prawdą. Mówił o wielkiej roli modlitwy w życiu człowieka. Uczył wyrażać uczucia serca, jak każdą osobę miłować przez wielkie »M«. Jego wielkość kryje się w jego prostocie. Głęboko dotyka duszy”. To jedno z wielu świadectw.

Sam o. Pio często się spowiadał. W jego listach jak refren powtarza się wyznanie własnej grzeszności, nieporadności przed Bogiem. Przed przystąpieniem do spowiedzi prosił o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Często płakał, wyznając swoje grzechy. Do o. Benedetto, który przez dwanaście lat był jego kierownikiem duchowym, pisał: „Szukam zmiany mojego życia, duchowego zmartwychwstania, prawdziwej miłości, szczerego nawrócenia się mojego ja”.

Kilkanaście godzin przed śmiercią o. Pio poprosił jednego z ojców, by wysłuchał jego spowiedzi. Potem powiedział: „Poproś wszystkich braci, by mi wybaczyli wszelkie kłopoty, które ich spotkały z mojego powodu”.

Co to wszystko oznacza dla nas? Odpowiedź jest całkiem prosta. Święty spowiednik z San Giovanni Rotondo apeluje, by chodzić często do spowiedzi. By nie traktować jej rutynowo, ale ze szczerą skruchą. Nie wolno zrażać się niedoskonałymi spowiednikami. Nie uważajmy, że możemy spowiadać się tylko u wybitnych. Radykalizm o. Pio przypomina o powadze grzechu, który rani Boga. Wyznając w konfesjonale grzechy, róbmy to szczerze, bez lukrowania. Bóg zna prawdę o mnie. Nie ucieknę od niej.

Dłoń o. Pio, którą wznosił tysiące razy do rozgrzeszenia, była zraniona jak dłoń Jezusa. Ostatecznie w konfesjonale rozgrzesza mnie Jezus, przygarniają mnie Jego dłonie, przebite za moje grzechy. O tym nie wolno zapomnieć.•

Książka jest poruszającym świadectwem brata Modestino z Pietrelciny o Ojcu Pio -.....

Brata Modestino z Pietrelciny nie trzeba przedstawiać. Znają go wszyscy pielgrzymi przybywający do San Giovanni Rotondo. Mimo podeszłego wieku pełni wciąż obowiązki furtiana klasztoru kapucynów i z uśmiechem przyjmuje wiernych, którzy każdego dnia godzinami w długiej kolejce czekają, by prosić go o modlitwę, radę czy po prostu spotkać ukochanego ucznia Ojca Pio. A brat Modestino wręcza im różańce i zachęca do modlitwy każdego wieczora o dwudziestej pierwszej, w duchowej łączności z nim, klęczącym u grobu Stygmatyka.

Książka jest poruszającym świadectwem brata Modestino z Pietrelciny o Ojcu Pio - najwspanialszym z jego rodaków. Autor w prostych słowach przywołuje z pozoru najzwyklejsze wydarzenia, które stają się cennymi pamiątkami życia ukochanego Ojca Pio i jego słów, głęboko zapadających w serce.

W sposób szczególny kładzie też nacisk na pełne uczestnictwo pierwszego stygmatyzowanego kapłana w męce Jezusa, a także na opis "tych dni pełnych smutku", gdy wokół ciała Ojca Pio gromadziły się nieprzebrane tłumy jego duchowych dzieci przybyłych z najdalszych zakątków świata.

Pierwsze wydanie książki brata Modestino ukazało się w Polsce w 2001 roku w serii "Biblioteczka Głosu Ojca Pio". Niniejsze drugie wydanie zostało przygotowane w oparciu o wspomnianą wersję, z uwzględnieniem koniecznych poprawek, oraz dostosowane edytorsko do międzynarodowej serii wydawniczej Edizioni "Padre Pio da Pietrelcina".

Apostolstwo w Kościele jest dziełem Ducha Świętego. Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich

Abp Gądecki: Każdy jest zobowiązany do apostolstwa  PAP Każdy człowiek jest zobowiązany do apostolstwa, to nie tylko zadanie księży - mówił w sobotę podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Gościem wydarzenia był kard. Gerhard Mueller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Hasłem tegorocznego Forum były słowa: "Idźcie i głoście". Wydarzenie nawiązuje do tematu ostatniego roku czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa".

"W tym ostatnim, czwartym roku Programu duszpasterskiego podejmujemy tematykę apostolstwa. Wszyscy na mocy zjednoczenia z Chrystusem są równi w działaniu na rzecz budowania Królestwa Bożego. Ale co z tego? Świadomość ludu Bożego nie jest taka silna" - powiedział metropolita poznański.

"Wszyscy są przekonani, że to zadanie należy do kapłanów, potem, w jakimś procencie, z mniejszym zaangażowaniem - do ludzi świeckich. Tymczasem na mocy chrztu każdy człowiek jest po równi zobowiązany do apostolstwa, powołany budowania Królestwa Bożego, do religijnego zaangażowania na rzecz głoszenia światła Ewangelii" - dodał.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że Kościół powinien być bardziej misyjny - tak wewnątrz, jak i na zewnątrz niego.

"Pragniemy odnowić ten zapał misyjny wewnątrz wspólnoty wierzących, ale też chcemy wychodzić na obrzeża - do tych sióstr i braci, którzy żyją poza Kościołem, albo zatracili kontakt ze wspólnotą wierzących. To zadanie musi być podejmowane razem: przez duchownych, osoby życia konsekrowanego i świeckich" - powiedział.

Abp Gądecki przypomniał, że KEP ustanowiła przyszły rok w polskim Kościele Rokiem Świętego Brata Alberta. "W kontekście hasła +Idźcie i głoście+, przykład św. Brata Alberta stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co pragniemy głosić" - powiedział.

Abp. Gądecki przyznał, że obecnie większość działania chrześcijańskiego "rozmywa się na płaszczyźnie słuchania". "Wszyscy chcą słuchać Słowa Bożego, homilii, rekolekcji - na tym pierwszym filarze życia Kościoła prawie się kończy. Niektórzy przechodzą do drugiego filaru - do kultu, liturgii, modlitwy; pogłębiają to, co usłyszeli. Ale mało kto przechodzi do tego, co nazywamy +Caritasem+ - to trzeci filar Kościoła, czyny miłosierdzia" - powiedział.

Według abp. Gądeckiego, wielu wiernych jest przekonanych, że czyny miłosierdzia to zadanie instytucji Caritas.

"Są przekonani, że to one powinny się zająć biednymi, potrzebującymi pomocy w każdej parafii. Tymczasem Caritas wtedy jest efektywny, kiedy każdy parafianin znajduje w nim swoje miejsce. Inaczej my delegujemy coś na kilka dzielnych niewiast, dźwigających zadanie, które jest trzecim filarem Kościoła" - powiedział hierarcha.

Przyznał przy tym, że największą słabością Kościoła jest "brak wypełniania Słowa Bożego, tego, co podejmujemy, jako zobowiązanie chrzcielne". "Chrystus mówi: kto słucha i wypełnia Słowo Boże jest moim bratem i siostrą, nie ten, kto tylko słucha" - powiedział.

Gościem wydarzenia był kard. Gerhard Mueller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, bycie chrześcijaninem "nie polega jedynie na wewnętrznym przekonaniu, lecz także na świadectwie na zewnątrz. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia".

"Dlatego wyznawanie Jezusa jednoczy jego zwolenników. Są wspólnotą w Chrystusie i podzielają to samo wyznanie wiary, tę samą liturgię i powszechną misję na całym świecie" - powiedział kard. Mueller.

Organizatorem spotkania był Zarząd Akcji Katolickiej we współpracy z Prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, świeckich i duchownych.

 

Apostolstwo świeckich w Kościele Katowickim

"WIARA, MODLITWA I ŻYCIE W KOŚCIELE KATOWICKIM"

Apostolstwo w Kościele jest dziełem Ducha Świętego.

Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich

Apostolstwo jest zadaniem całego Kościoła, jako Ciała Mistycznego Chrystusa zmierzającego do tego, „aby uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odku­pienia i aby przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa". Sobór Watykański II apostolstwo rozumie jako ewangelizację i uświęcenie ludzi, oraz odnowę porządku doczesnego w Jezusie Chrystusie. Kościół sprawuje to apos­tolstwo poprzez wszystkie swoje członki, jednak na różne sposoby. Powołanie bowiem chrześcijańskie jest z natury swojej powołaniem do apostolstwa.

Istnieje więc jedno powszechne apostolstwo Kościoła, w którym uczestniczą za­równo duchowni, jak i świeccy. „Ponieważ zaś właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie".

„Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjed­noczenia swojego z Chrystusem - Głową", czyli wprost od Chrystusa. Podstawo­wym źródłem apostolstwa jest więc zjednoczenie z Chrystusem przez chrzest i bierz­mowanie. W sakramencie chrztu św. przede wszystkim ma swój początek „królewskie kapłaństwo wiernych“. Realizuje się ono nie tylko przez udział w liturgii, ale rów­nież w codziennym życiu oddanym Bogu. „Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienne prace stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu” i głoszą chwałę Bożą.

Sakrament bierzmowania jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w sposób szczególny przygotowuje świeckich do apostolstwa. Wierni „przez sakrament bierz­mowania jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świę­tego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chry­stusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Spośród darów Ducha Św. szczególnie uzdalniającym do działania apostolskiego jest dar mą­drości i męstwa.

Czynny udział wiernych w Eucharystii świętej oraz żywy kontakt ze Słowem Bo­żym podtrzymuje i ożywia ich działanie apostolskie. Eucharystia „pobudza wiernych, aby żyli w doskonałej jedności i zachowywali w życiu to, co otrzymali przez wiarę. Owocność apostolstwa świeckich zależy więc od ich zjednoczenia z Chrystusem zgodnie z Jego słowami: „Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, po­nieważ beze mnie nic nie możecie uczynić”

Apostolstwo w Kościele jest dziełem Ducha Świętego, który działa od początku istnienia Kościoła w całym Ludzie Bożym, udzielając charyzmatów zarówno duchow­nym, jak i świeckim jego członkom. Przez charyzmaty rozumie Kościół nie tylko nad­ zwyczajne dary Ducha Św., ale również zwyczajne uzdolnienia i przymioty dane ludziom dla pożytku całej wspólnoty. Otrzymane charyzmaty nakładają obowiązek apostolstwa.

Obowiązek apostolstwa wypływa również z przykazania powszechnej miłości, do której wezwani są wszyscy członkowie Ludu Bożego. Każdy bowiem czyn wykonany z miłości bliźniego, będący świadectwem danym Ewangelii, jest czynem apostolskim. Wszyscy chrześcijanie powołani zostali przez Jezusa Chrystusa do świętości: ,,Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski". Kościół uznaje zasadniczą jedność doskonałości chrześcijańskiej obejmującą cały Lud Boży przy równoczesnej wielości dróg wiodących do niej. Świeccy mają dążyć do świętości własną drogą, wypełniając swoje obowiązki stanowe, zawodowe i społeczne. Obowiązki te nadają duchowości świeckich swoistą odrębność. Połączenie życia wewnętrznego z pełnieniem obowiązków codziennych jest warunkiem owocnego apostolstwa świeckich. Wyraża się ono w świadectwie wiary, nadziei i miłości dawanym w konkretnych sytuacjach życiowych.

W świetle wiary powinni świeccy ,,trafnie osądzać prawdziwe znaczenie i wartość rzeczy doczesnych i poświęcać się kształtowaniu oraz doskonaleniu porządku spraw doczesnych w duchu chrześcijańskim". Konieczne jest do wypełniania tych zadań zdobywanie jak najlepszych kwalifikacji zawodowych, a także przygotowania do życia rodzinnego oraz rozwijanie postawy społecznej. W dziele odnowy porządku doczesnego współdziałają świeccy z duchownymi. Duchowni winni wyłożyć jasno zasady nauki Kościoła dotyczącej celu stworzenia i używania rzeczy doczesnych, oraz stawić do dyspozycji ludzi świeckich pomoce moralne i duchowe. Natomiast świeccy mają „podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie". Świeccy dzielą się z duchownymi swoją znajomością świata i jego problemów.

Podstawowym założeniem w pracy apostolskiej duchownych i świeckich jest jedność wypływająca z przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa. Stąd wywodzi się zasada, że do istoty apostolstwa należy łączność z tymi, „których Duch Święty ustanowił, by kierowali Kościołem Bożym". Stopień tej łączności zależy od rodzaju apostolstwa. We wszystkich dziedzinach apostolstwa wymaga Kościół od świeckich i duchownych braterskiej współpracy, szacunku i wzajemnego zaufania. W czasach przedsoborowych w centrum uwagi Kościoła znajdowało się apostolstwo zrzeszone prowadzone przez różne organizacje. Obecnie, podkreślając obowiązki świeckich płynące z chrztu i bierzmowania, przypomina się również niezastąpioną rolę apostolstwa indywidualnego, które ,,stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich".

Wraz z apostolstwem indywidualnym rozwijają się różne formy apostolstwa zespołowego, nie koniecznie zrzeszonego, podejmowanego w oparciu o grupy nieformalne świeckich. Dlatego wierni niech sprawują swoje apostolstwo we wzajemnej łączności. Niech będą apostołami zarówno w swoich społecznościach rodzinnych, jak i w parafiach i diecezjach, które same w sobie wyrażają wspólnotowy charakter apostolstwa. „Apostolstwo więc zespołowe odpowiada doskonale zarówno ludzkim, jak i chrześcijańskim wymogom wiernych, a zarazem ukazuje znak wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie, który powiedział: ,,Gdzie bowiem dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam i ja jestem pośród nich” .

 

więcej

DODATEK dla RODZICÓ 18 marzec 2018 rok przygotowanie do I Komunii sw w par Jazgarzew Sakrament Eucharystii

SAKRAMENT EUCHARYSTII

W żadnym razie nie możemy dopuścić, by rutyna zawładnęła przeżywaniem przez nas Mszy Świętej, bo pozbawimy samych siebie radości z największego daru Boga dla człowieka. Miłość do Eucharystii trzeba pielęgnować i rozwijać przez całe życie. Dzięki temu nie wyczerpią się nasze pokłady wiary, ale także w naturalny sposób wprowadzimy dzieci w tę cudowną sferę życia.

Gdy moje dziecko zapytało: „Po co chodzisz do kościoła?", odpowiedziałam: „Idę na spotkanie z Jezusem, którego kocham. A gdy kogoś darzymy gorącym uczuciem, to pragniemy widywać go jak najczęściej, uśmiechać się, słuchać, rozmawiać. Jeśli dłużej nie mam z Nim kontaktu - tęsknię. Podobnie i ty czujesz, kiedy wyjeżdżasz. Dzwonisz wtedy do domu, myślisz o wszystkich, tęsknisz. Tak samo jest z miłością do Boga".

Porównanie miłości do Boga z miłością do kogoś bliskiego z pewnością pomoże dziecku lepiej zrozumieć zawiłe sprawy życia duchowego. Podczas rozmowy na ten temat z dziewięciolatkiem można zaproponować, aby wyobraził sobie Ostatnią Wieczerzę, kiedy Pan Jezus ustanowił ten sakrament. Niech oczami wyobraźni zobaczy, jak apostołowie razem z Jezusem siedzą przy stole, jedzą, rozmawiają. Może nawet postawić siebie na miejscu jednego z nich. Po czym porównajmy przebieg tak wyobrażonej Ostatniej Wieczerzy z Eucharystią. Możemy również odczytać fragment z Ewangelii (Mt 26, 17-30), ewentualnie obejrzeć film czy obrazy. Wcale nie musimy czekać na pytania. Zainicjujmy rozmowę, by następnie podążyć jedną z dróg, które się z niej wyłonią.

Taka rozmowa wymaga znajomości poszczególnych części Mszy Świętej. Zapraszam do przypomnienia ich sobie.

Obrzędy wstępne

Przygotowują do dobrego uczestnictwa w Eucharystii. Nasze duchowe nastawienie może zdecydować jak przeżyjemy Mszę Świętą. Z pewnością pieśń na początku wprowadza w nastrój sprzyjający świętowaniu, znak krzyżaprzypomina, iż jesteśmy rodziną Jezusa i zbieramy się w imię Najświętszej Trójcy. Stajemy przed Bogiem, zatem nie możemy zachowywać się jak ktoś, kto raz w tygodniu odstaje godzinę w kościele, a następnie wraca do właściwego życia bez żadnej przemiany na lepsze. I niech się nam nie wydaje, że jeśli nikt nas nie zna, bo na przykład chodzimy do innej parafii, to pozostaniemy anonimowi. Zna nas przecież Bóg i wie o nas wszystko. Warto sobie uświadomić na początku tego nadzwyczajnego spotkania, że zostaliśmy zaproszeni przez Jezusa, który nas zna i kocha. To powinno nas zmobilizować do większej aktywności podczas Eucharystii.

W tej części Mszy Świętej mamy także okazję poprosić o przebaczenie, podczas aktu pokutnego. Spowiedź powszechna gładzi grzechy lekkie.

Następnie śpiewa się hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu". W tym momencie On powinien stać się najważniejszy, znaleźć się w centrum naszej uwagi i miłości. Niech całe nasze jestestwo zostanie skierowane ku Niemu. Oderwijmy się od codziennych kłopotów, uczuć złości czy niechęci. Jest również konieczne, byśmy chociaż na czas Eucharystii zapomnieli o tym, kim jesteśmy, co znaczymy, do czego dążymy. Wszyscy wielbimy Stwórcę, a znaczenie każdego z nas wynika z tego, że On o nas po prostu dba. I swojego szczęścia powinniśmy szukać właśnie u Boga.

Liturgia słowa

Ma nas zmobilizować do wsłuchiwania się w Słowo Boże i - co ważniejsze - odpowiadania na nie w swoim życiu. W pierwszym czytaniu z reguły odczytywane są teksty ze Starego Testamentu. Potem śpiewany jest psalm responsoryjny, a po nim następuje drugie czytanie - z Nowego Testamentu, „Alleluja" i odczytanie przez kapłana Ewangelii. Przed odczytaniem fragmentu Ewangelii wszyscy kreślą znak krzyża na czole, ustach i sercu, co oznacza, że mamy pamiętać usłyszane Słowo Boże, mówić o nim i nosić w sercu. Pismo Święte to niezwykle ciekawy świat. Objawiona Prawda nie została wyrażona w terminach naukowych dostępnych dla wąskiego grona znawców. W Biblii jest opisane życie - ludzie się rodzą, kochają, walczą, przebaczają, żenią się, mają dzieci, umierają. Wystarczy byśmy tych słów słuchali, odnosili do własnej codzienności, szukali poprzez modlitwę boskiego światła. W zrozumieniu Słowa Bożego pomaga też kapłan w homilii, którą wygłasza po odczytaniu Ewangelii.

Po niej następuje wyznanie wiary. Nie recytujmy „Credo" automatycznie. To wspaniały moment, by wyrazić dobitnie i prosto z duszy naszą wiarę, wsłuchać się w wypowiadane słowa, uwierzyć w ich znaczenie, bo to są wielkie słowa. Porządkują naszą tożsamość.Następnie rozpoczyna się modlitwa wiernych. Najczęściej odczytywane są przewidziane przez Kościół na dany dzień wezwania modlitewne. Często jednak wierni szukają w tym momencie pieniędzy na tacę, a dzieci rozglądają się za zbierającym, by móc wrzucić „grosik". Gdyby po mszy zapytać wiernych, o co się modlili, niewiele osób powtórzyłoby odczytywane wezwania. A szkoda, ten moment nie powinien być traktowany po macoszemu. Jest ważny, bowiem w tym momencie jako wspólnota wiernych prosimy o coś Boga.

Przygotowanie i ofiarowanie darów

Czasem odbywa się ono procesyjnie, a czasem przynoszą je ministranci i wówczas na ołtarzu składane są chleb i wino, które zostają przemienione w Ciało i Krew Jezusa. Podczas ofiarowania trzeba oddać Bogu także swoje sprawy, różnorakie intencje, z którymi przychodzimy do kościoła i to wszystko z czym nie potrafimy sobie poradzić. Kapłan po przygotowaniu darów modli się nad chlebem i winem, dziękując za nie Bogu i unosi patenę z chlebem oraz kielich z winem i wodą. Kapłan prosi zebranych „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący". Jest to piękny moment, oto nie tylko ksiądz jest odpowiedzialny za Mszę Świętą i to, co się podczas niej dokonuje. Każdy uczestniczący w tym sakramencie jest w równym stopniu odpowiedzialny za czystość swojego ofiarowania. Uświadomienie sobie tego z pewnością ułatwi głębsze uczestniczenie w Eucharystii niż koncentrowanie się wyłącznie na kazaniu.

Obrzędy Komunii Świętej

Rozpoczynają się modlitwą „Ojcze nasz", po której następuje przekazanie znaku pokoju, modlitwa „Baranku Boży" i Komunia Św. Po przyjęciu Komunii św. należy choćby na krótką chwilę skupić się i podziękować Jezusowi za to, że możemy się z Nim zjednoczyć.

Proponuję zachęcać dziecko do przyjmowania Komunii duchowej. Jest to najbardziej odpowiedni moment, by zaprosić Jezusa do swojej duszy. Niech dziecko uklęknie i powie: „Panie Jezu, czekam na Ciebie i zapraszam do swojego serca, zostań ze mną". Może jeszcze dodać coś od siebie. Z pewnością łatwiej będzie dziecku to uczynić, gdy zobaczy rodziców przystępujących do stołu Pańskiego, do którego samo przystąpić jeszcze nie może. Ułatwi to również dalsze przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej. Będzie go uczyć rozmawiania z Chrystusem, umocnią się ich więzi. Jezus spotykając się z dzieckiem, kształtuje jego duszę, zabiega o jej należyte przygotowanie. Oczywiście o Komunii duchowej dobrze jest porozmawiać z dzieckiem przed Eucharystią, żeby w jej trakcie nie wdawać się niepotrzebnie w wyjaśnienia. Można zresztą uczyć tego dziecko od najwcześniejszych lat, nie trzeba czekać do bezpośrednich przygotowań komunijnych.

Obrzęd zakończenia

Obrzęd zakończenia zawiera pozdrowienia i końcowe błogosławieństwa, rozesłanie. Na zakończenie Mszy Świętej śpiewana jest pieśń. Niejednokrotnie widać zniecierpliwienie wśród wiernych w tym momencie mszy, szybko opuszczają kościół. Ta część Eucharystii zdaje się elementem niepotrzebnym, jakby mniej ważnym. Jednak tak nie jest. Kapłan poprzez swoje błogosławieństwo przypomina nam, że Bóg pochyla się nad nami, wyposażając w konieczne siły i łaski do przeżywania codzienności. Posyła nas do świata, ludzi, domu. Odpowiedzmy na to swoim lepszym życiem, niech nie zdarzy się powrót z Eucharystii, po którym nie nastąpi żadna przemiana na lepsze.

Ewa Rozkrut

Adres redakcji: ul. Kazimierza Wlk. 18/7, 30-074 Kraków, tel.: 12 429 36 34 e-mail: dominik@wydawnictwoaz.pl www.dominik.krakow.pl

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Ufam jak dziecko KS. TOMASZ JAKLEWICZ

  GN 10/2018

Dziękuj Bogu po stokroć dziennie, że jesteś córką Kościoła” – pisał o. Pio do duchowej córki. Sam wyznawał, że głos Boga słyszy w głosie przełożonego. Posłuszeństwo Kościołowi bywało trudne, ale trwał w nim i uczył go innych.

Władze kościelne miały sporo kłopotów z o. Pio. Tak to bywa ze świętymi, ale dodajmy: oby Kościół miał takich kłopotów jak najwięcej! Święci są wyzwaniem dla kościelnej stabilizacji, która bywa maską dla letniości czy wręcz obojętności w wierze. Nie powinniśmy się jednak dziwić ostrożności Kościoła hierarchicznego w uznawaniu za autentyczne, czyli pochodzące od Boga, darów nadzwyczajnych. A tych stygmatykowi z Pietrelciny nie brakowało.

Ojciec Pio żył ze świadomością „kłopotu”, który sprawiał swoją osobą, zwłaszcza stygmatami. Zawsze starał się tonować niezdrowy klimat sensacji wokół siebie. Wiedza o niepokojach, które wywoływał w Kościele, przysparzała mu dodatkowych cierpień. Nie stałby się OJCEM dla tak wielu w Kościele, gdyby sam nie był najpierw posłusznym SYNEM Kościoła.

Gorzkie posłuszeństwo

PROGRAM rekolekcji wielkopostnych. :Rozpoczęcie sobota 17.03.2018r godz 18.00 Katecheza papieska wygłoszona podczas audiencji generalnej w Wielką Środę, 23.03.2016

Rozpoczecie rekolekcji w sobotę o godz 18.00 /17.03./Rekolekcje prowadzi O Tobiasz Karmelita

NIEDZIELA 18.03. 2018 rok Kościół w Jazgarzewie godz 7.30 9.15, 11.45-dzieci , i 18.00 Kaplica w Pęcherach godz 8.00
Poniedziałek 19 marca Jazgarzew Godz 9.15 ,18.00 i 19.00
Pęchery g.11.00
Robercin 16.30
Wtorek 20 marzec SPOWIEDZ JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30 Msza św z nauka z 9.15 , 18.00 ,NABOŻEŃSTWO POKUTNE godz 19.30 Kaplica w Pęcherach 11.00- spowiedź , Msza sw z nauką i (zakończenie rekolekcji tylko w Pęcherach) Kaplica w Robercinie godz 16.30 spowiedź od godz 16.00
Środa 21 marzec ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI DLA DOROSLYCH godz 9.15 / na tej Mszy św z nauką dla dzieci/ ,18.00 i 19.30 w Robercinie godz 16.30
REKOLEKCJE SZKOLNE od 21-23 marca środa, czwartek i piąte od godz 8.00 do 11.30

Godz 8.10 środa czwartek i piątek (21-23.03 )

Godz 8.10 kościele I , II i III 

Godz 9.00 IV,V i VI w kościele -10.15

Godz 10.15-11.15 Gimnazjum i klasa VII w kościele

Łbiskach 11.30 przez trzy dni – Szkoła Życia
SPOWIEDŹ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W CZWARTEK , 23.03

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI na Mszach św w PIĄTEK / te same godziny
UWAGA ! Cała szkoła będzie podzielona na 3 grupy rekolekcyjne, w środę dla wszystkich dzieci tylko nauka, w czwartek spowiedź a w piątek zakończenie rekolekcji na Mszy sw. w tych samych godzinach. Uwaga ! w szkole będą dwie grupy rekolekcyjne a w tym samym czasie w kosciele bedzie tylko jedna grupa rekolekcyjna , dzieci będą przechodzić ze szkoły do kościoła i z kosciola do szkoły. TRZY GRUPY REKOLEKCYJNE : Grupa pierwsza, klasy 0, I, II i III i druga grup klasy IV, V i VI i trzecia grupa klasy gimnazjalne i klasy VII
**********PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA 2018 R*.....................
Przypominamy o wielkim tygodniu : Wielki Czwartek i Wielki Piątek spotykamy się o godz 18.00
Wigilia Paschalna o godz 20.30 – przynosimy ze sobą świece od chrztu  
W Wielki Czwartek zapraszamy 12 panów do „umycia nóg: po dwóch panów z każdej małej grupy. / z Kościół Domowy -2 panów, Neokatechumenat 2 Szafarze - 4 , Chóru- 2 Akcja Katolicka -2 . W tym dniu będziemy modlic się za kapłanów i i diakonów
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę jutrznia rano o godz 8.00 , święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele –kaplicy Matki Bożej od godz 9.00 do 14.00.
Święcenie pokarmów : w Bogatkach o godz 10.00, w Łosiu 10.15, w Piskórce o godz 10.30 , w Grochowej o 10.45 w Pęcherach 11.00 , w Łbiskach u Sióstr 11.15 i na wsi w Łbiskach o godz 11.30 na Wólce Kozodawskiej osiedlu Dom Rodzinny godz 12.00 Najlepszym miejscem poświęcenia pokarmów jest świątynia , po błogosławieństwie pokarmów zapraszamy na adoracja Naj. Sakramentu przy grobie Pana Jezusa . W Wielki Piątek i Sobotę czuwanie Strażaków i Harcerzy-zapraszamy do godz 23.00
WIGLIA PASCHALNA LITURGIA WIELKANOCNA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 20.30-na tę liturgie przychodzimy ze świecami od chrztu.
Procesja rezurekcyjna będzie o godz 6.00 rano
Chrzty na święta zgłaszamy już teraz do niedzieli palmowej. Spotkanie rodziców i chrzestnych w Wielki Poniedziałek /26.03/ po Mszy sw o godz 18.30 na to spotkanie zapraszamy wszystkich rodziców i chrzestnych z miesiąca kwietnia. Chodzi oto aby nie organizować nowych spotkań dodatkowych dla jednego dziecka czy dwojga dzieci ale wspólnie raz w miesiącu spotykać się na przygotowaniu do chrztu .
Droga Krzyżowa ( jedna dla wszystkich) do sióstr w piątek 23.03/ zaraz po rekolekcjach przed niedzielą palmową po Mszy sw o godz 18.00 ,
25 marca przed Niedzielą Palmową w sobotę młodzież przed bierzmowaniem , ministranci , lektorzy wyjeżdżają w tym roku na jedno spotkanie w naszej Archidiecezji Warszawskiej do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.( autokarem z ks Krzysztofem )
PRZYGOTOWANIE Triduum : Za przygotowanie śpiewu i psalmów odpowiedzialny jest p. organista p. Adam , za ministrantów i lektorów odpowiedzialny jest ks Krzysztof -spotkania służby liturgicznej godz przed rozpoczęciem liturgii. Prosimy o adorację przy grobie Pana Jezusa ,wszystkie małe grupy parafialne , bielanki, ministrantów , harcerzy, panów i panie z OSP UWAGA ! Spotkanie liderów grup i osób czytających mękę w sobotę/ 24.03/ przed niedziela Palmową o godz 19.00
Zapraszamy wszystkich parafian do naszej świątyni aby razem w pełni przeżyć jedno liturgie Wielkiego Tygodnia i czas Paschy . W kaplicy w Pęcherach Msze sw Wielkanocne pierwszego i drugiego dnia świąt o godz 8.00.
Z błogosławieństwem Bożym Ks Prob Wiesław Zaręba

PAPIEŻ   FRANCISZEK NA WIELKI TYDZIEŃ

Nasza refleksja na temat Bożego Miłosierdzia wprowadza nas dzisiaj w Triduum Paschalne. Będziemy przeżywali Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę jako wydarzenia intensywne, pozwalające nam coraz bardziej wchodzić w wielką tajemnicę naszej wiary: zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ciągu tych trzech dni wszystko mówi nam o miłosierdziu, ponieważ ukazuje jak daleko może posunąć się miłość Boga. Święty Jan Ewangelista daje nam klucz do zrozumienia głębokiego sensu: „Jezus […] umiłowawszy swoich na świecie, do końca1 ich umiłował” (J 13,1). Miłość Boga nie ma granic. Jak mówił św. Augustyn jest to miłość, która „nieustannie posuwa się aż do końca”. Bóg naprawdę daje się cały za każdego z nas i w niczym się nie oszczędza. Tajemnica, którą adorujemy w okresie Wielkiego Tygodnia to wspaniała historia miłości, która nie zna przeszkód. Męka Pańska trwa aż do końca świata, gdyż jest to historia uczestniczenia w cierpieniach całej ludzkości i nieustanna obecność w wydarzeniach życia osobistego każdego z nas. Tak więc Triduum Paschalne jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewność, że nigdy nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach. 

W Wielki Czwartek Jezus ustanawia Eucharystię, antycypując w uczcie paschalnej swoją ofiarę na Golgocie. Aby uczniowie mogli zrozumieć ożywiającą Go miłość, umył im stopy, dając im po raz kolejny w osobie własnej przykład, jak sami powinni działać. Eucharystia to miłość, która staje się służbą. Jest to wspaniała obecność Chrystusa, który pragnie nakarmić każdego człowieka, zwłaszcza zaś najsłabszych, aby uczynić ich zdolnymi do drogi świadectwa pośród trudów świata. Nie tylko. Dając się nam jako pokarm, Jezus zaświadcza, że powinniśmy nauczyć się dzielić z innymi tym pokarmem, aby stał się prawdziwą komunią życia z osobami potrzebującymi. On się nam daje i prosi, abyśmy w Nim trwali, by czynić to samo. 

Wielki Piątek to kulminacyjne wydarzenie miłości. Śmierć Jezusa, który na krzyżu powierza się Ojcu, aby dać zbawienie całemu światu, wyraża miłość ofiarowaną aż do końca, bez końca. Jest to miłość pragnąca objąć wszystkich, nikogo nie wykluczając. Jest to miłość rozciągająca się na wszystkie czasy i każde miejsce: niewyczerpalne źródło zbawienia, z którego każdy z nas grzeszników może zaczerpnąć. Jeśli Bóg ukazuje nam swoją najwznioślejszą miłość w śmierci Jezusa, to także i my odrodzeni przez Ducha Świętego możemy i powinniśmy miłować się nawzajem.

I wreszcie Wielka Sobota jest dniem milczenia Boga. Powinna być ona dniem milczenia. Powinniśmy zatem uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona dniem milczenia, tak jak to było w tamtym czasie: dzień milczenia Boga. Jezus złożony w grobie dzieli z całą ludzkością dramat śmierci. Jest to milczenie, które mówi i wyraża miłość jako solidarność z osobami od zawsze opuszczonymi, do których dociera Syn Boży wypełniając pustkę, którą może wypełnić jedynie nieskończone miłosierdzie Boga Ojca. Bóg milczy, ale ze względu na miłość. W tym dniu miłość, ta milcząca miłość staje się oczekiwaniem życia w zmartwychwstaniu. Warto, abyśmy w Wielką Sobotę pomyśleli o milczeniu Matki Bożej – Kobiety Wiary, która w milczeniu oczekiwała zmartwychwstania. Dla nam Matka Boża powinna być dla nas ikoną tej Wielkiej Soboty. Warto abyśmy głęboko zastanowili się, jak Maryja przeżywała tę Wielką Sobotę – w oczekiwaniu. Jest to miłość, która nie wątpi, ale pokłada nadzieję w słowie Pana, aby się ono ujawniło i stało się jaśniejące w dniu Paschy.

WIGLIJA PASCHALNA (PAR JAZGARZEW GODZ  20.30)

To wszystko jest wspaniałą tajemnicą miłości i miłosierdzia. Nasze słowa są ubogie i nie potrafią wyrazić jej w pełni. Z pomocą może nam przyjść doświadczenie pewnej dziewczyny niezbyt znanej, która napisała wspaniałe karty o miłości Chrystusa. Chodzi o Juliannę z Norwich, niepiśmienną dziewczynę, która miała wizje męki Jezusa, a następnie gdy stała się rekluzą opisała prostym językiem sens miłości miłosiernej. Ta dziewczyna wypowiedziała następujące słowa: „Wówczas nasz dobry Pan zapytał mnie: «Czy jesteś rada, że cierpiałem za ciebie?» Odpowiedziałam: «Tak, dobry Panie, dzięki składam Tobie, tak, dobry Panie, bądź błogosławiony». Wówczas Jezus nasz dobry Pan rzekł: «Jeśli ty jesteś rada, ja jestem rad także. Radością, błogosławieństwem, niekończącym się szczęściem moim jest, że cierpiałem Mękę za ciebie; gdybym tylko mógł bardziej cierpieć, chciałbym cierpieć bardziej»”. To jest nasz Jezus, który mówi do każdego z nas: „gdybym tylko mógł bardziej cierpieć dla ciebie, podjąłbym je”.

Jakże piękne są te słowa! Pozwalają nam naprawdę zrozumieć ogromną i nieograniczoną miłość, jaką Pan ma wobec każdego z nas. Dajmy się ogarnąć tym miłosierdziem, które wychodzi nam na spotkanie; i w tych dniach, wpatrując się w mękę i śmierć Pana, przyjmijmy w naszym sercu wspaniałość Jego miłości, jak Matka Boża w Sobotę milczenia, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie.  Papiež  FRANCISZEK

Bp Tomasik: w centrum niedzieli powinna być Eucharystia oraz spotkania rodzinne

Bp Tomasik: w centrum niedzieli powinna być Eucharystia oraz spotkania rodzinne

niedziela, 4 marca 2018, 16:42:06rm / Radom (KAI), ej

  – W centrum niedzieli powinna być Eucharystia oraz spotkania rodzinne i towarzyskie – uważa bp Henryk Tomasik, odnosząc się do zbliżającego się zakazu handlu w niedzielę.

fot. Pixaby

11 marca będzie pierwszą niedzielą, gdy sklepy będą zamknięte. Z kolei za dwa lata sklepy będą zamknięte w każdą niedzielę.

– Pamiętam, kiedy po 1980 roku wiele grup społecznych, domagało się wolnej soboty. Dzisiaj spadkobiercy tych grup mają wątpliwości dotyczące wolnej niedzieli. To zupełnie niezrozumiałe. Dla nas ważny jest aspekt religijny, dzień naszego dziękczynienia za dzieło stworzenia – mówił biskup Tomasik w audycji "Kwadrans dla Pasterza" na antenie Radia Plus Radom.

Dzisiaj ograniczeniu handlu w niedzielę towarzyszą negatywne emocje. Są firmy, które szukają luk prawnych i wydłużają tak godziny pracy sklepów, by prawa prawa rynku dominowały nad prawem pracownika do wypoczynku w niedzielę.

– Czy moralność ma poddać się polityce, czy polityka powinna zabezpieczać wartości moralne? To ogromne wyzwanie do kształtowania życia społecznego. Dla nas, duszpasterzy to zadanie, aby mocniej podkreślać priorytet wartości moralnych – mówił bp Tomasik.

"Jeżeli uznaję Boże przykazania, to wymaga się jasnych zachowań w życiu społecznych. Potrzebny jest wysiłek wychowawczy, abyśmy dostrzegali wartości moralne, które powinny kształtować życie. Nic nie pomogą rewolucje społeczne, kulturalne czy polityczne, jeśli człowiek nie stanie na wyższym poziomie moralnym. Mamy w historii wiele wydarzeń, gdzie piękne hasła były podstawą rewolucji i potem ginęli ludzie. Wartość moralna powinna być nadrzędna" – uważa bp Tomasik.

Ordynariusz radomski dodał, że niedziela to Dzień Pański, zaś w centrum tego dnia powinna być eucharystia. – To dzień, kiedy możemy pogłębić nasze relacje rodzinne – stwierdził biskup Henryk Tomasik.

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Nie mądrość świata tego... JACEK DZIEDZINA

Śmierć algierskich męczenników nie jest dowodem w sporze chrześcijaństwa ze światem islamu. Dekret o męczeństwie „ludzi Boga” to nie akt oskarżenia przeciw muzułmanom, tylko potwierdzenie radykalizmu Ewangelii.

Sobota 27 stycznia 2018 roku zostanie zapamiętana jako dzień, na który czekał chyba każdy, kto widział film „Ludzie Boga”. Papież Franciszek w tym dniu podpisał m.in. dekret, w którym uznał za męczenników bp. Pierre’a Claverie, dominikanina i ordynariusza algierskiego Oranu (zginął ze swoim kierowcą, muzułmaninem, przed wejściem do domu biskupiego) oraz 18 innych zakonnic i zakonników, wśród których znajduje się również 7 trapistów z klasztoru Najświętszej Maryi Panny z gór Atlasu w Tib- hirine. – Każdy z nich był autentycznym świadkiem miłości Chrystusa, dialogu, otwartości na innych, przyjaźni i lojalności wobec Algierczyków. Oni nie oddali życia dla idei, dla sprawy, ale dla Niego – mówi GN o. Thomas Georgeon, trapista, postulator procesu beatyfikacyjnego algierskich męczenników, ludzi Boga, którzy wcale męczennikami zostać nie chcieli.

Prosta historia

W tej historii nic się „nie zgadza”. Katoliccy mnisi żyjący w zgodzie z muzułmanami, służący muzułmanom, a następnie ginący z rąk innych muzułmanów, walczących jednocześnie z muzułmańskim (choć laickim) rządem, stają się bohaterami dla muzułmanów i zarazem męczennikami Kościoła… Nic się „nie zgadza”, bo wolelibyśmy, by wszystko było tu czarno-białe i zerojedynkowe: źli (wszyscy) muzułmanie kontra dobrzy chrześcijanie. Owszem, trapiści z Tibhirine, podobnie jak pozostali algierscy męczennicy, nie zginęli z rąk kosmitów, tylko z rąk ludzi powołujących się na Koran. Tyle tylko, że ci, dla których są dziś bohaterami, to również nie żadni kosmici, tylko z krwi i kości muzułmanie. Moment historii, w jakim jesteśmy, w tym zwłaszcza kryzys uchodźczy, na który nie potrafiliśmy jak dotąd sensownie odpowiedzieć, próbuje wymusić na nas kategoryczny, bez żadnych niuansów, podział na „swoich” i „obcych”. Możliwe zatem, że przypadek algierskich męczenników, którym Watykan dekretem o męczeństwie otworzył właśnie drogę do beatyfikacji, jest większym wyzwaniem dla chrześcijan niż muzułmanów. Owszem, tych drugich musi prowokować do zadania paru pytań o istotę swojej religii, w której przyzwolenie na przemoc jest czymś poważniejszym niż tylko „wypadkiem przy pracy”. Problem islamu z samym sobą nie zwalnia jednak chrześcijan z podjęcia wyzwań, jakie stawia przed nami świadectwo męczenników. Mamy bowiem dwie możliwości: albo ich historią podeprzeć swoje własne uprzedzenia czy wrogość, albo odczytać z niej to, co oni sami w niej mówią.

Mam wybór

Cała dziewiętnastka męczenników zginęła w latach 1994–1996, w czasie trwającej dłużej wojny domowej w Algierii. Kraj, który w 1962 roku uzyskał niepodległość, był rządzony przez Front Wyzwolenia Narodowego, będący najpierw algierską wersją socjalizmu, później bardziej zliberalizowaną partią, stawiającą na świecki model państwa w społeczeństwie, w którym ponad 97 proc. stanowią muzułmanie. To w proteście przeciwko polityce partii powstał Islamski Front Ocalenia, który w 1991 roku wygrał pierwsze demokratyczne wybory. Przejęcie władzy przez islamistów chciała jednak zablokować armia. Front został zdelegalizowany, a część jego działaczy utworzyła Zbrojną Grupę Islamską, która zaczęła prowadzić partyzancką wojnę. Jej ofiarami stali się przede wszystkim zwykli obywatele Algierii, a więc niemal w 100 proc. muzułmanie. Warto uświadomić sobie ten kontekst, żeby zrozumieć, że śmierć mnichów z Tibhirine i pozostałych męczenników była częścią tego konfliktu, który nie miał charakteru antychrześcijańskiego w punkcie wyjścia, choć chrześcijanie byli naturalnym celem ataku dla grup, które dążyły do utworzenia z Algierii republiki islamskiej opartej na szarijacie jako jedynym źródle prawa. W takim porządku chrześcijanie, a zwłaszcza katoliccy mnisi, musieli być solą w oku. Zwłaszcza że mieli wsparcie swoich muzułmańskich sąsiadów. W „Ludziach Boga” jest scena, w której w Wigilię Bożego Narodzenia do trapistów przychodzi razem ze swoim oddziałem jeden z przywódców Islamskiej Grupy Zbrojnej, Sa- yah Attiya. Żąda wydania leków i zapewnienia swoim oddziałom opieki medycznej. Przełożony wspólnoty, o. Christian, nie pozwala mu jednak wejść do klasztoru z bronią, wtedy terrorysta przystawia mu karabin do brzucha i mówi: „Nie masz wyboru”. Na co przeor trapistów odpowiada spokojnie: „Ja zawsze mam wybór”.

Męczennicy z przypadku?

Ten wybór stanie się dramatyczny w momencie, gdy rzeczywiście będzie się rozstrzygać los zakonników. Pracujący na roli, ale też prowadzący działalność edukacyjną i medyczną dla miejscowej ludności muzułmańskiej wiedzą, że w każdej chwili mogą zginąć, jednak nie chcą zostawiać ludzi, dla których tam żyją. Zdawali sobie sprawę, że bez przychodni lekarskiej, prowadzonej przez mnichów, muzułmańscy sąsiedzi zostaną pozbawieni podstawowej opieki.

Abp Gądecki: Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centru

Abp Stanisław Gądecki

Kościół a polityka  (Kalisz, Sanktuarium św. Józefa – 1.03.2018)

Z uwagi na liczne nieporozumienia i błędy panoszące się w przestrzeni publicznej warto wyjaśnić – właśnie tutaj w Kaliszu, w duchowej obecności św. Józefa, patrona spraw wszelkich – niektóre podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego.

Stosunek ten wymaga zastanowienia się nad czterema sprawami: nad odniesieniem się do polityki Pana Jezusa, Kościoła, duchowieństwa wreszcie wiernych świeckich.

JEZUS

Najpierw Jezus. Na początku należy podkreślić rzecz zasadniczą, a mianowicie to, iż Pan Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi. W opisie Jego pobytu na pustyni ziemska władza jawi się tam jako jedna z pokus: „Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: ‘Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon’. Na to odrzekł mu Jezus: ‘Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz’ (Mt 4,8-10). Po cudownym rozmnożeniu chleba: „Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę” – J 6,15). Narodowi żydowskiemu – do którego należał i który kochał – nigdy nie obiecywał wyzwolenia politycznego, którego wielu Żydów spodziewało się wówczas po Mesjaszu. Państwo Boże, które przyszedł założyć – mówił – nie jest z tego świata (J 18,36). On przyszedł przede wszystkim po to, aby ludzkości żyjącej w niewoli grzechu przynieść wyzwolenie duchowe (J 8,34-36); (por. Jan Paweł II, Prezbiter wobec społeczności świeckich. Audiencja generalna – 28.07.1993).

Lecz jednocześnie Jezus uznał konieczność istnienia władzy doczesnej i jej porządek: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara” (Mt 22,21). Spodziewał się możliwości istnienia uczciwych urzędników państwowych: „Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: ‘Nauczycielu, co mamy czynić?’ On im odpowiadał: ‘Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono’. Pytali go też i żołnierze: ‘A my, co mamy czynić?’ On im odpowiadał: ‘Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie” (Łk 3,12-14). Znał jednak dobrze kuszenie, jakie zazwyczaj towarzyszy władzy: „Wiecie, że ci, którzy zdają się przewodzić narodom, panują nad nimi przemocą, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak jednak jest wśród was; lecz kto wśród was chciałby zostać wielkim, będzie waszym służącym, a kto chciałby wśród was być pierwszym, będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10,42-44; por. Mt 20,25-27; Łk 22,24-26).

Był w pełni świadom tego, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w relacji do Boga. Od kiedy jednak władza polityczna zaczyna twierdzić, że ziemski porządek nie ma nic wspólnego z Bogiem, a człowiek może ten porządek używać bez odnoszenia go do Stwórcy, „to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywe są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika” (Gaudium et spes, 36).

KOŚCIÓŁ

Drugi podmiot to Kościół. Kościół ze swej strony – starając się podążać po śladach Zbawiciela – pragnie spełniać w dziedzinie polityki tylko taką rolę, jaką wyznaczył mu Chrystus. Nie utożsamia się zatem ze wspólnotą polityczną ani w ogóle z żadnym systemem politycznym. Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół ma swoją własną stronę; Kościół winien stać po stronie Bożej.

Obie wspólnoty, Kościół oraz wspólnota polityczna – z uwagi na swój kształt i cele – mają zupełnie inną naturę. Autonomia i niezależność tych dwóch wspólnot widoczne jest przede wszystkim w porządku celów ich istnienia. Wspólnoty polityczne służą temu, co wchodzi w zakres doczesnego dobra wspólnego, stąd zadaniem państwa jest dbałość o doczesne sprawy obywateli. Kościół natomiast zorganizowany jest w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby duchowe swoich wiernych; aby troszczyć się o duchowe dobro doczesne i wieczne człowieka a także społeczeństwa.

„Kościół – uczy konstytucja soborowa Gaudium et spes – z racji swej uniwersalnej misji, kierując swoje przesłanie do ludzi z wszystkich opcji politycznych, nie może utożsamiać się z żadną konkretną opcją polityczną (por. Gaudium et spes, 76), byłoby to bowiem szkodliwym wypaczaniem misji Kościoła. Ze względu na swoje zadanie i kompetencje Kościół nie może być na usługach stronnictw politycznych. Winien wystrzegać się włączania się do sporów na korzyść tego lub innego odłamu politycznego, bo odstręczałoby to od Kościoła ludzi innych przekonań politycznych. Winien też nie dać się zinstrumentalizować przez partie polityczne dla ich własnych, partykularnych interesów. „Kościół respektuje słuszną autonomię porządku demokratycznego i nie ma tytułu do opowiadania się za takim albo innym rozwiązaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym. Nie ma też upoważnienia do wkraczania w meritum programów politycznych, chyba że mają one związek z religią i moralnością (Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 424). Dzięki temu Kościół może pozostać niezastąpionym znakiem i obrońcą transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej, czyli zdolności osoby ludzkiej do otwarcia się na Boga i wejścia w relację z Nim.

Misja Kościoła ma cel religijny, lecz mocą Ewangelii sobie powierzonej Kościół głosi prawa ludzi. Jego obowiązkiem jest „głoszenie wiary i pouczanie na temat swojej doktryny społecznej, efektywne wykonywanie swojego zadania wśród ludzi, a także wydawanie osądu moralnego, również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz; przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które zgodne są z Ewangelią i dobrem wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków” (Gaudium et spes, 42, 76).

Natomiast pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia tak w dziedzinie etyki indywidualnej, jak i publicznej. Kościół bowiem jest przekonany, że także polityka nie może być wolna od zasad moralnych. Polityka wolna od zasad moralnych jest prostą drogą do samowoli i anarchii w życiu publicznym, która zamienia niezbędną instytucję państwa – stworzoną dla dobra i pomyślności ludzi – w piekło. Biskupi i kapłani – zgodnie z właściwą sobie misją – zobowiązani są do kształtowania i oświecania sumienia wiernych, tych zwłaszcza, którzy poświęcają się działalności politycznej, tak aby ich wysiłki przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka oraz do dobra wspólnego.

DUCHOWIEŃSTWO

Trzeci temat to duchowieństwo. Kościół hierarchiczny – jako nauczyciel zasad moralnych, odnoszących się także do wymiaru publicznego i politycznego – rezerwuje dla siebie nie „polityczną”, lecz „metapolityczną” rolę. Formułuje katalog fundamentalnych zasad, które obowiązywać muszą w każdej sferze życia, także w sferze polityki. Z tym związana jest funkcja „krytycznego sumienia”, dzięki której Kościół hierarchiczny ma prawo, a nawet obowiązek zabierania głosu (krytyki) wtedy, kiedy w życiu publicznym pomijane są podstawowe zasady etyczne bądź łamane są prawa człowieka.

Stąd stosunek kapłana do działalności społecznej i politycznej jest inny, aniżeli człowieka świeckiego. Celem kapłana jest szerzenie Królestwa Chrystusowego tak, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, aby świat został rzeczywiście poddany Chrystusowi. Podobnie jak Jezus, duchowny winien zrezygnować z włączania się w aktywne uprawianie polityki zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interesy jednej grupy, aby – w duchu braterstwa – pozostać człowiekiem wszystkich oraz człowiekiem ojcostwa duchowego.

„Nie należy do pasterzy Kościoła bezpośrednie angażowanie się w działalność polityczną oraz w organizowanie społeczeństwa. To zadanie wiąże się z powołaniem wiernych świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz ze swymi współobywatelami” (KKK 2442). To chrześcijanin świecki powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się w tę działalność i przyczyniania się do tego, by społeczeństwo kierowało się coraz bardziej zasadami Ewangelii.

Duszpasterze winni być jak najdalej od ideologii właściwych partiom politycznym, która mogłyby warunkować kryteria ich ocen i postawy. Żadna partia polityczna nie może pretendować do reprezentowania wszystkich wiernych, dlatego, że każdy konkretny program nie może mieć waloru absolutnego dla wszystkich. Tylko w ten sposób prezbiterzy „będą posiadać wolność ewangelizowania rzeczywistości politycznej jak Chrystus, wychodząc od Ewangelii, bez partyjnictwa lub ideologizacji. Ewangelia Chrystusa nie miałaby takiego oddźwięku w historii, gdyby On nie proklamował jej jako przesłania religijnego”.

Kapłan natomiast zachowuje prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania – zgodnie z sumieniem – z prawa głosu. „W okolicznościach, w których uprawnione są różne opcje polityczne lub społeczne, prezbiterzy — podobnie jak wszyscy obywatele – mają prawo do własnych wyborów. Biorąc jednak pod uwagę, że opcje polityczne jako takie mają ograniczony zakres i nie interpretują nigdy Ewangelii w formie całkowicie adekwatnej i trwałej, prezbiter jako świadek przyszłej rzeczywistości powinien zachować pewien dystans wobec jakiejkolwiek funkcji lub pasji politycznej” (Enchiridion Vaticanum, IV, 1195). W szczególności powinien pamiętać o tym, że partii politycznej nie można nigdy utożsamiać z prawdą Ewangelii, dlatego też żadna partia – w odróżnieniu od Ewangelii – nie może stać się nigdy przedmiotem absolutnego wyboru. Kapłan winien więc pamiętać o tej względności również wtedy, gdy obywatele wyznający wiarę chrześcijańską tworzą w sposób godny pochwały partie inspirujące się w sposób otwarty Ewangelią; powinien starać się o to, by światło Chrystusa oświeciło także inne partie i grupy społeczne (por. Jan Paweł II, Prezbiter wobec społeczności świeckich…).

Z konieczności prawo kapłana do ujawniania własnych wyborów są ograniczone przez wymogi jego posługi kapłańskiej. Czasem musi on powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Dlatego powinien unikać ukazywania swojego wyboru jako jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi świeckich, co więcej, musi pomagać im w  osiąganiu tej dojrzałości poprzez formację sumień. Winien uczynić wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej misji.

Ze względu na swoją posługę, która jest posługą jedności wobec wszystkich – w normalnych okolicznościach – prezbiter winien unikać jakiegokolwiek publicznego wyznawania swojej „wiary” politycznej. Mogłoby to zagrozić jego kontaktowi z każdym człowiekiem, niezależnie od jego sympatii politycznych. Jednocześnie jednak „prezbiterzy, razem z całym Kościołem, są zobowiązani do wyboru, na miarę wszystkich swoich sił, określonej linii działania, jeśli chodzi o obronę fundamentalnych praw człowieka, integralną promocję rozwoju osób, wspieranie sprawy sprawiedliwości i pokoju. Zawsze, co powinno być dobrze zrozumiane, za pomocą środków, które są zgodne z Ewangelią. Wszystko to odnosi się do przestrzeni nie tylko indywidualnej, ale także społecznej.

Obowiązujące w Kościele zasady są na tyle rygorystyczne, że duchowni zobowiązani są do samoograniczenia swoich praw obywatelskich, rezygnując z możliwości korzystania z biernego prawa wyborczego, z prawa do członkostwa w partiach politycznych oraz obejmowania jakichkolwiek urzędów państwowych czy samorządowych. Mówi o tym wyraźnie Kodeks Prawa Kanonicznego. Kanon 285 par. 3 głosi, że „duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej”.

Kapłan winien jednocześnie winien unikać postawy neutralności lub obojętności na tragiczne i palące problemy związane z nędzą i niesprawiedliwością. Przede wszystkim – jako świadek, a zaraz potem jako głosiciel Ewangelii – ma być pełen troski i dyspozycyjny wobec tych dojrzałych w wierze chrześcijan, którzy podjęli decyzję o życiu w pełni chrześcijańskim i z miłości do swych braci wydziedziczonych, gnębionych lub prześladowanych angażują się w walkę o sprawiedliwość, wolność i ludzką godność. Kościół, a więc także wyświęceni szafarze winni wskazywać i potępiać nadużycia, niesprawiedliwości, wykroczenia przeciw wolności, gdziekolwiek by do nich nie dochodziło i niezależnie od tego, kto byłby ich sprawcą. Za pomocą właściwych sobie środków mają także walczyć w obronie praw człowieka, szczególnie człowieka ubogiego, oraz na rzecz ich promocji. Kapłani służą „wyzwalaniu” proklamując Ewangelię, głosząc naukę społeczną Kościoła, towarzysząc ludziom dobrej woli w ich wysiłkach na rzecz nawrócenia i wspierając wiernych świeckich w ich zaangażowaniu w sprawy tego świata.

Tylko w zupełnie wyjątkowych przypadkach – gdy tego wymagała obrona praw Kościoła albo promocja dobra wspólnego – kapłani służą „wyzwalaniu”, biorąc aktywny udział w partiach politycznych lub w kierowaniu stowarzyszeniami. W tych przypadkach zawsze jednak i wyłącznie za zgodą władz kościelnych i wobec zaistnienia „konkretnych i wyjątkowych okoliczności”. Okoliczności takie mogą zaistnieć tylko w sytuacjach skrajnie krytycznych. Zaangażowanie polityczne i związkowe prezbitera może być w takich wypadkach jedynie czasowe; dopóki trwają uzasadniające je okoliczności. Powinien on wtedy działać za zgodą biskupa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej a — jeśli się okaże to konieczne — Konferencji Episkopatu (Enchiridion Vaticanum, IV, 1197). Istnieje więc możliwość odstępowania od prawa ogólnego; jednak przypadki te usprawiedliwiają jedynie nadzwyczajne okoliczności i należy uzyskać wówczas odpowiednią zgodę.

Prezbiterom, którzy czują potrzebę zaangażowania się w działalność polityczną, by przyczynić się skuteczniej do uzdrowienia życia politycznego i usuwać niesprawiedliwości, wyzysk i wszelkie formy ucisku, Kościół przypomina, że na tej drodze łatwo jest uwikłać się w stronnicze walki, co pociąga za sobą ryzyko współpracy nie tyle w budowaniu sprawiedliwszego świata, którego pragną, lecz w tworzeniu nowych i jeszcze gorszych form wyzysku ubogich. W każdym wypadku winni oni pamiętać, że dla tego rodzaju zaangażowania w działalność polityczną nie otrzymali ani misji, ani charyzmatu z wysoka (por. Jan Paweł II, Prezbiter wobec społeczności świeckich…).

WIERNI ŚWIECCY

Gdy idzie o wiernych świeckich, to łatwo zauważyć, że wielu mężczyzn i kobiet służyło do tej pory Panu Bogu przez udział w działalności politycznej i sprawowaniu rządów. Do tej rzeszy należał np. św. Tomasz Moore, ogłoszony patronem rządzących i polityków, który potrafił świadczyć o niezbywalnej godności sumienia nawet za cenę męczeństwa. A chociaż był poddawany różnym formom nacisku, nie zgodził się na żaden kompromis, lecz dochowując niezłomnej wierności prawowitym władzom i instytucjom, swoim życiem i śmiercią potwierdził, że „człowiek nie może oderwać się od Boga ani polityka od moralności” (por. Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym).Z nauczania Soboru Watykańskiego II  (Apostolicam actuositatem, 7; Lumen gentium, 36, Gaudium et spes, 31 i 43) wypływa wniosek, że świeccy – jako obywatele swego państwa – jeśli się do tego nadają, nie tylko mogą, ale wręcz powinni uczestniczyć w działalności politycznej, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. W działalności, która obejmuje umacnianie i obronę takich dóbr, jak porządek publiczny i pokój, wolność i równość, poszanowanie życia ludzkiego i środowiska, sprawiedliwość, solidarność itd. W tym względzie ani „oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm o korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych” (Christifideles laici, 42).

Jest sprawą oczywistą, iż działalność polityczna katolików świeckich nie może się ograniczać jedynie do transformacji widzialnych struktur państwa. Jeśli bowiem podstawą zmian nie będzie kultura – zdolna przyswoić sobie, uzasadnić i ująć w formę projektu postulaty płynące z wiary i moralności – wszelkie transformacje będą zawsze nietrwałe.

Wierni świeccy – biorąc udział w określonych partiach politycznych i organizowanych przez nie inicjatywach – winni pamiętać o tym, że busolą dla nich powinno być prawidłowo ukształtowane sumienie w świetle zasad wynikających z Ewangelii. „Autonomia sfery doczesnej”, z której korzystają oni może dotyczyć wyboru konkretnej strategii działania w polityce, nie dotyczy jednak autonomii w sferze wyborów moralnych. Świecki nie może zatem opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka.

Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczyniać się  do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Nie pozwoli mu uczestniczyć w kampaniach propagandowych na rzecz tego rodzaju ustaw, ani popierać je, oddając na nie swój głos. Gdy zaś nie jest absolutnie możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy przeciwnej sumieniu – już obowiązującej lub poddanej pod głosowanie – wówczas polityk katolicki winien zmierzać do ograniczenie szkodliwości obowiązującej ustawy i zmniejszenia jej negatywnych skutków.

Różne czynniki wpływają na to, że w pluralistycznym społeczeństwie istnieje możliwość istnienia wielu różnych partii, w których katolicy mogą podejmować swoją działalność, jeśli te partie nie są sprzeczne z etyką katolicką. Do tych różnych czynników należą np.: doraźny charakter niektórych decyzji w sprawach społecznych, fakt, że często istnieje wiele moralnie dopuszczalnych sposobów realizacji lub ochrony tej samej istotnej wartości, możliwość interpretowania na różne sposoby pewnych podstawowych zasad teorii politycznej, a także techniczna złożoność znacznej części problemów politycznych. W Kompendium Nauki Społecznej Kościoła stwierdza się w sposób jednoznaczny, iż założenie „że jakaś partia lub ugrupowanie polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego, powoduje niebezpieczne nieporozumienia. Chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymaganiom etycznym zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła” (KNSK, 573).

Tej sprawy nie wolno jednak mylić z bezkrytycznym pluralizmem w wyborze zasad moralnych i podstawowych wartości, które mają stanowić punkt odniesienia. Uprawniony pluralizm doczesnych opcji nie podważa bynajmniej zasad, z których wynika zobowiązanie katolików do zaangażowania w politykę, a odwołujących się bezpośrednio do chrześcijańskiej nauki moralnej i społecznej. Do tego nauczania katolicy świeccy winni nieustannie się odwoływać, aby mieć pewność, że ich udział w życiu politycznym wyraża – zgodnie z wyznawanymi zasadami – poczucie odpowiedzialności za rzeczywistość doczesną. Właściwie dobrze ukształtowane chrześcijańskie sumienie nie pozwala katolickiemu politykowi przyczyniać się – przez oddanie głosu – do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne.

Gdy dochodzi do prawdziwej konfrontacji polityki z zasadami moralnymi – które nie mogą być uchylone i nie dopuszczają wyjątków ani żadnych kompromisów – zadanie katolików staje się szczególnie doniosłe i odpowiedzialne. W obliczu bowiem fundamentalnych i niezbywalnych nakazów etycznych muszą oni sobie zdawać sprawę, że w grę wchodzi sama istota ładu moralnego, od którego zależy integralne dobro ludzkiej osoby (por. Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym). Jan Paweł II zdefiniował tutaj katalog wartości nie negocjowalnych, czyli takich, które nie mogą podlegać demokratycznemu kompromisowi, a katolicy muszą zawsze ich bronić. Zaliczył do nich m. in.: ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godności i dobra osoby ludzkiej, ochronę rodziny opartej na małżeństwie między osobami odmiennej płci, wolność wychowywania własnych dzieci, prawo do wolności religijnej, przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu.

W celu rozeznania prawdziwego dobra i wyboru środków odpowiednich dla jego urzeczywistnienia katolickiemu politykowi potrzebna jest nade wszystko cnota roztropności. Chrześcijańscy radykałowie – stawiając sprawy na ostrzu noża – są zazwyczaj przekonani, że tylko oni nie zdradzają Jezusa, a wszyscy inni pertraktują z diabłem. Skutki takiego radykalizmu bywają często opłakane, przynosząc często więcej zła aniżeli dobra. Katolickim politykom niezbędnie potrzebna jest roztropność, zwłaszcza w świetle tego, co mówił o naszym narodowym charakterze Bismarck: „Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą” oraz „Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji”.

ZAKOŃCZENIE

Niech św. Józef – Opiekun Kościoła Powszechnego – czuwa nad kapłanami, formatorami ludzkich sumień. Nad wiernymi świeckimi, podejmującymi odpowiedzialność na polu polityki w zgodzie z dobrze uformowany, sumieniem.

Nade wszystko jednak, prośmy Boga, abyśmy przywiązali się coraz mocniej do pragnienia ojczyzny niebieskiej. „W ten sposób nasza dusza będzie mniej wzburzona wskutek zamieszania pochodzącego od rzeczy doczesnych. Spraw, aby we wszelkich niepokojach zewnętrznych wznosiła się ponad wszystkie rzeczy zmienne i w ciszy swojego pokoju niech pozostaje w świecie i poza światem” (Grzegorz Wielki).

 

 

Mistyczna adoracja- Serce Jezusa ze św. Ignacym Loyolą i św. Alojzym Gonzagą”.

Wiek XVIII kojarzy nam się z ideami oświecenia – kryzysem wiary, triumfem ideologii gloryfikującej ludzki rozum. Racjonalizm oświecenia był reakcją na powszechną wówczas żarliwość religijną ludu, której jednym z przejawów był kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.Takich dzieł jak obraz de Páeza powstawało wówczas sporo. Ogromne Serce Zbawiciela jest zawieszone w odrealnionej przestrzeni. Otaczają je anioły, adorują święci. Serce Jezusa kojarzy nam się z nieograniczoną miłością. Tu symbolizują ją płomienie.Artysta namalował serce z drobiazgowym naturalizmem, a jedno-cześnie opatrzył je atrybutami męki Pańskiej. Wokół zaciska się więc korona cierniowa, z głównej arterii u góry wyłania się krzyż, a z boku jest nawet otwarta rana, jakby uczyniona włócznią setnika, który sprawdzał, czy Chrystus na krzyżu rzeczywiście już zmarł.Dzięki tym dość szokującym zabiegom artysta pokazuje nam zbawczą śmierć Jezusa jako wyraz najwyższego stopnia miłości. Serce adorują dwaj jezuici: założyciel Towarzystwa Jezusowego św. Ignacy Loyola (z lewej) i św. Alojzy Gonzaga.

DZISIAJ MSZA ŚW  O GODZ 18.00  I NOCNA  ADORACJA  DO GODZ 8.00 W SOBOTE .WIECZOPR UWIELBIENIE   DZISIJA W PIATEK OD GODZ 22.00

Dwa dowody na świętość  JAROSŁAW DUDAŁA O cudach, dowodach na świętość ks. Franciszka Blachnickiego

O cudach, dowodach na świętość ks. Franciszka Blachnickiego w przypadającą dziś 31. rocznicę jego śmierci mówią: postulator jego procesu beatyfikacyjnego bp Adam Wodarczyk oraz następca ks. Blachnickiego na stanowisku lidera ruchu oazowego ks. Henryk Bolczyk.

- To było 29 sierpnia 1960 r. - mówi bp Wodarczyk. Tego dnia komunistyczna bezpieka zlikwidowała centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości - ruchu, który liczył już wówczas 100 tys. ludzi i któremu ks. Blachnicki oddał trzy lata życia. Akcja policji politycznej praktycznie starła Krucjatę z powierzchni ziemi. Tak się przynajmniej wydawało. Sam ks. Franciszek został aresztowany. Esbecy wyprowadzili go z siedziby Krucjaty, która znajdowała się w Katowicach przy ul. Jordana - w miejscu, w którym dziś wznosi się gmach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, a tuż obok znajduje się redakcja "Gościa Niedzielnego".

- Wychodząc, ks. Blachnicki spojrzał na figurę Matki Bożej i powiedział: "To jest dzień wielkiego zwycięstwa Niepokalanej" - opowiada bp Wodarczyk. - Żeby w takiej chwili wypowiedzieć takie słowa, trzeba być człowiekiem heroicznym - dodał biskup, który także stał na czele Ruchu Światło-Życie, a więc był - obok. ks. Bolczyka - jednym z następców ks. Blachnickiego.

Bp Adam Wodarczyk z portretem ks. BlachnickiegoRoman Koszowski /Foto Gość

Sam ks. Bolczyk też mówi o "cudzie, który go porwał". Był to cud jakby rozłożony na raty. Najpierw w 1968 r. ks. Henryk usłyszał od swego kolegi z katowickiej parafii mariackiej ks. Damiana Zimonia (późniejszego arcybiskupa): "Byłem na oazowych rekolekcjach  kapłańskich w Krościenku i wiele mi to dało. Dobrze, żebyś i ty na nie pojechał". Tak się też stało. - Najpierw uderzyła mnie powtarzana przez ks. Blachnickiego definicja człowieka. To, że może on zrealizować siebie tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Potem uderzyła mnie jego wizja żywego Kościoła. Musiałem zadać sobie pytanie, czy ja, kapłan z 6-letnim stażem, idę przez życie z taką wizją Kościoła. Musiałem sobie odpowiedzieć, że... nie. Było to porywające, ale i tak opierałem się 3 lata - przyznaje późniejszy szef ruchu oazowego. Dopiero w 1972 r. dokonało się coś, co można by chyba nazwać "nawróceniem duszpasterskim". Podczas kolejnych, zaledwie 4-dniowych rekolekcji ks. Bolczyk dał się w pełni ogarnąć całościowej wizji Ruchu Światło-Życie. - Dla mnie był to cud, który mnie porwał - wspomina ks. Henryk, który mieszka dziś w niemieckim Carlsbergu, miejscu śmierci ks. Blachnickiego /( licznik odwiedzin godz 02.10 dn.28.02..2018 r   1 136 618)